Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1771

Bruselj, 22 julij 2009

Komisija poostrila ukrepe v boju proti Alzheimerjevi bolezni in drugim nevrodegenerativnim obolenjem

Evropska komisija je danes sprejela konkretne predloge za boj proti Alzheimerjevi bolezni, demencam in drugim nevrodegenerativnim obolenjem. Ti skupni izzivi za zdravstvene in družbene sisteme v Evropi zahtevajo usklajene ukrepe, s katerimi se lahko zagotovijo učinkovito preprečevanje bolezni, postavljanje diagnoze, zdravljenje in oskrba obolelih. Poleg tega so bile evropske države pozvane, da združijo svoja sredstva in začnejo bolje usklajevati svoja raziskovalna prizadevanja na področju nevrodegenerativnih obolenj, zlasti Alzheimerjeve bolezni. Tako bi svoje naložbe v raziskave prvič načrtovale skupaj, in ne vsaka posebej. Trenutno je v Evropi več kot sedem milijonov ljudi z Alzheimerjevo boleznijo in podobnimi obolenji, v naslednjih 20 letih pa naj bi se številka podvojila. Zdaj je načrtovanje, vlaganje in sodelovanje na tem področju odločilno. Tako se lahko nadzorujejo družbeni stroški za te bolezni, hkrati pa se milijonom bolnikom in njihovim družinam data upanje in dostojanstvo ter omogoči bolj zdravo življenje. Današnji ukrepi so pomembni novi koraki tako za kampanjo Komisije „Evropa za bolnike“, kot tudi za nov koncept skupnega načrtovanja programov za raziskave.

Evropska komisarka za zdravje Androulla Vassiliou je povedala: „Zmanjšanje umskih sposobnosti zaradi demence ni samo normalen del staranja. Ker se evropsko prebivalstvo stara, moramo sodelovati, da bomo lahko ta obolenja bolje razumeli in preprečili. Ljudem z demenco moramo pokazati solidarnost, tako da izmenjujemo najboljše prakse v oskrbi bolnikov ter spoštujemo njihove pravice in dostojanstvo.“

Komisar za znanost in raziskave EU Janez Potočnik je dodal: „Želimo podpirati raziskave, da bi imele večjo vlogo pri spopadanju z družbenimi izzivi, kot so Alzheimerjeva bolezen in podobna obolenja. Komisija je v preteklosti že sprejela vrsto ukrepov za podporo evropskim raziskovalnim projektom, pri katerih so sodelovali najboljši znanstveniki na tem področju. Če bodo države članice zdaj začele usklajevati svoje nacionalne programe na podlagi skupnega načrta, bo to pomenilo velik korak naprej. Z današnjim priporočilom o skupnem načrtovanju programov za raziskave želimo pozvati države članice, da za združevanje sredstev in naložbe v raziskave zagotovijo pragmatičen pristop ter tako omogočijo učinkovitejši boj proti Alzheimerjevi bolezni in drugim nevrodegenerativnim obolenjem. To je priložnost za evropsko znanost in odgovor na izziv naše moderne družbe.

Vedno večje breme za družbo in gospodarstvo

Ker se življenjska doba daljša in je delovne populacije v primerjavi s številom upokojencev vse manj, je breme za družbo in gospodarstvo zaradi nevrodegenerativnih obolenj vedno večje. V letu 2005 so bili v EU-27 skupni neposredni in neformalni stroški nege bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo in drugimi demencami ocenjeni na 130 milijard EUR (kar pomeni 21 000 EUR na pacienta), od tega je bilo 56 % namenjenih za neformalno nego. V Evropski uniji sta najpogostejši obliki demence Alzheimerjeva bolezen (približno 70 % primerov) in vaskularna demenca (manj kot 30 %).

Komisija za ukrepe predlaga štiri temeljna področja

Cilj te evropske pobude je spopasti se z glavnimi težavami pri Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah na štirih ključnih področjih, ki obsegajo:

  • zgodnje odkrivanje demence in predvsem zmanjšanje tveganja za demenco;

  • izboljšanje usklajevanja med državami EU pri raziskavah;

  • izmenjavo najboljših praks ter

  • zagotovitev foruma, namenjenega diskusijam o pravicah, neodvisnosti in dostojanstvu pacientov.

Prva pobuda za skupno načrtovanje programov za usklajevanje raziskav o Alzheimerjevi bolezni in drugih nevrodegenerativnih obolenjih

Države EU so se odločile, da bodo prvo skupno načrtovanje raziskovalnih dejavnosti izvedle na področju Alzheimerjeve bolezni in sorodnih obolenj. Skupno načrtovanje programov zadeva države EU, ki se želijo vključiti v razvijanje skupnega strateškega načrta za raziskave, ki jim bo omogočil sodelovanje na podlagi variabilne geometrije. Dvajset evropskih držav je že pokazalo pripravljenost, da združijo svoja sredstva in opravijo raziskave na področju, na katerem bi skupna pobuda v primerjavi s trenutnimi razdrobljenimi raziskavami v Evropi pomenila večjo dodano vrednost.

Ta pilotna pobuda za skupno načrtovanje programov utira pot bodočim tovrstnim pobudam.

Ozadje

Alzheimerjeva bolezen in druge demence v širšem pomenu spadajo med nevrodegenerativna obolenja. Na evropski ravni je Evropski parlament na tem področju v letih 1996 in 1998 sprejel resoluciji, zdravstvena strategija EU z naslovom „Skupaj za zdravje“, ki jo je Komisija sprejela leta 2007, pa vključuje ugotovitev, da je v povezavi s staranjem prebivalstva potrebno boljše razumevanje nevrodegenerativnih obolenj, kot je Alzheimerjeva bolezen. Leta 2008 je Svet pozval Komisijo, naj izdela načrt ukrepov za boj proti nevrodegenerativnim obolenjem, zlasti Alzheimerjevi bolezni. Komisija financira raziskovalne projekte za Alzheimerjevo bolezen in nevrodegenerativna obolenja v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave.

Dodatne informacije:

Sporočilo Komisije o evropski pobudi v zvezi z Alzheimerjevo boleznijo in drugimi demencami

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/alzheimer_en.htm

Zdravstvena strategija EU – „Skupaj za zdravje“

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm

Spletna stran „Evrope za bolnike“

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm

„Demenca – letopis 2008“:

http://ec.europa.eu/health/ph_information/reporting/docs/2008_dementiayearbook_en.pdf

Pregled projektov za raziskave možganov, ki jih financira EU:

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/brain-research-eu-funding_en.pdf

MEMO/09/ 346 Predlog Komisije za priporočilo Sveta o pilotni pobudi za skupno načrtovanje programov za boj proti nevrodegenerativnim obolenjem, zlasti Alzheimerjevi bolezni

http://ec.europa.eu/research/press/2009/pdf/com_2009_0379_en.pdf

MEMO/09/ 347 Primeri projektov v zvezi z nevrodegenerativnimi obolenji, ki jih financira EU

MEMO/09/345 Questions and answers on Alzheimer's disease and other dementias


Side Bar