Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1172

Bruxelles, 22 iulie 2009

Criza laptelui: Comisia propune măsuri pentru stabilizarea pieței lactatelor

Comisia Europeană va continua să facă tot posibilul pentru sprijinirea fermierilor producători de lapte și pentru stabilizarea pieței produselor lactate. În raportul publicat astăzi cu privire la situația de pe piața lactatelor, Comisia prezintă o listă a măsurilor disponibile pentru atenuarea gravelor dificultăți cu care se confruntă această piață. Comisia va continua să utilizeze instrumente ca intervenția, depozitarea privată și restituirile la export. Va permite efectuarea în avans a plăților directe către fermieri și tocmai a lansat o nouă rundă de programe de promovare a lactatelor. Printre alte posibile măsuri se numără finanțarea retragerilor voluntare din producția de lapte cu ajutorul banilor obținuți prin taxarea depășirilor de cotă și, de asemenea, includerea fermierilor în cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de stat. În plus, statele membre au posibilitatea de a redistribui ajutoare către sectorul lactatelor în temeiul acordului privind bilanțul de sănătate din 2008 și există o serie de căi de a veni în ajutorul producătorilor de lapte în cadrul politicii de dezvoltare rurală. Comisia continuă să analizeze eventualele practici anticoncurențiale din lanțul aprovizionării cu alimente, în special în sectorul produselor lactate. În conformitate cu concluziile Consiliului European din iunie, Comisia nu va reveni asupra deciziilor adoptate cu privire la sistemul cotelor.

„Trebuie să facem tot posibilul ca să-i ajutăm pe producătorii no ștri de lapte care sunt confruntați cu prăbușirea prețurilor”, a declarat Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală. „Vom continua să folosim toate măsurile de care dispunem pentru stabilizarea pieței, dar, așa cum a indicat Consiliul European, nu vom reveni asupra politicii noastre de eliminare lină și treptată a cotelor. A pune în discuție acest proces nu ar face decât să creeze nesiguranță și, oricum, nu ar ajuta cu nimic la remedierea situației actuale.”

Măsurile disponibile

 • Comisia a dat drumul la ajutorul pentru depozitarea privată a untului la începutul lui ianuarie și, anul acesta, s-au depozitat până acum 113 500 de tone. Perioada de acordare a ajutoarelor pentru depozitarea privată va fi prelungită până la sfârșitul lui februarie 2010.

 • Cumpărarea la interven ție de unt și lapte praf degresat a debutat la 1 martie, iar Comisia a propus recent prelungirea achizițiilor până la 28 februarie 2010, adică până la începutul următorului sezon de intervenție. Comisia a propus, de asemenea, să fie abilitată să procedeze la fel și în 2010, dacă situația de pe piață o impune. Până acum, s-au cumpărat 81 900 de tone de unt și 231 000 de tone de lapte praf degresat.

 • În ianuarie, s-au r eactivat restituirile la export pentru produsele lactate. Nivelul lor a fost menținut în limite prudente pentru a permite exportatorilor europeni să concureze fără a submina prețurile de pe piața mondială. Comisia va continua să acorde restituiri atâta timp cât va fi nevoie.

 • Sistemul de distribuire a laptelui în școlile UE a fost recent îmbunătățit și sunt în curs discuții pentru a-l face și mai atrăgător.

 • În mod excep țional, Comisia va autoriza statele membre să efectueze până la 70% din plățile directe către fermieri cu începere din 16 octombrie, în loc de 1 decembrie.

 • Statele membre pot acorda și ajutoare de stat de minimis sau împrumuturi în condițiile pieței pentru sprijinirea producătorilor care au probleme cu lichiditățile.

 • Se poate lua în considerare o modificare a cadrului temporar de criză pentru ajutoarele de stat.

 • În acest fel, s-ar putea plăti până la 15 000 EUR per fermier până la sfârșitul lui 2010, scăzând eventualele ajutoare de minimis primite de fermierii în cauză.

 • În cursul acestei luni, Comisia a propus o nouă rundă de programe de promovare a produselor lactate.

 • Bilan țul de sănătate a dat statelor membre posibilitatea de a redistribui o parte din plățile directe între fermieri și între sectoare la nivel intern. Fiecare stat membru poate, de exemplu, să stabilească ajutoare specifice pentru anumite tipuri de producție vulnerabile din sectorul lactatelor.

 • Politica de dezvoltare rurală prevede o serie de măsuri de sprijinire a restructurării în acest sector. Bilanțul de sănătate a stabilit că „restructurarea sectorului produselor lactate” este una din noile probleme cu care ne confruntăm și pentru care se pot cheltui o parte din sumele adăugate fondului pentru dezvoltare rurală.

 • S-ar putea astfel subven ționa pensionarea anticipată, investițiile, producția de lapte din zonele defavorizate sau cea care respectă mediul înconjurător, precum și practicile de ameliorare a bunăstării animalelor.

 • Comisia implementează în prezent foaia de parcurs propusă în comunicarea sa, „Pre țurile la alimente în Europa”, și studiază posibilitatea stabilirii unui nou sistem de monitorizare a prețurilor.

 • Comisia analizează, de asemenea, eventualele practici anticoncuren țiale din lanțul aprovizionării cu alimente, în special în sectorul produselor lactate.

 • Dacă va constata disfunc ții ale concurenței, Comisia nu va ezita să facă uz de toate puterile sale conform tratatului. Un rol important le revine și autorităților naționale din domeniul concurenței

 • Fermierii producători de lactate trebuie să fie încuraja ți să coopereze mai eficient în cadrul organizațiilor de producători, ca să-și mărească forța de negociere.

Sistemul cotelor

Consiliul European a solicitat prezentarea unor „posibile op țiuni pentru stabilizarea pieței produselor lactate, cu respectarea rezultatelor bilanțului de sănătate”.

Ar însemna să nu se respecte rezultatele bilan țului de sănătate dacă s-ar modifica sistemul cotelor. Așadar, este exclusă ideea reducerii cotelor sau a suspendării măririlor de cote deja convenite.

Produc ția actuală este oricum cu 4,2% sub nivelul cotei.

Comisia sugerează statelor membre să impună taxe suplimentare asupra producătorilor care î și depășesc cotele individuale și să folosească acești bani pentru finanțarea retragerilor voluntare din producția de lapte sau să-i redistribuie unor grupuri prioritare.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar