Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV SK

IP/09/1169

Bruselj, 22. julija 2009

Protimonopolna politika: Komisija zaradi kartelnih dogovorov o cenah in razdelitvi trga oglobila dobavitelje reagentov na osnovi kalcijevega karbida in magnezija za več kot 61 milijonov EUR

Evropska komisija je devetim podjetjem – Almamet, Donau Chemie, Ecka Granulate, Holding Slovenske elektrarne (za njihovo nekdanjo podružnico TDR Metalurgija), Novácke chemické závody in njeni nekdanji matični družbi 1.garantovaná, SKW Stahl-Metallurgie ter njenima nekdanjima matičnima družbama Evonik Degussa in Arques industries – naložila skupno glob v višini 61 120 000 EUR zaradi kršitve prepovedi kartelnih dogovorov in omejevalnih poslovnih praks. Pri navedenem dogovarjanju je sodelovalo tudi podjetje Akzo Nobel, vendar mu ni bila naložena globa, saj je Komisiji razkrilo obstoj kartela. Podjetja so med letoma 2004 in 2007 določala cene in si razdelila trge kalcijevega karbida v prahu, granulata kalcijevega karbida in magnezijevega granulata v velikem delu Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Kalcijev karbid v prahu in magnezijev granulat se v jeklarski industriji uporabljata za razžveplanje ali deoksidacijo. Granulati kalcijevega karbida se uporabljajo za proizvodnjo acetilena, varilnega plina. Globa za podjetje Evonik Degussa se je povečala za 50% odstotkov, ker je podjetje že v preteklosti sodelovalo pri podobnih kršitvah.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je izjavila: „Ta kartel je več let povzročal škodo industrijskim odjemalcem po vsej Evropi. Komisija ne bo dopuščala takšne gospodarske škode evropski industriji.“

Komisija je svojo preiskavo začela z nenapovedanimi inšpekcijami januarja 2007, potem ko je podjetje Akzo Nobel na podlagi obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002 vložilo prošnjo za imuniteto (glej IP/02/247 in MEMO/02/23 ).

Kalcijev karbid v prahu in magnezijevi granulati so osnovni proizvodi v postopku proizvodnje jekla. Iz staljenega jekla odstranjujejo nečistoče v obliki kisika in žvepla ter izboljšujejo kakovost končnega proizvoda. Iz kalcijevega karbida v prahu se z dodajanjem vode proizvaja varilni plin acetilen. Ta se navadno uporablja v obliki plina v jeklenki za rezanje in varjenje kovin. Kombinirani trgi kalcijevega karbida v prahu, granulatov kalcijevega karbida in magnezijevih granulatov v EGP so po ocenah vredni približno 175 milijonov EUR.

Kartel

Od aprila 2004 do januarja 2007 so se podjetja Akzo Nobel, Almamet, Donau Chemie, Ecka Granulate, Novácke chemické závody, SKW Stahl-Metallurgie in TDR Metalurgija združila v kartel, ki je obsegal celotni EGP, razen Španije, Portugalske, Irske in Združenega kraljestva. Na vsaj dvanajstih večstranskih srečanjih so si razdelila trg, dodelila stranke in se dogovorila o povečanjih cen za kalcijev karbid v prahu. Ta srečanja so najprej potekala v prostorih udeležencev, nato v hotelih v Nemčiji, Avstriji, na Slovaškem in v Sloveniji. Udeleženci srečanj so se ob teh priložnostih dogovorili tudi o posameznih tržnih deležih.

Proizvajalci granulatov kalcijevega karbida (Akzo Nobel, Donau Chemie, Novácke chemické závody in TDR Metalurgija) so se na istih večstranskih srečanjih usklajevali tudi glede svojega ravnanja in izmenjav protikonkurenčnih informacij.

Zaradi skrivnega dogovarjanja glede kalcijevega karbida v prahu so se začela podjetja Almamet, Ecka in SKW Stahl-Metallurgie skrivno dogovarjati o dobavi magnezijevih granulatov, ki so možno nadomestilo za kalcijev karbid v prahu. Organizirala so vsaj pet ločenih srečanj v hotelih v okolici Salzburga, ki so navadno potekala kmalu po srečanjih o kalcijevem karbidu v prahu. Zgledovali so se po mehanizmu kartela kalcijevega karbida v prahu, vključno z uporabo preglednice za razdelitev trga, ki se je imenovala „Biblija“.

Globe

Komisija je pri določanju glob upoštevala prodajo posameznih udeleženih podjetij, na katero so vplivali dogovori, ter zelo resno naravo kršitve in geografski obseg kartelnih dogovarjanj. Komisija je globo za podjetje Akzo Nobel povečala za 100 %, za podjetje Evonik Degussa pa za 50 %, saj jima je v preteklosti že naložila globe za prejšnje kartelne dogovore (Akzo Nobel – natrijev glukonat – glej IP/01/1355 , organski peroksid – glej IP/03/1700 , holin klorid – glej IP/04/1454 in monokloroocetna kislina – glej IP/05/61 ; Evonik Degussa – živalska krma – glej IP/02/976 ). Vendar je bila podjetju Akzo Nobel dodeljena popolna imuniteta pred globami, ker je bilo prvo, ki je na podlagi obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002 predložilo informacije o kartelu.

Komisija je upoštevala tudi sodelovanje podjetij Donau Chemie in Evonik Degussa pri preiskavi ter njuni globi zmanjšala za 35% oziroma 20%.

Globe v tej zadevi temeljijo na smernicah o globah iz leta 2006 (glej IP/06/857 in MEMO/06/256 ), ki so veljale v času priglasitve obvestila o nasprotovanju.

Naložene so bile naslednje globe:

Zmanjšanje na podlagi obvestila o prizanesljivosti (%)

Zmanjšanje na podlagi obvestila o prizanesljivosti (EUR)

Globa* (EUR)

Akzo Nobel (Nizozemska/Švedska)

100

17 400 000

0

Almamet (Nemčija)

0

0

3 040 000

Donau Chemie (Avstrija)

35

2 700 000

5 000 000

Ecka Granulate (Nemčija/Avstrija)

0

0

6 400 000

Novácke chemické závody in 1.garantovaná (Slovaška)

0

0

19 600 000

SKW Stahl-Metallurgie in ARQUES Industries (Nemčija)

0

0

13 300 000

Evonik Degussa (Nemčija)

20

1 170 000

4 680 000**

HSE (Slovenija)

0

0

9 100 000

SKUPAJ

61 120 000

(*) Pravne osebe v podjetju so lahko solidarno odgovorne za plačilo globe.

(**) od tega 1 040 000 solidarno s podjetjem SKW Stahl-Metallurgie.

Odškodninska tožba

Vse osebe ali podjetja, ki jih je prizadelo protikonkurenčno ravnanje, kot je opisano v tem primeru, lahko zadevo predložijo sodiščem držav članic in zahtevajo odškodnino. Sodna praksa Sodišča in Uredba Sveta 1/2003 potrjujeta, da je v zadevah pred nacionalnimi sodišči odločba Komisije zavezujoč dokaz za obstoj in nezakonitost ravnanja. Čeprav je Komisija oglobila vpletena podjetja, se lahko odškodnina dodeli, ne da bi se zmanjšala zaradi globe, ki jo je naložila Komisija. Objavljena je bila bela knjiga o odškodninskih tožbah zaradi kršitev protimonopolnih pravil (glej IP/08/515 in MEMO/08/216 ). Več informacij o tem, vključno s povzetkom bele knjige za državljane, je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Za več informacij o ukrepanju Komisije proti kartelnim združenjem glej MEMO/09/344 .


Side Bar