Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

16;amerikas un Dienvidamerikas, Āzijas un Austrālijas pētniecības iestādes).

ITER ir kopīgs starptautisks pētniecības projekts, kura mērķis ir pierādīt kodolsintēzes enerģijas zinātniskās un tehniskās iespējas. Projektā iesaistītie partneri ir Eiropas Savienība (ko pārstāv EURATOM), Japāna, Ķīna, Indija, Korejas Republika, Krievija un ASV. ITER reaktoru būvēs Francijas dienvidos (Cadarache). Eiropa ir vadošais partneris, kas iegulda gandrīz pusi no kopējiem līdzekļiem gan cilvēkresursu, gan finansējuma jomā.


Side Bar