Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

Bryssel 23. tammikuuta 2009

Komissio valjastaa Euroopan supertietokoneet etsimään kestäviä energialähteitä

Uutta, mahdollisesti suunnatonta kestävää energialähdettä tutkivat tutkijat voivat eurooppalaisten supertietokoneiden avulla nopeuttaa työtä, jolla voidaan ehkä tyydyttää koko planeetan energiatarpeet. Euroopan komissio ilmoitti tänään antavansa Euroopan tehokkaimmat kansalliset supertietokoneet (DEISA) kaikkien Euroopassa ydinfuusiota tutkivien tutkijoiden käyttöön. Ydinfuusio tuottaa energiaa samanlaisista reaktioista, jotka lämmittävät esimerkiksi aurinkoa. Supertietokoneet pystyvät hoitamaan tutkimustyön monimutkaisimpia tehtäviä, kuten fuusioreaktorin toiminnan simulointeja. DEISA eli Euroopan suurtehotietokoneiden muodostama hajautettu infrastruktuuri käyttää eurooppalaista GÉANT-runkoverkkoa (MEMO/08/133), maailman laajinta tietokoneverkkoa, Euroopan supertietokoneiden valtavien tietomäärien ja prosessointitehojen jakamiseen. Se saa EU:lta 26 miljoonaa euroa tukea vuosina 2004–2011. Tutkijat ovat mukana meneillään olevassa maailmanlaajuisessa ITER-tutkimushankkeessa (latinaksi ”polku"), jolla pyritään demonstroimaan fuusioenergian mahdollisuuksia puhtaana, turvallisena ja pysyvänä energialähteenä. Fuusiopolttoaineen mahdollisia lähteitä on saatavilla runsaasti, ja gramma polttoainetta voi tuottaa yhtä paljon energiaa kuin 11 tonnia hiiltä. Komissio parantaa tutkijoiden mahdollisuuksia käyttää eurooppalaisia supertietokoneita edesauttaakseen ITER-hanketta fuusioenergian koelaitoksen rakentamisessa Ranskaan.

”Uskon, että DEISA:n supertietokonepalveluiden ja eurooppalaisen ydinfuusioyhteisön välinen uusi yhteistyö antaa valtavan lisäsysäyksen ydinfuusion potentiaalille toteuttamiskelpoisena energialähteenä ja pönkittää Euroopan roolia tässä tutkimustyössä. Tämä osoittaa, kuinka Euroopan parhaiden tutkijoiden ja infrastruktuurien tuominen yhteen auttaa Euroopan tiedeyhteisöä pysymään globaalin tutkimuksen eturintamassa”, totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Pitkä luottamussuhde tunnustetuimpien kansallisten supertietokonekeskusten ja komission välillä kantaa nyt hedelmää eurooppalaisen tutkimuksen avainalueilla. Fuusioenergian tutkimuksen edistäminen saattaa viedä meidät lähemmäksi mahdollista vastausta Euroopan energiatarpeisiin."

"Fuusioenergiaa tutkivat eurooppalaiset tutkijat ovat voineet hyödyntää laajasti eurooppalaisia supertietokonepalveluita jo usean vuoden ajan. Tärkeimmissä simuloinneissa voidaan nyt hyödyntää modernien supertietokoneiden täyttä tehoa, totesi tohtori Hermann Lederer, joka toimii sovellustuen päällikkönä saksalaisessa supertietokonekeskuksessa RZG:ssä.

“Ydinfuusion ja materiaalien ominaisuuksien suuren mittakaavan simuloinnit viimeisintä kehitystä edustavilla supertietokoneilla ovat olennainen edellytys nykyisten ja tulevien fuusiokokeiden suunnittelulle ja suorittamiselle", vahvisti professori Frank Max Planck-instituuttiin kuuluvasta plasmafysiikan laitoksesta.

Tutkijat pyrkivät vapauttamaan ydinfuusion massiivisen energiapotentiaalin planeettamme energiatarpeiden tyydyttämiseksi. ITER on fuusioenergian tieteellistä ja teknistä toteutettavuutta selvittävä maailmanlaajuinen hanke, jossa on mukana tutkijoita 25 Euroopan maasta ja eri puolilta maailmaa. Hankkeen rakennustyöt ovat meneillään Ranskassa (Cadarachessa, Etelä-Ranskassa).

Komissio ilmoitti tänään, että tutkijat pääsevät käyttämään DEISA:n (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications), Euroopan johtavien supertietokonekeskusten yhteenliittymän tietokoneita. DEISA tarjoaa tutkijoille tärkeitä tietokonepalveluja ja tukea fuusioon liittyvissä simuloinneissa. Supertietokoneilla on kriittinen rooli fuusiovoimalaitosten suunnittelussa ja niiden suorituskyvyn optimoinnissa toiminnan aikana.

DEISA:lla on nykyisin käytössä 12 maailman 100:sta tehokkaimmasta supertietokoneesta, ja se pystyy tarjoamaan Euroopan johtaville tutkijoille tehokkaan, yhdenmukaisen ja helppokäyttöisen supertietokoneympäristön.

Taustaa:

Euroopan komission tutkimusohjelmasta rahoitetaan toimia, joilla optimoidaan Euroopan parhaita tutkimusinfrastruktuureja, autetaan luomaan yleiseurooppalaisia tutkimusintressejä uusien tutkimusinfrastruktuurien perustamisen tukemiseksi ja autetaan teollisuutta lujittamaan osaamispohjaansa ja teknologista tietotaitoaan.

Lisätietoa tutkimusinfrastruktuureista:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html

Euroopan komissio on rahoittanut ja rahoittaa DEISA-hanketta tutkimusohjelmissa vuosina 2002–2006 ja 2007–2013 yhteensä 26 miljoonalla eurolla. DEISA on Euroopan johtavien eurooppalaisten kansallisten supertietokonekeskusten yhteenliittymä, joka edistää laskennallisia tieteitä supertietokoneiden alalla. Yhteenliittymä ylläpitää Euroopan laajuista suurtehoista tietokoneinfrastruktuuria. DEISA:a käyttää yli 160 eurooppalaista tutkimuslaitosta ja yliopistoa (sekä laitoksia Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Aasiasta ja Australiasta).

ITER on kansainvälinen yhteistutkimushanke, jolla pyritään demonstroimaan fuusioenergian tieteellinen ja tekninen toteutettavuus. Hankkeen osapuolia ovat EU, (jota edustaa EURATOM), Japani, Kiina, Intia, Korean tasavalta, Venäjä ja Yhdysvallat. ITER rakennetaan Etelä-Ranskaan (Cadaracheen). Eurooppa on hankkeen johtava osapuoli, jonka osuus sekä henkilöstö- että rahoitusresursseista on lähes puolet.


Side Bar