Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

Bruselj, 23. januarja 2009

Komisija uvaja evropske superračunalnike na poti k trajnostnim virom energije

S pomočjo evropskih superračunalnikov se bo lahko pospešilo delo raziskovalcev novega obsežnega vira trajnostne energije s pomembnim potencialom, kar bi lahko oskrbelo potrebe po energiji celotnega planeta. Evropska komisija je danes naznanila, da bo znanstvenikom v Evropi, ki se ukvarjajo z jedrsko fuzijo (ta izkorišča energijo reakcij, podobnih tistim, pri katerih se ustvarja toplota sonca), zagotovila namenski dostop do omrežja najzmogljivejših nacionalnih superračunalnikov v Evropi (DEISA). To jim bo omogočilo izvajanje zapletenih sestavin njihovega dela, npr. simulacij delovanja fuzijskega reaktorja. DEISA, tj. distribuirana evropska infrastruktura za superračunalniške aplikacije, uporablja evropski GÉANT (MEMO/08/133), največje svetovno računalniško omrežje za skupno uporabo ogromnih količin podatkov in zmogljivosti evropskih superračunalnikov. Za ta projekt je v EU v letih 2004–2011 namenjenih 26 milijonov EUR. Znanstveniki sodelujejo pri sedanjem globalnem raziskovalnem projektu ITER (latinska beseda za „pot“), katerega namen je prikazati potencial fuzijske energije kot čistega, varnega in trajnega vira energije. Možni viri fuzijskega goriva so v veliki meri na voljo, en gram goriva pa lahko zagotovi toliko energije kot 11 ton premoga. Komisija spodbuja dostop raziskovalcev do evropske visokozmogljive računalniške opreme, da bi prispevala k projektu ITER, tj. svetovni eksperiment s fuzijsko energijo, ki se izvaja v Franciji.

„Pričakujemo, da bo novo partnerstvo med superračunalniškimi storitvami DEISA in evropsko skupnostjo za jedrsko fuzijo ogromno prispevalo k potencialu jedrske fuzije kot uspešnega vira energije in k vplivu Evrope pri teh prizadevanjih. Ta projekt dokazuje, da združitev najboljših znanstvenikov in infrastrukture evropski znanstveni skupnosti pomaga ostati na vrhu globalnih raziskav,“ je povedala Viviane Reding, komisarka za informacijsko družbo in medije. „Dolgoletno zaupanje med najuglednejšimi nacionalnimi superračunalniškimi centri in Komisijo že prinaša koristi na ključnih področjih evropskih raziskav. Nadaljevanje študije v zvezi s fuzijsko energijo nam lahko približa možno rešitev za energetske potrebe Evrope.“

„Evropski znanstveniki, ki raziskujejo fuzijo, že več let koristijo ugodnosti evropskih superračunalniških storitev. Bistvene simulacije se zdaj lahko izvajajo s polno zmogljivostjo modernih superračunalnikov,“ je povedal dr. Hermann Lederer, vodja podpore aplikacij iz nemškega superračunalniškega centra RZG.

„Obsežne simulacije jedrske fuzije in materialnih značilnosti vrhunskih superračunalnikov so bistvene za delovanje in obliko sedanjih ter prihodnjih fuzijskih eksperimentov,“ je povedal prof. Frank Jenko z inštituta Maxa Plancka za fiziko plazme.

Znanstveniki si prizadevajo, da bi razkrili ogromen energetski potencial jedrske fuzije za oskrbo energetskih potreb planeta. ITER, svetovni projekt za dokaz znanstvene in tehnološke izvedljivosti fuzijske energije, vključuje znanstvenike iz 25 evropskih držav in z vsega sveta ter se ustanavlja v Franciji (Cadarache, južna Francija).

Danes je Komisija naznanila, da bo tem znanstvenikom omogočila dostop do DEISA (Distribuirana evropska infrastruktura za superračunalniške aplikacije – Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications), evropskega konzorcija vodilnih superračunalniških centrov, ki jim bodo zagotavljali bistvene superračunalniške storitve in podpirali simulacije v zvezi s fuzijo. Superračunalniške simulacije imajo odločilno vlogo pri izgradnji fuzijskih elektrarn ter optimizirajo njihov učinek med delovanjem.

DEISA trenutno upravlja 12 od 100 najzmogljivejših superračunalnikov na svetu, ki evropskim vodilnim znanstvenikom zagotavljajo zmogljivo, enotno in lahko uporabljivo superračunalniško okolje.

Ozadje:

S skladi za raziskovalne programe si Evropska komisija prizadeva optimizirati najboljše evropske raziskovalne infrastrukture in spodbuditi vseevropsko raziskovalno zanimanje za podporo oblikovanju nove raziskovalne infrastrukture ter pomagati industriji pri okrepitvi osnovnega znanja ter tehnološkega znanja in izkušenj.

Za več informacij o raziskovalni infrastrukturi glej:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html

Evropska komisija je med leti 2002–2006 in 2007–2013 v okviru raziskovalnih programov financirala projekt DEISA s skupno 26 milijoni EUR. DEISA je konzorcij vodilnih nacionalnih superračunalniških centrov v Evropi za razvoj računalniških znanosti na področju superračunalništva. Konzorcij upravlja evropsko kompleksno visokozmogljivo računalniško infrastrukturo. Več kot 160 evropskih raziskovalnih inštitutov in univerz (ter drugi iz severne in južne Amerike, Azije in Avstralije) uporablja DEISA.

ITER je skupni mednarodni raziskovalni projekt, katerega namen je dokazati znanstveno in tehnološko izvedljivost fuzijske energije. Partnerji pri tem projektu so Evropska unija (ki jo zastopa EURATOM), Japonska, Kitajska, Indija, Republika Koreja, Rusija in ZDA. ITER bo izgrajen v južni Franciji (Cadarache). Evropa je vodilni partner, ki prispeva približno polovico skupnih virov, tako osebja kot sredstev.


Side Bar