Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

Briuselis, 2009 m. sausio 23 d.

Komisija pasirūpino, kad tvariems energijos ištekliams tirti būtų naudojami ypač galingi Europos kompiuteriai

Suderinus mokslininkų pastangas ištirti veikiausiai milžinišką naują energijos išteklių ir Europos superkompiuterių galią, tikimasi paspartinti darbą, kurį atlikus mūsų planetoje bus patenkintas energijos poreikis. Šiandien Europos Komisija paskelbė, kad visiems branduolių sintezę (iš branduolių sintezės reakcijų, kurios primena Saulėje vykstančias reakcijas, gaunama energija) tiriantiems Europos mokslininkams suteiks specialią prieigą prie Europos pačių galingiausių superkompiuterių tinklo DEISA. Naudodamiesi tuo tinklu, jie galės atlikti sudėtingus tyrimo darbus, pavyzdžiui, galės modeliuoti branduolių sintezės reaktoriaus veikimą. Paskirstytąją Europos taikomųjų superkompiuterių infrastruktūrą DEISA sudaro didžiausias pasaulyje Europos kompiuterių tinklas GÉANT (MEMO/08/133), kuriame dalijamasi didžiuliais duomenų kiekiais ir naudojamasi Europos superkompiuterių duomenų apdorojimo galia. Šiai infrastruktūrai 2004–2011 m. paskirta 26 mln. EUR. Mokslininkai dalyvauja visame pasaulyje vykdomame mokslinių tyrimų projekte ITER (lot. takas), kuriuo siekiama parodyti branduolių sintezės, kaip netaršaus, saugaus ir ilgalaikio energijos ištekliaus, galimybes. Galimų kuro šaltinių branduolių sintezei yra daug, o iš vieno gramo tokio kuro galima gauti tiek energijos, kiek jos gaunama iš 11 tonų akmens anglies. Komisija siekia prisidėti prie ITER projekto darbų (Prancūzijoje rengiamo tarptautinio branduolių sintezės energijos eksperimento) ir skatina mokslininkus naudotis Europos superkompiuterių infrastruktūra.

„Tikimės, kad ką tik pradėtas darnus didelio našumo kompiuterių infrastruktūros DEISA ir Europos branduolių sintezės tyrėjų darbas padės atskleisti branduolių sintezės, kaip rentabilaus energijos ištekliaus, galimybes ir šioje srityje sustiprins Europos vaidmenį. Šis projektas rodo, kad geriausius savo mokslininkus ir infrastruktūras sutelkusi Europos mokslo bendruomenė išlieka pasaulinių mokslinių tyrimų lyderė, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Garsiausių nacionalinių superkompiuterių centrų ir Komisijos seniai užmegzti patikimi ryšiai dabar duoda naudos pagrindinėse Europos mokslinių tyrimų srityse. Atlikdami išsamesnius branduolių sintezės energijos tyrimus, galėtume rasti būdą, kaip patenkinti Europos energijos poreikius.“

„Branduolių sintezę tiriantys mokslininkai Europoje jau kelerius metus naudojasi skaičiavimo superkompiuteriais privalumais. Svarbiausius procesus dabar galima modeliuoti pasitelkus visą šiuolaikiškų superkompiuterių galią, – sakė Vokietijos skaičiavimo superkompiuteriais centro RZG taikomosios programinės įrangos priežiūros padalinio vadovas dr. Hermanas Ledereris.

Modeliuoti didelio masto branduolių sintezę ir medžiagų savybes pačiais naujausiais superkompiuteriais būtina vykdant ir planuojant dabartinius ir būsimus branduolių sintezės eksperimentus, – sakė Maxo Plancko plazmos fizikos instituto prof. Frankas Jenko.

Mokslininkai siekia atskleisti didžiules branduolių sintezės galimybes energijos poreikiams mūsų planetoje patenkinti. Prancūzijoje (Kadaraše, pietų Prancūzija) vykdomame pasauliniame projekte ITER, kuriuo siekiama įrodyti mokslines ir technines galimybes energijai iš branduolių sintezės gauti, dalyvauja mokslininkai iš 25 Europos valstybių ir viso pasaulio.

Šiandien Komisija paskelbė, kad šiems mokslininkams ji suteiks prieigą prie DEISA (angl. Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications – paskirstytoji taikomųjų superkompiuterių programų Europos infrastruktūra). Kitaip tariant, pirmaujančių Europos skaičiavimo superkompiuteriais centrų konsorciumas jiems teiks būtiniausias skaičiavimo superkompiuteriais paslaugas ir padės atlikti su branduolių sinteze susijusį modeliavimą. Modeliavimas superkompiuteriais ypač svarbus projektuojant branduolių sintezės elektrines ir tobulinant veikiančių tokių elektrinių darbą.

Konsorciumui DEISA šiuo metu priklauso 12 iš 100 galingiausių pasaulio superkompiuterių, kuriais pirmaujantiems Europos mokslininkams užtikrinama efektyvi, suvienodinta ir patogi naudoti skaičiavimo superkompiuteriais aplinka.

Bendroji informacija

Europos Komisijos mokslinių tyrimų programa finansiškai remiamos pastangos kuo labiau ištobulinti geriausias Europos mokslinių tyrimų infrastruktūras, visoje Europoje populiarinti mokslinius tyrimus siekiant paskatinti naujoviškų mokslinių tyrimų infrastruktūrų kūrimą ir padėti pramonei stiprinti žinių bazę ir gilinti technines žinias.

Daugiau informacijos apie mokslinių tyrimų infrastruktūras

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html.

2002–2006 m. ir 2007–2013 m. Europos Komisija pagal mokslinių tyrimų programas projektui DEISA iš viso skyrė 26 mln. EUR. DEISA – tai pirmaujančių nacionalinių Europos skaičiavimo superkompiuteriais centrų konsorciumas, siekiantis skaičiavimo superkompiuteriais mokslo pažangos. Konsorciumui priklauso visoje Europoje veikianti sudėtinga didelio našumo skaičiavimo infrastruktūra. DEISA naudojasi daugiau kaip 160 Europos (taip pat Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos ir Australijos) mokslinių tyrimų institutų ir universitetų.

ITER – tai bendras tarptautinis mokslinių tyrimų projektas, kuriuo siekiama įrodyti mokslines ir technines galimybes energijai iš branduolių sintezės gauti. Projekto partneriai: EURATOMO atstovaujama Europos Sąjunga, Japonija, Kinija, Indija, Korėjos Respublika, Rusija ir JAV. ITER bus vykdomas pietų Prancūzijoje (Kadaraše). Europa yra pagrindinė partnerė, suteikusi beveik pusę visų personalo ir finansinių išteklių.


Side Bar