Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1175

Brüsszel, 2009. július 22.

Az Európai Bizottság egyszerűsítést javasol a közösségi alapok kezelésének terén annak érdekében, hogy a régiók könnyebben nézhessenek szembe a válsággal

Az Európai Bizottság a mai napon új intézkedéseket terjeszt elő, melyek célja a kohéziós politika irányításának egyszerűsítése. A módosított szabályok arra hivatottak, hogy a jelenlegi válságos időkben új lendületet adjanak az európai gazdaságnak, hozzájárulva ezzel a körülmények javulásához és – következésképpen – eg yre több projekt elindításához. A válság leküzdésére irányuló intézkedések keretében a Bizottság teljes mértékben téríthetné vissza azokat a költségeket, amelyeket az Európai Szociális Alap (ESZA) által 2009-ben és 2010-ben finanszírozott projektekre vonatkozóan a tagállamok bejelentenek.

Pawel Samecki regionális politikáért felel ős biztos a szabálymódosítás kapcsán így nyilatkozott: „Az új intézkedések nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Európa régiói gyorsabban talpra tudjanak állni. Feladatunk, hogy szembenézzünk a jelenlegi helyzettel, miközben hosszú távon továbbra is arra kell törekednünk, hogy gyorsabbá tegyük a kohéziós politikai programok végrehajtását, és megkönnyítsük az alapok kezelését.”

Vladimír Špidla, a foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi politikáért, valamint az Európai Szociális Alap irányításáért felelős biztos hozzátette: „Mivel Európának a munkanélküliség gyors növekedésével és az állami költségvetési források szűkössé válásával egyidejűleg kell szembenéznie, fontos, hogy a tagállamok teljes mértékben kiaknázhassák a Szociális Alap nyújtotta lehetőségeket. Ezért óriási segítséget jelent a válság idején a lakosság számára, hogy az ESZA keretében 100%-os költség-visszatérítésre nyílik lehetőség. Ez a rendkívüli intézkedésegyüttes a leginkább védelemre szoruló polgárok iránti uniós szolidaritás megnyilvánulása.”

A ma előterjesztett módosítások célja, hogy megkönnyítsék a 2007–2013-as időszakra tervezett 455 kohéziós politikai program végrehajtását. A programokra az EU a teljes uniós költségvetés több mint egyharmadát, összesen 347 milliárd eurót irányozott elő. A cél az, hogy a tőke gyorsabban áramoljon az európai régiókba a projektgazdákhoz és a válság által leginkább sújtott polgárokhoz.

Az intézkedések kidolgozásakor a Bizottság figyelembe vette azt is, hogy a válságot a tagországok államháztartása és a régiók költségvetése is megsínylette, ezért nehézségekbe ütközik az európai befektetések tagállami vagy regionális társfinanszírozása. A Bizottság azt tapasztalta, hogy főként a nagy infrastrukturális projektek indulnak be lassan.

A módosítások arra ir ányulnak, hogy egyes szabályok világosabbá váljanak, és egyszerűsödjön a közösségi alapok kezelésének mindennapos folyamata. Az alábbi áttekintés a főbb intézkedéseket foglalja össze:

  • A válság hatásait ellensúlyozó intézkedések keretében a Bizottság 2009-b en és 2010-ben tagállami kérésre 100%-os mértékben visszatérítheti az Európai Szociális Alap (ESZA) által támogatott projektekre fordított és a tagállamok által bejelentett közkiadásokat . A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak nem kell részt venniük a projektek finanszírozásában, ami felgyorsíthatja a foglalkoztatás támogatására irányuló programok végrehajtását.Ez a lehetőség nem befolyásolja az alap tagállamok közti felosztását, nem módosítja az alap összköltségvetését, és nem változtat a tagállamok jövőbeli társfinanszírozási kötelezettségén.

  • A javaslat értelmében a nagyprojekteket egyetlen kategóriába kellene összevonni. Idáig a Bizottság hagyott jóvá minden olyan környezetvédelmi projektet, melynek költségei meghaladták a 25 millió eurót, és minden olyan egyéb programot, amely túllépte az 50 millió eurós küszöböt. Az új szabályok értelmében a Bizottság jóváhagyására ezentúl miden területre vonatkozóan csak az 50 millió eurót meghaladó projektek esetében lenne szükség. Ez gyorsabb indulást biztosítana a kisebb léptékű környezetvédelmi projektek számára.

  • Az új intézkedések egyszerűsítenék azokat a szabályokat is, amelyek a bevételteremtő (például díjköteles autópályákra, illetve telkek eladására vagy bérbeadására irányuló) projektekre vonatkoznak. Ezzel csökkennének a tagállamokra háruló adminisztratív terhek.

  • Egyszerűbbé válna a kohéziós programok felülvizsgálata, melyet a tagállamok is elvégezhetnének, hogy a projekteket menet közben a megváltozott helyi körülményekhez igazítsák. A befektetések ötéves kötelező fenntartására vonatkozó bizonyos rendelkezések nem vonatkoznának a csődbe jutott vállalkozásokra.

  • Az új intézkedések ösztönöznék azokat a befektetéseket, amelyek a lakóépületek energiahatékonyságával és a lakóépületekben használt megújuló energiákkal foglalkozó ágazatokra irányulnak, mivel ezek az ágazatok nagy szerepet játszhatnak a foglalkoztatás növelésében.

  • A Bizottság módosítaná a kötelezettségvállalás visszavonására vonatkozó szabályokat is, növelve azok rugalmasságát. Például a nagyprojektek esetében a pénzügyi támogatás elvileg már attól fogva garantált lenne, hogy a tagállam a projektet benyújtotta a Bizottsághoz. Jelenleg a támogatás csak a bizottsági jóváhagyást követően biztosított.

  • A FEDER a vidéki és városi övezetekben egyaránt támogatást nyújthatna lakások felújítására és építésére olyan közösségek számára, melyeknek tagjai társadalmi kirekesztés áldozatai (pl. romák). Azelőtt a FEDER nem támogathatta a lakásépítést, és kizárólag a városi övezetek részesülhettek felújítási támogatásban.

  • Az Európai Parlament és a tagállamok – főként a válságra való tekintettel – a kohéziós politika irányításának egyszerűsítését szorgalmazzák. A ma előterjesztett intézkedésekről véleményt kell majd nyilvánítaniuk.

Az Európai Unió a válság kezdete óta már számos más kezdeményezést indított az európai gazdaságélénkítési terv keretében:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

Az EU felveszi a küzdelmet a gazdasági válság szociális vonatkozású hatásai ellen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=736


Side Bar