Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

Bruxelles, 23 ianuarie 2009

Comisia pune supercalculatoarele din Europa în slujba surselor de energie durabile

Cooperarea dintre cercetătorii în căutarea unei surse noi, posibil majore, de energie durabilă și supercalculatoarele din Europa promite să impulsioneze activitățile care să ducă la furnizarea necesarului de energie al planetei. Comisia Europeană a anunțat astăzi că va permite accesul special al oamenilor de știință din întreaga Europă, din domeniul fuziunii nucleare, prin care se obține energie din reacții de tipul celei care produce căldura solară, la rețeaua celor mai puternice supercalculatoare naționale din Europa (DEISA). Aceasta le va permite să realizeze o parte complexă din munca lor, precum simularea funcționării unui reactor de fuziune. DEISA, serviciul european distribuit pentru procesări de mare performanță, utilizează rețeaua europeană GÉANT (MEMO/08/133), cea mai mare rețea mondială de calculatoare, pentru a partaja volumul uriaș de date și enorma putere de procesare a supercalculatoarelor din Europa și primește de la Uniunea Europeană 26 de milioane de euro în perioada 2004-2011. Oamenii de știință respectivi fac parte dintr-un proiect global de cercetare aflat în desfășurare și denumit ITER (termenul latin pentru „cale”), al cărui scop este să demonstreze potențialul energiei generate de fuziune ca sursă de energie ecologică, sigură și durabilă. Surse posibile de combustibil pentru fuziune sunt disponibile la scară largă, iar un gram de combustibil poate produce la fel de multă energie ca și 11 tone de cărbune. Comisia promovează accesul cercetătorilor la mijloacele de procesare rapidă europene pentru a contribui la activitatea ITER, experimentul global privind energia generată de fuziune, care este realizat în Franța.

„Ne așteptăm ca noul parteneriat dintre serviciile de procesare rapidă ale DEISA și comunitatea europeană din domeniul fuziunii nucleare să aibă o contribuție majoră la potențialul fuziunii nucleare ca sursă de energie viabilă și ca aceasta să consolideze rolul Europei în acest domeniu. Acest lucru demonstrează modul în care reunirea celor mai buni oameni de știință și a celor mai bune infrastructuri ajută comunitatea științifică europeană să se mențină în top în cercetarea mondială”, a declarat Viviane Reding, comisarul pentru societate informațională și media. „Relația de lungă durată bazată pe încredere între cele mai cunoscute centre naționale de procesare rapidă și Comisie își arată acum beneficiile în domenii cheie ale cercetării europene. Progresele studiului energiei generate de fuziune ne-ar putea apropia de o soluție la nevoile energetice europene.”

„Oamenii de știință europeni care se ocupă de fuziune au beneficiat deja foarte mult, timp de mai mulți ani, de serviciile europene de procesare rapidă. Cu ajutorul întregii capacități a supercalculatoarelor moderne se pot efectua acum simulări esențiale”, a spus dr. Hermann Lederer, șeful unității de suport al aplicației a Centrului german de procesare rapidă RZG.

„Simulările la scară largă ale fuziunii nucleare și caracteristicile fizice ale supercalculatoarelor celor mai performante sunt esențiale pentru funcționarea și conceperea experimentelor prezente și viitoare în domeniul fuziunii”, este de părere profesorul Frank Jenko de la Institutul de fizică a plasmei Max Planck.

Activitatea oamenilor de știință are drept scop utilizarea enormului potențial de energie al fuziunii nucleare pentru a satisface necesitățile de energie ale planetei. Oameni de știință din 25 de țări europene și din întreaga lume sunt implicați în ITER, proiectul global care urmărește să demonstreze fezabilitatea științifică și tehnică a energiei generate de fuziune și este realizat în sudul Franței, la Cadarache.

Comisia a anunțat astăzi că va permite accesul acestor oameni de știință la DEISA (Infrastructura europeană distribuită pentru aplicații de procesare rapidă), consorțiul european al centrelor de procesare rapidă de vârf, ceea ce le va furniza acestora servicii esențiale de procesare rapidă și sprijin pentru simulările în materie de fuziune. Simulările care utilizează procesarea rapidă joacă un rol crucial în conceperea centralelor de fuziune nucleară și le optimizează performanța în timpul funcționării.

În prezent, DEISA utilizează 12 dintre cele 100 de supercalculatoare cele mai avansate din lume, oferind oamenilor de știință europeni de vârf un mediu de procesare rapidă puternic, unificat și ușor de utilizat.

Context:

Programul de cercetare al Comisiei Europene finanțează eforturi depuse pentru a optimiza cele mai bune infrastructuri europene de cercetare, pentru a contribui la suscitarea unui interes paneuropean pentru acest domeniu, care să sprijine crearea unor noi infrastructuri de cercetare și să ajute sectorul respectiv să își îmbogățească volumul de cunoștințe și bagajul tehnologic.

Informații suplimentare privind infrastructurile de cercetare se pot consulta la adresa:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html

Comisia Europeană a finanțat proiectul DEISA în cadrul unor programe de cercetare în perioada 2002-2006 și 2007-2013 cu o sumă totală de 26 de milioane de euro. DEISA este un consorțiu de centre naționale de procesare rapidă de vârf din Europa care urmăresc să contribuie la progresul în domeniul procesării rapide al științelor computaționale. Acest consorțiu dispune de o infrastructură complexă de procesare de mare performanță la nivel european. Peste 160 de institute de cercetare și universități europene (precum și altele, din America de Nord sau de Sud, Asia și Australia) utilizează DEISA.

ITER este un proiect internațional comun de cercetare care intenționează să demonstreze fezabilitatea științifică și tehnică a energiei generate de fuziune. Partenerii proiectului sunt Uniunea Europeană (reprezentată de EURATOM), Japonia, China, India, Republica Coreea, Rusia și Statele Unite ale Americii. ITER va fi realizat în sudul Franței, la Cadarache. Europa este partenerul principal, contribuind cu aproape jumătate din valoarea totală a resurselor de personal și finanțare.


Side Bar