Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

Brüssel, 23. jaanuar 2009

Komisjon rakendab Euroopa superarvutid jätkusuutlike energiaallikate teenistusse

Teadustöötajate ja superarvutite koostoimimine uue võimalikult ulatusliku energiaallika leidmisel tõotab kiirendada tööd planeedi energiavajaduste katmiseks. Täna teatas Euroopa Komisjon, et ta võimaldab kõikidele Euroopa termotuumasünteesi (reaktsioon, mille käigus toodetakse energiat samal moel, nagu see toimub Päikesel) alal töötavatele teadlastele erijuurdepääsu Euroopa võimsaimate riiklike superarvutite võrgule (DEISA). Sellega võimaldatakse neil teostada oma töö keerukaid osi nagu termotuumasünteesi reaktori töötamise simulatsioon. Euroopa hajusinfrastruktuur superarvuti rakenduste jaoks – DEISA – kasutab Euroopa uue põlvkonna teadusvõrku (GÉANT) (MEMO/08/133), maailma suurimat arvutivõrku, mille abil jagatakse tohutul hulgal andmeid ja Euroopa superarvutite töötlemisvõimsust ning mida EL toetab ajavahemikul 2004–2011 26 miljoni euroga. Teadlased osalevad käimasolevas teadusprojektis ITER (ladina keeles „rada”), mille eesmärk on tõendada termotuumaenergia potentsiaali puhta, ohutu ja kestva energiaallikana. Termotuumakütuse võimalikud allikad on laialdaselt kättesaadavad; üks gramm kõnealust kütust annab sama palju energiat kui 11 tonni kivisütt. Komisjon edendab teadustöötajate juurdepääsu Euroopa superarvutirakenduste süsteemidele, et panustada Prantsusmaale rajatava ülemaailmse termotuumaalase eksperimendi ITER töösse.

„Me loodame, et uus partnerlus superarvutirakenduse teenuste DEISA ja Euroopa termotuumasünteesiga seotud kogukonna vahel annab ülisuure panuse termotuumasünteesi kui elujõulise energiaallika potentsiaali ja tugevdab seejuures Euroopa rolli. Sellest ilmneb, kuidas oma parimate teadlaste ja infrastruktuuride ühendamine aitab Euroopa teadlaskonnal püsida ülemaailmsete teadusuuringute eesliinil,” ütles infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Euroopa teadustöö põhivaldkondades tasub end nüüd ära pikaajaline vastastikune usaldus tunnustatuimate riiklike superarvutikeskuste ja komisjoni vahel. Termotuumaalaste teadusuuringute edendamine aitab meil leida vastust küsimusele, kuidas katta Euroopa energiavajadused.”

„Termotuumasünteesi alal töötavad Euroopa teadlased on juba mitmeid aastaid superarvutirakenduse teenustest suurt kasu saanud. Kasutades kaasaegsete superarvutite täit võimsust, on nüüd võimalik teostada olulisi simulatsioone, ütles Hermann Lederer, keskuse German Supercomputing Centre RZG rakenduste tugiteenuste osakonna juhataja.

„Termotuumasünteesi ulatuslikud simulatsioonid ja uuenduslike superarvutite materjalide omadused on olulised praeguste ja tulevaste termotuumasünteesiga seotud eksperimentide läbiviimise ja kavandamise jaoks,” ütles Max- Plancki plasmafüüsika instituudi professor Frank Jenko.

Planeedi energiavajaduste katmiseks töötavad teadlased termotuumasünteesi tohutu energiapotentsiaali kasutuselevõtu kallal. Termotuumaenergia teaduslikku ja tehnilist teostatavust tõendava ülemaailmse projektiga ITER on hõlmatud teadlased 25st Euroopa riigist ja kogu maailmast. Katsetermotuumareaktor ITER rajatakse Prantsusmaale (Cadarache, Lõuna-Prantsusmaa).

Täna teatas Euroopa Komisjon, et ta võimaldab asjaomastele teadlastele juurdepääsu DEISA-le (Euroopa hajusinfrastruktuur superarvuti rakenduste jaoks), Euroopa juhtivate superarvutirakenduste keskuste konsortsiumile, mis võimaldab neile olulisi superarvutirakenduse teenuseid ja toetab termotuumasünteesiga seotud simulatsioone. Superarvutirakenduste simulatsioonidel on oluline osa termotuumajaamade projekteerimisel ning töötamise käigus nende jõudluse suurendamisel.

DEISA käitab praegu maailma 100 kõige võimsama superarvuti hulgast 12, tagades Euroopa juhtivatele teadlastele võimsa, ühtse ja hõlpsasti kasutatava superarvutikeskkonna.

Taust:

Euroopa Komisjoni teadusuuringute programmiga rahastatakse meetmeid, et optimeerida Euroopa parimate teadusuuringute infrastruktuure, tekitada üle-euroopalist teadushuvi uudsete teadusuuringute infrastruktuuride loomise toetamiseks ning toetada tööstuse teadmistebaasi ja tehnoloogilise oskusteabe tõhustamist.

Täiendav teave teadusuuringute infrastruktuuride kohta:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html

Euroopa Komisjon rahastas aastatel 2002–2006 ja 2007–2013 teadusuuringute programmide raames DEISA projekti kokku 26 miljoni euroga. Euroopa juhtivate riiklike superarvutikeskuste konsortsium DEISA arendab superarvutivaldkonnas arvutipõhiseid teadusharusid. Konsortsium käitab üle-euroopalist kompleksset kõrgefektiivsusega arvutirakenduse infrastruktuuri. DEISA teenuseid kasutavad rohkem kui 160 Euroopa (ning Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Aasia ning Austraalia) uurimisinstituuti ja ülikooli.

ITER on rahvusvaheline teadusuuringute ühisprojekt, mille eesmärk on tõendada tuumasünteesienergia teaduslikku ja tehnilist teostatavust. Projektipartnerid on Euroopa Liit (keda esindab EURATOM), Jaapan, Hiina, India, Korea Vabariik, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid. ITER rajatakse Lõuna-Prantsusmaale (Cadarache). Kõnealuse projekti juhtiv partner on Euroopa, andes oma panuse peaaegu poolte nii personali kui ka rahastamist hõlmavate ressursside jaoks.


Side Bar