Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

f="http://ec.europa.eu/research/fp6/index_en.cfm">2002–2006 a 2007–2013 finanční prostředky v celkové výši 26 milionů EUR. DEISA je konsorcium předních národních superpočítačových center v Evropě, jehož cílem je dosáhnout pokroku počítačových vědních oborů v oblasti superpočítačů. Konsorcium provozuje celoevropský komplex vysoce výkonných počítačových infrastruktur. Infrastrukturu DEISA využívá více než 160 evropských výzkumných ústavů a univerzit (a další ze Severní a Jižní Ameriky, Asie a Austrálie).

ITER je společný mezinárodní výzkumný projekt, jehož cílem je prokázat vědeckou a technickou proveditelnost využití energie z jaderné syntézy. Partnery projektu jsou Evropská unie (reprezentovaná EURATOM), Japonsko, Čína, Indie, Korejská republika, Rusko a USA. ITER bude vybudován v jižní Francii (Cadarache). Evropa má v projektu vůdčí úlohu, s příspěvkem téměř poloviny celkových zdrojů, jak lidských, tak finančních.


Side Bar