Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1172

Bryssel, 22. heinäkuuta 2009

Maitomarkkinoiden kriisi: komissio ehdottaa vakauttavia toimenpiteitä

Euroopan komissio jatkaa ponnistelujaan maidontuottajien tukemiseksi ja maitomarkkinoiden vakauttamiseksi. Komissio esittää tänään julkaistussa maitoalan markkinatilannetta koskevassa kertomuksessa joukon toimenpiteitä vaikeuksissa olevien maitomarkkinoiden auttamiseksi. Interventio-ostoja sekä yksityisen varastoinnin tuen ja vientitukien myöntämistä jatketaan. Komissio myös sallii, että suorat tuet maksetaan viljelijöille normaalia aikaisemmin. Lisäksi se on juuri käynnistänyt maitotuotteiden menekinedistämiskampanjoiden uuden kierroksen. Yksi mahdollinen toimenpide on lisämaksujen periminen kiintiönsä ylittäviltä tuottajilta. Näin voitaisiin rahoittaa vapaaehtoista luopumista maidontuotannosta. Talouskriisin vuoksi käyttöön otettua väliaikaista valtiontukikehystä voitaisiin myös laajentaa koskemaan maataloustuottajia. Viime vuonna tehdyn yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) terveystarkastuksen myötä jäsenvaltiot voivat myös jakaa maitoalan tukea uudelleen. Lisäksi maidontuottajia voidaan auttaa maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa. Komissio tutkii edelleen elintarvikeketjussa – ja etenkin maitoalalla – mahdollisesti esiintyviä kilpailunvastaisia menettelyjä. Komissio ottaa huomioon kesäkuussa pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät eikä aio kumota kiintiöjärjestelmän osalta jo tehtyjä päätöksiä.

"Meidän on tehtävä kaikkemme auttaaksemme maidontuottajiamme, jotka kärsivät hintojen romahtamisesta", totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel. ”Aiomme jatkaa kaikkien käytössämme olevien toimenpiteiden soveltamista markkinoiden vakauttamiseksi. Otamme kuitenkin huomioon Eurooppa-neuvoston selkeän kannanoton emmekä aio muuttaa suunnitelmiamme, joiden mukaan kiintiöt poistetaan asteittain. Suunnitelmasta perääntyminen vain loisi epävarmuutta eikä edistäisi asiaa millään tavoin.”

Käytettävissä olevat toimenpiteet

 • Komissio alkoi tammikuun alussa myöntää tukea voin yksityiselle varastoinnille. Tähän mennessä varastoihin on viety 113 500 tonnia voita. Yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä jatketaan helmikuun 2010 loppuun saakka.

 • Voin ja rasvattoman maitojauheen interventio-ostot aloitettiin 1. maaliskuuta. Nyt komissio ehdottaa niiden jatkamista 28. helmikuuta 2010 saakka, jolloin uusi interventiokausi alkaa. Komissio on myös ehdottanut, että sille annetaan valtuudet markkinatilanteen niin vaatiessa toimia samoin vuonna 2010. Tähän mennessä on ostettu 81 900 tonnia voita ja 231 000 tonnia rasvatonta maitojauhetta.

 • Maitotuotteiden vientituet palautettiin käyttöön tammikuussa. Tukia on myönnetty varovaisesti, jotta EU:n viejät voivat toimia kilpailukykyisesti polkematta kuitenkaan maailmanmarkkinahintoja. Komissio aikoo myöntää vientitukia niin kauan kuin niitä tarvitaan.

 • EU:n koulumaitojärjestelmää on hiljattain tehostettu, ja parhaillaan keskustellaan siitä, miten sitä voitaisiin entisestään parantaa.

 • Komissio sallii poikkeuksellisesti jäsenvaltioiden maksaa 70 prosenttia viljelijöiden suorista tuista jo 16. lokakuuta (eikä 1. joulukuuta) alkaen.

 • Jäsenvaltiot voivat myöntää vähämerkityksistä valtiontukea tai markkinaehtoisia lainoja maksuvalmiusvaikeuksia kohdanneiden maidontuottajien auttamiseksi.

 • Talouskriisin vuoksi käyttöön otettua väliaikaista valtiontukikehystä voitaisiin muuttaa.

 • Näin viljelijälle voitaisiin vuoden 2010 loppuun mennessä maksaa jopa 15 000 euroa, josta vähennettäisiin kyseisen viljelijän mahdollisesti saama vähämerkityksinen tuki.

 • Komissio ehdotti aiemmin tässä kuussa uutta kierrosta maitotuotteiden menekinedistämiskampanjoille.

 • Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) terveystarkastuksella otettiin käyttöön mahdollisuus jakaa tietty suorien tukien määrä uudelleen jäsenvaltion sisällä viljelijöiden ja alojen kesken. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi kohdistaa maitoalalla erityistukia haavoittuvaisille maatalouden muodoille.

 • Maaseudun kehittämispolitiikka tarjoaa joukon toimenpiteitä, joilla voidaan auttaa maitoalan rakenneuudistusta. Maitoalan rakenneuudistus määriteltiin YMP:n terveystarkastuksessa yhdeksi uusista haasteista, joihin voidaan käyttää maaseudun kehittämisrahaston lisävaroja.

 • Vaihtoehtoja ovat varhaiseläke, investointituki, tuki maidontuottajille epäsuotuisilla alueilla, tuki ympäristöystävällisille maidontuotantomuodoille ja tuki eläinten hyvinvointia parantaville menetelmille.

 • Komissio panee täytäntöön etenemissuunnitelmaa, joka esitettiin elintarvikkeiden hintoja Euroopassa koskevassa komission tiedonannossa, ja tarkastelee mahdollisuutta ottaa käyttöön uusi hintaseurantajärjestelmä.

 • Se tutkii elintarvikeketjussa – ja etenkin maitoalalla – mahdollisesti esiintyviä kilpailunvastaisia menettelyjä.

 • Jos komissio katsoo, että kilpailu ei toteudu, se käyttää epäröimättä kaikkia perustamissopimuksen sille suomia valtuuksia. Myös kansallisilla kilpailuviranomaisilla on yhtä lailla tärkeä tehtävänsä.

 • Maidontuottajia olisi kannustettava parantamaan neuvotteluasemiaan tekemällä tehokkaampaa yhteistyötä tuottajaorganisaatioiden kautta.

Kiintiöjärjestelmä

Eurooppa-neuvosto on kehottanut etsimään mahdollisia vaihtoehtoja maitomarkkinoiden vakauttamiseksi ottaen samalla yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen tulokset huomioon.

Kiintiöjärjestelmän muuttaminen ei olisi yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen tulosten mukaista. Sen vuoksi jo sovittujen kiintiökorotusten leikkaaminen tai jäädyttäminen ei tule kysymykseen.

Tuotanto on tällä hetkellä joka tapauksessa 4,2 prosenttia kiintiötä pienempi.

Komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot voisivat periä lisämaksua kiintiönsä ylittäviltä tuottajilta ja käyttää varat vapaaehtoiseen maidontuotannosta luopumiseen tai jakaa ne uudelleen ensisijaisille ryhmille.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar