Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2009

Η Επιτροπή επιστρατεύει τους υπερυπολογιστές της Ευρώπης για να βρεθούν πηγές ανεξάντλητης ενέργειας

Η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών και των ερευνητών που αναζητούν μια δυνητικώς απέραντη νέα πηγή ανεξάντλητης ενέργειας δίνει βάσιμη ελπίδα ότι θα προχωρήσουν ταχύτερα οι εργασίες με τις οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε ότι θα παραχωρήσει στους επιστήμονες που εργάζονται ανά την Ευρώπη για την πυρηνική σύντηξη, με την οποία αξιοποιείται η ενέργεια αντιδράσεων όπως εκείνων που παράγουν τη θερμότητα του ήλιου, αποκλειστική πρόσβαση στο δίκτυο των ισχυρότερων εθνικών υπερυπολογιστών στην Ευρώπη (DEISA). Αυτό θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν πολύπλοκες φάσεις της εργασίας τους, όπως προσομοιώσεις της λειτουργίας αντιδραστήρα σύντηξης. Η DEISA, η υπηρεσία κατανεμημένων υπολογιστών υψηλών επιδόσεων της Ευρώπης, χρησιμοποιεί το GÉANT (MEMO/08/133), το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο υπολογιστών για να χρησιμοποιεί από κοινού τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων και επεξεργαστικής ισχύος των υπερυπολογιστών της Ευρώπης, χρηματοδοτείται δε με 26 εκατομμύρια € από την ΕΕ στο διάστημα 2004-2011. Οι επιστήμονες έχουν ενταχθεί σε υπό διεξαγωγή παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα, το ITER (λατινική λέξη που σημαίνει «οδός»), στόχος του οποίου είναι να επιδείξει το δυναμικό της ισχύος σύντηξης ως μιας καθαρής, ασφαλούς και διαρκούς πηγής ισχύος. Υπάρχουν ευρέως διαθέσιμες δυνατές πηγές καυσίμων σύντηξης, ένα δε γραμμάριο καυσίμου θα μπορούσε να δώσει την ίδια ποσότητα ενέργειας όση 11 τόνοι άνθρακα. Η Επιτροπή δίνει ώθηση στην πρόσβαση των ερευνητών στις ευρωπαϊκές μονάδες υπερυπολογιστών ώστε να συμβάλει στις εργασίες του ITER, της παγκόσμιας πειραματικής μονάδας ενέργειας σύντηξης που κατασκευάζεται στη Γαλλία.

«Αναμένουμε ότι η νέα εταιρική σχέση μεταξύ των υπηρεσιών υπερυπολογιστών της DEISA και των ευρωπαίων ερευνητών πυρηνικής σύντηξης θα συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δυναμικό της πυρηνικής σύντηξης ως βιώσιμης ενεργειακής πηγής και ότι θα ενισχύσει το ρόλο της Ευρώπης στην εν λόγω αναζήτηση. Έτσι η ομαδική συνεργασία των καλύτερων επιστημόνων και υποδομών της Ευρώπης βοηθάει τους ευρωπαϊκούς επιστημονικούς κύκλους να πρωτοστατούν στην παγκόσμια έρευνα», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας. «Οι μακροί δεσμοί εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιτροπής και των διασημότερων εθνικών κέντρων υπερυπολογιστών αποδίδει πλέον καρπούς σε νευραλγικούς τομείς της ευρωπαϊκής έρευνας. Η προώθηση της μελέτη της ισχύος από σύντηξη θα μπορούσε με την πρόοδό της να μας φέρει πλησιέστερα σε ενδεχόμενη αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης».

«Οι ευρωπαίοι επιστήμονες που εργάζονται με αντικείμενο τη σύντηξη έχουν ήδη ωφεληθεί από τις υπηρεσίες των ευρωπαϊκών υπερυπολογιστών σε μεγάλο βαθμό και επί σειρά ετών. Τώρα πλέον μπορούν να πραγματοποιήσουν βασικές προσομοιώσεις με την πλήρη δύναμη των συγχρόνων υπερυπολογιστών», δήλωσε ο Δρ. Hermann Lederer, προϊστάμενος της στήριξης εφαρμογών του γερμανικού κέντρου υπερυπολογιστών RZG.

