Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

Брюксел, 23 януари 2009 г.

Комисията дава достъп до европейските суперкомпютри за преминаването към устойчиви енергийни източници

Включването на европейските суперкомпютри в изследванията на нови потенциално неизчерпаеми източници на устойчива енергия дава надежди за ускоряване на работата по удовлетворяване на потребностите от енергия на планетата. Днес Европейската комисия обяви, че ще предостави на европейските учени, занимаващи се с термоядрен синтез — процес, който използва енергията, освободена от реакции, подобни на тези, които загряват слънцето — специален достъп до мрежата от най-мощните национални суперкомпютри в Европа (DEISA). Това ще им позволи да извършват сложни задачи, които са част от тяхната работа, като например симулации на експлоатацията на термоядрен реактор. За да обменя огромните масиви от данни и изчислителна мощност на европейските суперкомпютри, DEISA, европейската разпределена инфраструктура за високоефективни изчислителни съоръжения, за която ЕС отпусна 26 млн. EUR за периода 2004—2011 г., използва услугите на европейската мрежа GÉANT (MEMO/08/133), най-голямата компютърна мрежа в света. Учените са част от научноизследователски проект, — ITER (от латински „пътека“) — който се провежда в момента и има за цел да демонстрира потенциала н 80;я синтез. Високоефективните симулации играят съществена роля при проектирането на строежа на термоядрени централи и оптимизират тяхната производителност по време на експлоатация.

В момента DEISA управлява 12 от 100-те най-мощни суперкомпютъра в света, като осигурява на водещите европейски учени мощна, единна и лесна за ползване среда на високоефективни изчисления.

История на досието:

Научноизследователската програма на Европейската комисия финансира усилията за оптимизиране на най-добрите европейски научноизследователски инфраструктури, за пораждане на паневропейски научноизследователски интерес в подкрепа на създаването на нови научноизследователски инфраструктури и за укрепване на базата знания и технологичния ноу-хау на промишлеността.

За повече информация относно научноизследователските инфраструктури:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html

Европейската комисия отпусна общо 26 млн. EUR за проекта на DEISA по научноизследователските програми за периодите 2002—2006 г. и 2007—2013 г. DEISA е консорциум на водещи европейски национални центрове за високоефективни изчисления, който има за цел да приложи изчислителните науки в областта на високоефективните изчисления. Консорциумът управлява сложна европейска инфраструктура за високоефективни изчисления. Повече от 160 европейски научноизследователски институти и университети (и други от Северна и Южна Америка, Азия и Австралия) използват DEISA.

ITER е съвместен международен научноизследователски проект, който има за цел да демонстрира научната и техническа възможност да се произвежда енергия чрез термоядрен синтез. Партньорите по проекта са Европейският съюз (представен от Евратом), Япония, Китай, Индия, Република Корея, Русия и САЩ. ITER ще бъде построен в южна Франция (Cadarache). Европа е водещият партньор, като допринася почти половината от ресурсите, както по отношение на персонала, така и по отношение на финансовите средства.


Side Bar