Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1771

Bruxelles, 22 iulie 2009

Comisia intensifică eforturile în privin ța bolii Alzheimer și a altor afecțiuni neurodegenerative

Comisia Europeană a adoptat astăzi o serie de propuneri concrete de abordare a problemelor legate de boala Alzheimer, deme nțe și alte afecțiuni neurodegenerative. Aceste probleme sociale și de sănătate cu care se confruntă întreaga Europă necesită un răspuns coordonat care să asigure eficiența în prevenire și diagnosticare, ca și în tratarea și îngrijirea celor afectați. Mai mult, țările europene sunt chemate să-și unească resursele și să-și coordoneze mai bine eforturile de cercetare în domeniul bolilor neurodegenerative, în special în privința bolii Alzheimer, programându-și investițiile în cercetare nu fiecare pe cont propriu, ci, pentru prima dată, împreună. În Europa, peste șapte milioane de oameni suferă în prezent de Alzheimer și de maladii înrudite și se prevede că numărul bolnavilor se va dubla în următorii 20 de ani. Planificarea, investițiile și cooperarea în acest domeniu sunt cruciale atât pentru a menține sub control costul social al acestor afecțiuni, cât și pentru a oferi o speranță și o viață demnă și mai sănătoasă milioanelor de persoane aflate în suferință și familiilor acestora. Măsurile luate astăzi reprezintă importanți pași înainte nu numai pentru campania Comisiei „Europa pentru pacienți”, ci și pentru noul demers de programare comună în cercetare.

„Pierderea capacită ților mintale din cauza demenței nu este pur și simplu un aspect normal al îmbătrânirii”, a declarat comisarul UE pentru sănătate, Androulla Vassiliou . „Pe măsură ce populația Europei îmbătrânește trebuie să conlucrăm pentru a înțelege mai bine și a preveni aceste afecțiuni. Trebuie să ne manifestăm solidaritatea față de oamenii atinși de demență, împărtășindu-ne cele mai bune practici de îngrijire a lor, de respectare a drepturilor și demnității lor.”

„Vrem să ajutăm cercetarea să joace un rol mai important în abordarea unor provocări ca Alzheimer și bolile înrudite, cu care se confruntă societatea” , a declarat comisarul UE pentru știință și cercetare, Janez Potočnik. „Comisia are deja o tradiție de sprijinire a proiectelor europene de cercetare cu participarea celor mai buni specialiști în acest domeniu, dar va fi un progres important dacă statele membre vor începe acum să își coordoneze programele naționale în jurul unei agende comune. Recomandarea de programare comună a cercetării, pe care o propunem astăzi, invită statele membre să se angajeze într-un demers pragmatic de punere în comun a resurselor și a investițiilor în cercetare pentru a aborda mai bine problema bolii Alzheimer și a altor maladii neurodegenerative. Este o șansă pentru știința europeană și o replică la una din provocările societății noastre moderne.”

O povară economică și socială din ce în ce mai grea

Datorită cre șterii duratei de viață și scăderii raportului dintre populația activă și numărul de pensionari, bolile degenerative ale sistemului nervos devin o povară tot mai grea din punct de vedere economic și social. S-a estimat că, în 2005, costurile îngrijirii directe și informale a bolnavilor de Alzheimer și de alte forme de demență în UE27 s‑au ridicat la 130 de miliarde de euro (21 000 EUR per pacient). Îngrijirea informală a reprezentat 56% din aceste costuri. În Uniunea Europeană, cele mai răspândite forme de demență sunt boala Alzheimer (circa 70% din cazuri) și demența vasculară (sub 30%).

Comisia propune patru direc ții principale de acțiune

Această ini țiativă europeană are ca obiectiv abordarea principalelor probleme pe care le ridică Alzheimer și demența în patru domenii cheie:

  • ac ționarea rapidă pentru diagnosticarea precoce a demenței și, în primul rând, pentru reducerea riscului de demență;

  • o mai bună coordonare a cercetării între statele membre;

  • schimb ul de bune practici și

  • crearea unui forum de reflec ție cu privire la drepturile, autonomia și demnitatea pacienților.

Prima ini țiativă de programare comună va coordona cercetările asupra bolii Alzheimer și a altor maladii neurodegenerative

Ț ările UE au ales boala Alzheimer și maladiile înrudite ca domeniu pentru lansarea primei inițiative europene de programare comună a activităților de cercetare. Programarea comună se adresează țărilor UE care doresc să se angajeze în realizarea unei agende comune de cercetare strategică la care vor putea participa pe baza unei geometrii variabile. Douăzeci de state europene și-au anunțat deja dorința de a-și pune în comun resursele și de a efectua cercetări într-un domeniu în care o inițiativă colectivă ar aduce un important plus de valoare comparativ cu eforturile fragmentate de cercetare care se întreprind acum în Europa.

Această ac țiune pilot ar urma să pregătească terenul pentru noi inițiative de programare comună în viitor.

Context

Boala Alzheimer și alte demențe fac parte din categoria mai largă a bolilor neurodegenerative. La nivel european, Parlamentul European a adoptat rezoluții în 1996 și 1998, iar strategia UE în domeniul sănătății, „Împreună pentru sănătate”, prezentată de Comisie în 2007, pune în evidență necesitatea unei mai bune înțelegeri a bolilor neurodegenerative ca Alzheimer în contextul îmbătrânirii populației. În 2008, Consiliul a solicitat Comisiei să elaboreze un plan de acțiune pentru abordarea bolilor neurodegenerative, cu un accent deosebit pe boala Alzheimer. Comisia finanțează proiecte de cercetare asupra bolii Alzheimer și a maladiilor neurodegenerative prin intermediul celui de-al șaptelea Program cadru pentru cercetare.

Pentru informații suplimentare:

Comunicarea Comisiei, „O ini țiativă europeană în domeniul bolii Alzheimer și al altor demențe”.

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/alzheimer_en.htm

Strategia UE în domeniul sănătă ții – „Împreună pentru sănătate”:

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm

Site-ul web „Europa pentru pacien ți”:

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm

„Dementia Yearbook” 2008:

http://ec.europa.eu/health/ph_information/reporting/docs/ 2008_dementiayearbook_en.pdf

Culegere de proiecte de cercetare asupra creierului finan țate de UE:

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/brain-research-eu-funding_en.pdf

MEMO/09/ 346 Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind o inițiativă pilot de programare comună pentru combaterea bolilor neurodegenerative, în special a bolii Alzheimer http://ec.europa.eu/research/press/2009/pdf/com_2009_0379_en.pdf

MEMO/09/ 347 Exemple de proiecte finanțate de UE în domeniul bolilor neurodegenerative

MEMO/09/345 Questions and answers on Alzheimer's disease and other dementias


Side Bar