«Οι προσομοιώσεις της πυρηνικής σύντηξης σε μεγάλη κλίμακα και οι ιδιότητες των υλικών σε υπερυπολογιστές αιχμής είναι ουσιαστικής σημασίας για τη λειτουργία και το σχεδιασμό των σημερινών και μελλοντικών πειραμάτων στο χώρο της σύντηξης», δήλωσε ο καθηγητής Frank Jenko, του ινστιτούτου φυσικής του πλάσματος Max Planck.

Οι επιστήμονες εργάζονται για να απελευθερώσουν το τεράστιο δυναμικό ισχύος της πυρηνικής σύντηξης ώστε να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη. Με το ITER, το παγκόσμιο πρόγραμμα που αναμένεται να αποδείξει το επιστημονικά και τεχνολογικά εφικτό της ενέργειας από σύντηξη, ασχολούνται επιστήμονες από 25 ευρωπαϊκές χώρες και από όλο τον πλανήτη, η δε σχετική εγκατάσταση κατασκευάζεται στη Γαλλία (Cadarache, νότια Γαλλία).

Η Επιτροπή ανήγγειλε σήμερα ότι θα παραχωρήσει στους εν λόγω επιστήμονες πρόσβαση στην DEISA (κατανεμημένη ευρωπαϊκή υποδομή για εφαρμογές υπερυπολογιστών), τον ευρωπαϊκό όμιλο των κορυφαίων κέντρων υπερυπολογιστών, η οποία θα τους προσφέρει βασικές υπηρεσίες υπερυπολογιστών και στήριξη για προσομοιώσεις σχετιζόμενες με τη σύντηξη. Οι προσομοιώσεις σε υπερυπολογιστές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη μελέτη σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη και βελτιστοποιούν τις επιδόσεις τους στη διάρκεια της λειτουργίας.

Η DEISA εκμεταλλεύεται τη στιγμή αυτή 12 από τους 100 ισχυρότερους υπερυπολογιστές ανά τον κόσμο, προσφέροντας στους κορυφαίους επιστήμονες της Ευρώπης ένα ισχυρό, ενοποιημένο και εύχρηστο περιβάλλον υπερυπολογιστών.

Ιστορικό:

Το ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρηματοδοτεί τις προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση των καλύτερων ερευνητικών υποδομών της Ευρώπης, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός ερευνητικού στερεώματος πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για τη στήριξη της δημιουργίας καινοτόμων ερευνητικών υποδομών και να βοηθήσει τον κλάδο να διευρύνει το γνωστικό του πλούτο και την τεχνογνωσία του.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ερευνητικές υποδομές διατίθενται στις ιστοσελίδες:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε το έργο DEISA στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων των περιόδων 2002-2006 και 2007-2013 με συνολικό ποσό 26 εκατομμυρίων €. Η DEISA αποτελεί όμιλο κορυφαίων εθνικών κέντρων υπερυπολογιστών στην Ευρώπη για την πρόοδο των υπολογιστικών επιστημών στο χώρο των υπερυπολογιστών. Ο όμιλος εκμεταλλεύεται ένα πανευρωπαϊκών διαστάσεων συγκρότημα υπολογιστικής υποδομής υψηλών επιδόσεων. Περισσότερα από 160 ευρωπαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια (και άλλα αντίστοιχα από τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία) χρησιμοποιούν την DEISA.

Το ITER αποτελεί ένα κοινό διεθνές ερευνητικό έργο με στόχο να αποδείξει το επιστημονικά και τεχνολογικά εφικτό της ενέργειας σύντηξης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως εταίροι η Ευρωπαϊκή Ένωση (εκπροσωπούμενη από την Ευρατόμ), η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Το ITER θα κατασκευαστεί στη Νότια Γαλλία (Cadarache). Η Ευρώπη αποτελεί τον κορυφαίο εταίρο που συνεισφέρει το ήμισυ σχεδόν του συνόλου των πόρων τόσο από πλευράς προσωπικού όσο και χρημάτων.


Side Bar