Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

European Commission - IP/09/117   23/01/2009

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT SK SL BG RO

ie – od strony naukowej i technicznej – możliwości wykorzystania energii termojądrowej. Partnerzy biorący udział w pracach nad projektem to Unia Europejska (reprezentowana przez Euratom), Japonia, Chiny, Indie, Republika Korei, Rosja i USA. ITER zostanie zbudowany na południu Francji w Cadarache. Europa jest głównym partnerem, gdyż zapewnia prawie połowę całkowitych środków, zarówno finansowych, jak i w zakresie personelu.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website