Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

V Bruseli 23. januára 2009

Komisia využije európske superpočítače na ceste k udržateľným zdrojom energie

Spolupráca výskumných pracovníkov v oblasti potenciálne obrovského nového zdroja udržateľnej energie a európskych superpočítačov je prísľubom zrýchlenia práce, výsledky ktorej by mohli pokryť energetické potreby vo svete. Európska komisia dnes oznámila, že poskytne vedcom v celej Európe pracujúcim na jadrovej syntéze, pri ktorej sa získava energia z reakcií podobných tým, ktoré prebiehajú na Slnku, špeciálny prístup k sieti najvýkonnejších superpočítačov jednotlivých štátov v Európe (DEISA). To im umožní realizovať komplexné úlohy ako napríklad simulácie prevádzky termonukleárneho reaktora. DEISA (Celoeurópska distribuovaná superpočítačová služba) využíva európsku sieť GÉANT (MEMO/08/133), najväčšiu počítačovú sieť na svete, v rámci ktorej sa spoločne používa obrovské množstvo údajov a procesná kapacita európskych superpočítačov. V rokoch 2004 až 2011 DEISA dostane od EÚ 26 miliónov eur. Vedci sú súčasťou prebiehajúceho celosvetového výskumného projektu s názvom ITER („cesta“ v latinčine), cieľom ktorého je dokázať potenciál termojadrovej energie ako čistého, bezpečného a trvalého zdroja energie. Možné zdroje fúzneho paliva sú široko dostupné, pričom z jedného gramu paliva by sa dalo získať toľko energie ako z 11 ton uhlia. Komisia podporuje prístup výskumných pracovníkov k európskym superpočítačovým zariadeniam, a tak prispieva k práci na projekte ITER (celosvetový experimentálny reaktor, ktorý sa buduje vo Francúzsku).

„Od nového partnerstva medzi superpočítačovými službami DEISA a európskou komunitou v oblasti jadrovej syntézy očakávame, že výrazne prispeje k potenciálu jadrovej syntézy ako životaschopného zdroja energie a posilní úlohu Európy v tomto ťažení. Je to dôkaz toho, že spojenie najlepších vedcov a infraštruktúry pomáha európskej vedeckej komunite v tom, aby sa udržala na čele globálneho výskumu," uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Dlhodobý vzťah dôvery medzi najrenomovanejšími národnými superpočítačovými centrami a Komisiou teraz prináša ovocie v kľúčových oblastiach európskeho výskumu. Pokrok v štúdiu termojadrovej energie by nás mohol priblížiť k možnej odpovedi na energetické potreby Európy.“

„Európski vedci pri svojej práci na jadrovej syntéze už niekoľko rokov vo veľkom rozsahu využívajú služby európskych superpočítačov. Plný výkon týchto moderných superpočítačov umožňuje vedcom realizovať dôležité simulácie”, konštatoval Dr. Hermann Lederer, vedúci oddelenia aplikačnej podpory v nemeckom centre superpočítačov RZG.

„Rozsiahle simulácie jadrovej syntézy a vlastností materiálov na najmodernejších superpočítačoch sú nevyhnutné na realizáciu a plánovanie súčasných a budúcich experimentov jadrovej syntézy,” uviedol prof. Frank Jenko z inštitútu Maxa Plancka pre plazmovú fyziku.

Vedci pracujú na odkrytí obrovského energetického potenciálu jadrovej syntézy s cieľom zabezpečiť energetické potreby na Zemi. V celosvetovom projekte ITER, ktorého cieľom je dokázať vedeckú a technologickú realizovateľnosť termojadrovej energie, pôsobia vedci z 25 európskych štátov a celého sveta. Tento projekt sa buduje vo Francúzsku (Cadarache, južné Francúzsko).

Komisia dnes oznámila, že týmto vedcom poskytne prístup k sieti DEISA (Distribuovaná európska infraštruktúra pre superpočítačové aplikácie), konzorciu vedúcich superpočítačových centier v Európe, ktoré im umožní využívať základné služby superpočítačov a poskytne podporu pre simulácie v oblasti jadrovej syntézy. Simulácie na superpočítačoch zohrávajú kľúčovú úlohu pri plánovaní termojadrových elektrární a optimalizujú ich výkon počas prevádzky.

V rámci DEISA v súčasnosti funguje 12 z celkového počtu 100 najvýkonnejších superpočítačov, čím majú európski poprední vedci k dispozícii výkonné, jednotné a ľahko použiteľné superpočítačové prostredie.

Kontext:

Výskumný program Európskej komisie financuje snahy o optimalizáciu najlepších európskych výskumných infraštruktúr. Jeho cieľom je aj pomôcť vytvoriť celoeurópsky záujem na podporu vybudovania nových výskumných infraštruktúr a pomôcť posilniť vzdelanostnú základňu a technologické know-how Európy.

Viac informácií o výskumných infraštruktúrach:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html

Európska komisia financovala projekt DEISA celkovou sumou 26 miliónov eur v rámci výskumných programov na obdobie rokov 2002 až 2006 a 2007 až 2013. DEISA je konzorcium popredných národných superpočítačových centier v Európe, ktorého cieľom je pokrok vo výpočtových vedách v oblasti superpočítačov. Konzorcium prevádzkuje v celej Európe komplex vysoko výkonnej počítačovej infraštruktúry. DEISA využíva viac ako 160 európskych výskumných inštitútov a univerzít (a ďalšie inštitúcie v severnej a južnej Amerike, Ázii a Austrálii).

ITER je spoločný medzinárodný výskumný projekt, ktorého cieľom je preukázať vedeckú a technologickú realizovateľnosť termojadrovej energie. Partnermi projektu sú Európska únia (v zastúpení EURATOM), Japonsko, Čína, India, Kórejská republika, Rusko a USA. ITER sa vybuduje na juhu Francúzska (Cadarache). Európa je vedúcim partnerom, pričom jej podiel na projekte dosahuje takmer polovicu celkového personálneho a finančného zabezpečenia.


Side Bar