Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

Brussel, 23 januari 2009

Commissie zet Europese supercomputers op het pad naar duurzame energiebronnen

Samenwerking tussen onderzoekers op het gebied van nieuwe duurzame energiebronnen met een enorm potentieel en de Europese centra voor supercomputers belooft de werkzaamheden te versnellen met behulp waarvan in de energiebehoeften van de planeet zou kunnen worden voorzien. Vandaag kondigde de Europese Commissie aan dat zij wetenschappers in heel Europa die werken aan kernfusie, waarbij energie wordt benut die vrijkomt bij reacties die gelijkaardig zijn aan die welke voor zonnewarmte zorgen, speciale toegang zal verlenen tot het netwerk van de meest krachtige nationale supercomputers in Europa (DEISA). Op deze wijze kunnen zij ingewikkelde onderdelen van hun werkzaamheden, zoals simulatie van de werking van een kernreactor, uitvoeren. Om de enorme hoeveelheden gegevens en de berekeningscapaciteit van Europese supercomputers gemeenschappelijk te kunnen benutten, heeft de EU voor de periode 2004-2011 26 miljoen euro uitgetrokken voor DEISA, een Europees verbond van hoogwaardige computerdiensten in Europa, dat gebruik maakt van het Europese GÉANT, (MEMO/08/133) het grootste computernetwerk ter wereld. De wetenschappers maken deel uit van een bestaand internationaal onderzoeksproject, ITER (latijnse term voor het woord "weg'), dat het potentieel wil aantonen van fusie-energie als schone, veilige en duurzame energiebron. Mogelijke bronnen van fusie zijn overal beschikbaar en één gram brandstof zou evenveel energie kunnen produceren als 11 ton steenkool. De Commissie wil de onderzoekers toegang verlenen tot de faciliteiten van de Europese supercomputercentra om bij te dragen aan het werk van ITER, het internationale proefproject op het gebied van kernfusie dat in Frankrijk wordt opgezet.

“Wij denken dat het nieuwe partnerschap tussen de supercomputerdiensten van DEISA en de Europese kernfusiegemeenschap een belangrijke bijdrage zal leveren aan het potentieel van kernfusie als een rendabele energiebron en de rol die Europa in deze zoektocht speelt een impuls zal geven. Het project laat zien dat het samenbrengen van de beste wetenschappers en infrastructuur de Europese wetenschappelijke gemeenschap helpt aan de top te blijven bij het onderzoek wereldwijd," aldus Viviane Reding, commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "De langdurige vertrouwensrelatie tussen de meest gerenommeerde nationale supercomputerdiensten en de Commissie werpt nu haar vruchten af in de voornaamste gebieden van Europees onderzoek. Vorderingen bij het onderzoek naar kernenergie zouden ons dichter in de buurt kunnen brengen van een potentiële oplossing voor de Europese energiebehoefte."

“Europese wetenschappers die werken aan kernfusie maken al jaren gebruik van Europese supercomputerdiensten. Fundamentele simulaties kunnen nu worden uitgevoerd met de volledige inzet van moderne supercomputers”, verklaarde Dr. Hermann Lederer, hoofd toepassingsondersteuning van het Duitse supercomputercentrum RZG.

“Grootschalige simulaties van kernfusie en materiaaleigenschappen met behulp van geavanceerde supercomputers zijn van fundamenteel belang voor de werking en het ontwerp van bestaande en toekomstige experimenten met kernfusie,” aldus Prof. Frank Jenko van het Max Planck Instituut voor plasmafysica.

Wetenschappers trachten het enorme met kernfusie verbonden energiepotentieel te ontsluiten om te kunnen voorzien in de energiebehoeften van de planeet. Aan ITER, het internationale project dat de wetenschappelijke en technische haalbaarheid van kernfusie-energie wil aantonen, werken wetenschappers uit 25 Europese landen en uit de hele wereld mee en het project wordt gebouwd in Frankrijk (Cadarache, Zuid-Frankrijk).

Vandaag maakte de Commissie bekend dat zij deze wetenschappers toegang zal verschaffen tot DEISA (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications), het Europese consortium van geavanceerde supercomputercentra dat hen fundamentele supercomputerdiensten zal verschaffen en steun voor met kernfusie verbonden simulaties. Supercomputersimulaties spelen een cruciale rol bij het ontwerp van kernfusiecentrales en zorgen voor optimale resultaten bij de latere exploitatie van die centrales.

In het kader van DEISA zijn momenteel 12 van de 100 meest krachtige supercomputers ter wereld in bedrijf die de meest vooraanstaande wetenschappers in Europa een krachtige, eenvormige en eenvoudig te gebruiken supercomputeromgeving bieden.

Achtergrond:

Het onderzoeksprogramma van de Europese Commissie heeft maatregelen gefinancierd om de beste Europese onderzoeksinfrastructuur optimaal te benutten, pan-Europese belangstelling in onderzoekskringen op te wekken om nieuwe onderzoeksinfrastructuur te ondersteunen en de industrie te helpen haar kennisbasis en technologische know-how te verbeteren.

Meer informatie over onderzoeksinfrastructuur:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html

De Europese Commissie heeft in het kader van onderzoeksprogramma’s voor de periodes 2002-2006 en 2007-2013 in totaal 26 miljoen euro steun toegekend aan het DEISA-project. DEISA is een consortium van vooraanstaande nationale supercomputercentra in Europa dat computerwetenschappen op het gebied van supercomputers wil bevorderen. Het consortium heeft de beschikking over een complexe geavanceerde Europese computerinfrastructuur. Meer dan 160 Europese onderzoeksinstellingen en universiteiten (en andere in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië) maken gebruik van DEISA.

ITER is een gezamenlijk internationaal onderzoeksproject dat de wetenschappelijke en technische rentabiliteit van fusie-energie wil aantonen. Deelnemers aan het project zijn de Europese Unie (vertegenwoordigd door EURATOM), Japan, China, India, de Republiek Korea, Rusland en de VS. ITER zal worden opgezet in het zuiden van Frankrijk (Cadarache). Europa heeft de leiding over het project en draagt bijna de helft bij van de totale middelen, zowel personele als financiële.


Side Bar