Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1172

Bruselj, 22. julija 2009

Mlečna kriza: Komisija predlaga ukrepe za stabilizacijo trga mleka in mlečnih izdelkov

Evropska komisija bo še naprej pokušala narediti vse v svoji moči, da bi podprla pridelovalce mleka ter stabilizirala trg mleka in mlečnih izdelkov. V poročilu o razmerah na trgu mleka in mlečnih izdelkov, ki ga je objavila danes, navaja vrsto razpoložljivih ukrepov za izboljšanje zelo težkih razmer na trgu. Še naprej bo uporabljala instrumente, kot so intervencijski odkupi, pomoč za zasebno skladiščenje in izvozna nadomestila. Omogočila bo predčasno izplačilo neposrednih plačil kmetom ter je ravnokar začela izvajati nov krog programov promoviranja mleka in mlečnih izdelkov. Naslednja možna ukrepa sta, da se dajatve, ki jih morajo plačati proizvajalci, ki presegajo svoje kvote, uporabijo za financiranje prostovoljne opustitve proizvodnje mleka in da se začasni okvir za ukrepe državne pomoči ob trenutni krizi razširi tudi na kmete. Države članice lahko tudi prerazporedijo pomoč sektorju mleka in mlečnih izdelkov na podlagi lanskoletnega sporazuma o pregledu skupne kmetijske politike, poleg tega pa je v okviru politike razvoja podeželja na voljo veliko možnosti za pomoč pridelovalcem mleka. Komisija nadalje preučuje morebitne protikonkurenčne prakse v verigi preskrbe s hrano, zlasti v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. V skladu s sklepi junijskega Evropskega sveta Komisija ne bo spremenila sprejetih odločitev o sistemu kvot.

„Storiti moramo vse, da pomagamo proizvajalcem mleka, ki se morajo soočati z izrednim padcem cen“, je povedala Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja. „Še naprej bomo uporabljali vse ukrepe, ki jih imamo na voljo, da bi stabilizirali trg. Vendar, kot je jasno naznanil Evropski svet, ne bomo spremenili naše odločitve o postopni odpravi kvot. Če bi podvomili v svojo odločitev, bi to samo povzročilo negotovost in v nobenem primeru ne bi pomagalo pri reševanju položaja.“

Razpoložljivi ukrepi

 • Komisija je v začetku januarja začela izvajati shemo pomoči za zasebno skladiščenje masla in v letošnjem letu je bilo do zdaj uskladiščenih 113 500 ton. Trajanje te sheme pomoči bo podaljšano do konca februarja 2010.

 • Intervencijsko odkupovanje se je začelo 1. marca za maslo in posneto mleko v prahu, Komisija pa je zdaj predlagala njegovo podaljšanje do 28. februarja 2010, ko se začne novo intervencijsko obdobje. Predlagala je tudi, da se jo pooblasti, da stori enako v letu 2010, če bodo to zahtevale razmere na trgu. Do zdaj je bilo odkupljenih 81 900 ton masla in 231 000 ton posnetega mleka v prahu.

 • Januarja se je ponovno začela izvajati shema izvoznih nadomestil za mlečne izdelke. Nadomestila se dodeljujejo preudarno, da naši izvozniki ne bi prodajali svojih izdelkov po nižjih cenah kot njihovi konkurenti na svetovnem trgu. Komisija bo nadomestila dodeljevala, dokler bo potrebno.

 • Program EU za mleko v šolah je bil pred kratkim izboljšan, zdaj pa potekajo razprave, kako bi ga naredili še privlačnejšega.

 • Komisija bo državam članicam izje moma dovolila, da kmetom izplačajo neposredna plačila po 16. oktobru namesto po 1. decembru, in sicer v višini 70 %.

 • Države članice lahko pod tržnimi pogoji odobrijo tudi državno pomoč de minimis ali posojila za pomoč proizvajalcem mleka z likvidnostnimi težavami.

 • Predvidela bi se lahko sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči ob trenutni krizi.

 • S tem bi se lahko izplačal znesek do 15 000 EUR na kmeta do konca leta 2010, zmanjšan za vsako pomoč de minimis , ki jo je zadevni kmet prejel.

 • V začetku tega meseca je Komisija predlagala dodatni krog programov promocije mlečnih izdelkov.

 • S pregledom skupne kmetijske politike je bila uvedena možnost prerazporeditve določenega zneska neposrednih plačil med kmeti in sektorji znotraj države članice. Države članice lahko na primer uvedejo posebne pomoči za občutljive vrste proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih izdelkov.

 • V okviru politike razvoja podeželja so na voljo številni ukrepi za pomoč pri prestrukturiranju sektorja mleka in mlečnih izdelkov. V pregledu skupne kmetijske politike je bilo „prestrukturiranje sektorja mleka in mlečnih izdelkov“ opredeljeno kot eden novih izzivov, za katerega se lahko porabijo sredstva, dodana skladu za razvoj podeželja.

 • Možnosti so tudi predčasna upokojitev, naložbena pomoč, plačila za pridelovalce mleka na območjih z omejenimi možnostmi, podpora za okolju prijazne načine proizvodnje mleka in pomoč za prakse, ki izboljšujejo dobro počutje živali.

 • Komisija izvaja časovni načrt, ki ga je predlagala v sporočilu o cenah hrane v Evropi, in preučuje možnost vzpostavitve novega sistema za spremljanje cen.

 • Preučuje tudi možne protikonkurenčne prakse v verigi preskrbe s hrano, zlasti v sektorju mleka in mlečnih izdelkov.

 • Če bo ugotovila, da konkurenca ne deluje, bo uporabila vsa svoja pooblastila iz Pogodbe. Nacionalni organi za konkurenco imajo pri tem enako pomembno vlogo.

 • Proizvajalce mleka je treba spodbuditi k učinkovitejšemu sodelovanju prek organizacij proizvajalcev, da bodo povečali svojo pogajalsko moč.

Sistem kvot

Evropski svet je pozval, naj se predstavijo „možnosti za stabilizacijo trga mleka, pri čemer naj [se] upošteva izid pregleda stanja skupne kmetijske politike“.

Spremembe sistema kvot ne bi bile v skladu z izidom tega pregleda stanja. Tako je torej izključena ideja o zmanjšanju kvot ali zamrznitvi že dogovorjenih povečanj kvot.

Proizvodnja je danes 4,2 % pod kvoto.

Komisija predlaga, da bi lahko države članice uvedle dodatno dajatev za tiste proizvajalce, ki presegajo svoje individualne kvote, sredstva pa uporabile za financiranje prostovoljne opustitve proizvodnje mleka ali jih prerazporedile med prednostnimi skupinami.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar