Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1175

Bruxelles, 22 iulie 2009

Comisia Europeană propune simplificarea administrării fondurilor europene pentru a ajuta regiunile să contracareze efectele crizei economice

Comisia Europeană prezintă în cursul zilei de azi noi măsuri vizând simplifica rea anumitor reguli de administrare a politicii de coeziune. În contextul actualei crize economice, obiectivul acestei acțiuni este de a da o mână de ajutor economiei europene, îmbunătățind condițiile de lansare a unui număr sporit de proiecte destinate regiunilor. În cadrul măsurilor „anti-criză”, Comisia va putea rambursa 100% din costurile declarate de statele membre pentru proiectele finanțate din Fondul social european (FSE) în 2009 și în 2010.

Comisarul pentru politică regională, Pawel Samecki, a decl arat: „Aceste noi măsuri vizează sprijinirea regiunilor Europei, pentru a le ajuta să-și revină mai repede. Este vorba de a face față situației actuale, continuând pe termen lung accelerarea punerii în aplicare a politicii noastre și facilitarea administrării fondurilor”.

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitate de șanse, Vladimír Špidla, responsabil de Fondul social european (FSE), a adăugat: „Având în vedere creșterea rapidă a șomajului în Europa într-un moment în care bugetele statelor sunt strâmtorate, statele membre trebuie să fie în măsură să utilizeze din plin FSE. O rambursare totală în cadrul FSE este, prin urmare, de o importanță crucială pentru ajutorarea cetățenilor în timpuri de criză economică. Aceste măsuri excepționale reprezintă expresia solidarității europene cu cei care sunt cel mai vulnerabili”.

Modificările anunțate azi vizează facilitarea punerii în aplicare a 455 de programe din sfera politicii de coeziune prevăzute pentru 2007-2103, reprezentând investiții totale de 347 de miliarde de EUR, adică peste o treime din bugetul comunitar. Obiectivul este de a accelera fluxul investițiilor dirijate în principal spre cei care realizează proiecte și spre cetățenii cei mai afectați de criză din regiunile Europei.

De asemenea, trebuie ținut cont de impactul crizei asupra finanțelor publice ale statelor și regiunilor, care întâmpină dificultăți de finanțare complementară a investițiilor europene. Mai exact, Comisia observă un demaraj lent al marilor proiecte de infrastructură.

Modificările introduse clarifică anumite norme și simplifică administrarea de zi cu zi a fondurilor europene. Iată un rezumat al principalelor măsuri:

  • În 2009 și în 2010, în cadrul măsurilor „anti-criză”, Comisia va putea rambursa, la cererea statelor membre, 100% din costurile publice declarate de acestea, destinate proiectelor finanțate din FSE. Concret, statelor membre nu li se va solicita să contribuie cu o confinanțare națională, ceea ce va permite accelerarea realizării proiectelor de susținere a ocupării forței de muncă. Această opțiune nu repune în discuție repartizarea fondurilor între statele membre, nici valoarea totală a fondurilor și nici nu obligă statele membre să contribuie cu o cofinanțare ulterioară.

  • Comisia propune cons tituirea unei singure categorii de „ proiect major ”. Anterior, Comisia aproba toate proiectele al căror cost total depășea 25 de milioane de EUR în cazul celor destinate mediului și 50 de milioane de EUR în cazul celor destinate altor sectoare. De acum înainte, pragul de aprobare se fixează la 50 de milioane de EUR pentru toate domeniile . Ca urmare, proiectele referitoare la mediul înconjurător de anvergură mai mică vor putea fi demarate mai rapid.

  • Normele aferente proiectelor „ generatoare de venituri ” (de exemplu, autostrăzile cu plată sau proiectele care implică închirierea sau vânzarea de terenuri) sunt de asemenea simplificate, în vederea reducerii sarcinilor administrative care revin statelor membre.

  • Programele din sfera politicii de coeziune vor putea fi revizuite de către statele membre într-o manieră mai simplă, pentru a se putea ține cont de noile realități. Pe de altă parte, anumite dispoziții privind obligația de a menține investițiile pe o durată de cinci ani nu vor fi aplicabile societăților comerciale falimentare.

  • Investițiile în sectoarele aferente eficienței energetice și utilizării energiilor regenerabile la nivelul locuințelor vor fi încurajate, datorită importantului lor potențial de a genera creștere și locuri de muncă.

  • Comisia propune o modificare care vizează creșterea flexibilității normelor de dezangajare. De exemplu, alocarea financiară destinată unui proiect major va fi protejată în principiu de îndată ce statul membru trimite Comisiei proiectul. În prezent, alocările nu sunt protejate decât atunci când Comisia aprobă proiectul.

  • FEDER va putea susține activitățile de renovare sau de construire de locuințe desfășurate în favoarea comunităților care se confruntă cu excluziunea socială, în special cele ale romilor, atât în zone rurale, cât și în zone urbane. Anterior, construirea de locuințe nu era eligibilă în vederea finanțării din FEDER și doar locuințele din zonele urbane puteau face obiectul renovărilor.

  • Statele membre și Parlamentul European s-au exprimat în favoarea simplificării administrării politicii de coeziune, în special în contextul crizei economice. Ele urmează să se pronunțe cu privire la măsurile prezentate astăzi.

În cadrul planului european de relansare economică, numeroase alte inițiative au fost luate de la începutul crizei economice:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

Uniunea Europeană abordează și dimensiunea socială a crizei economice:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=736


Side Bar