Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1155

Briuselis, 2009 m. liepos 16 d.

Pažyminti 30 metų sukaktį Skubaus įspėjimo apie maisto produktus ir pašarus sistema veiksmingesnė nei kada nors anksčiau

Šiais metais Skubaus įspėjimo apie maisto produktus ir pašarus sistemai (RASFF), svarbiai ES maisto saugos užtikrinimo priemonei, sukanka 30 metų. Remiantis turimais duomenimis, šiuo metu sistema veiksmingesnė nei kada nors anksčiau. Šiandien paskelbtoje 2008 m. sistemos metinėje ataskaitoje nurodyta, kad 2008 m., palyginti su 2007 m., įspėjamųjų pranešimų skaičius sumažėjo beveik perpus. Bendras pranešimų skaičius nedidėjo ir sudarė maždaug 7 000. Tai nereiškia, kad 2008 m. buvo mažiau atvejų, apie kuriuos reikėjo pranešti. Tai rodo, kad dabar sistemos naudotojai atidžiau vertina pavojus ir pranešimą priskiria įspėjamiesiems pranešimams tik jeigu pavojus laikomas rimtu ir produktas yra išleistas į apyvartą. Tokiu atveju valstybės narės, siekdamos sumažinti pavojų, turi imtis skubių veiksmų. 2008 m. iš 3 000 pranešimų 528 buvo įspėjamieji. Komisija taip pat gavo apie 4 000 pranešimų apie tolesnius veiksmus, kurie buvo perduoti visoms valstybėms narėms.

Už sveikatos reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou šiandien surengtoje tarptautinėje RASFF konferencijoje „Jūsų maistas – mūsų rūpestis“ sakė: „Skubaus įspėjimo apie maisto produktus ir pašarus sistema yra ypač svarbi priemonė, kurią taikome siekdami užtikrinti maisto saugą Europoje. Per 30 metų ji tapo nepakeičiama priemone, kuri naudojama realiuoju laiku keistis informacija apie veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti maisto ir pašarų saugą. Iš tiesų, RASFF sistema yra vienas iš sėkmingų maisto saugai taikomo integruotojo ES metodo pavyzdžių, kada pasiekiami didžiausi bendravimo ir bendradarbiavimo rezultatai.“

Rimti maisto saugos incidentai

2008 m., įvykus keletui rimčiausių maisto saugos incidentų per pastaruosius metus, RASFF sistema patyrė rimtą išbandymą. Tarp tokių atvejų – saulėgrąžų aliejuje iš Ukrainos aptikta mineralinė alyva (susijusios 39 šalys, gauti 99 pranešimai apie tolesnius veiksmus), maisto produktuose iš Kinijos aptiktas melaminas (pasaulinio masto incidentas, 84 RASFF pranešimai ir 101 pranešimas apie tolesnius veiksmus) ir kiaulienoje iš Airijos nustatyti dioksinai (54 susijusios šalys, 230 pranešimų apie tolesnius veiksmus).

Kiekvienu iš šių atvejų naudojantis RASFF buvo koordinuojami valstybių narių veiksmai ir tokiu būdu sumažintos užteršimo atvejų pasekmės. Užteršimo melaminu atvejis buvo puikus pavyzdys, kuomet RASFF sistema buvo naudojamasi sprendžiant pasaulinę problemą ir keičiamasi informacija su Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinės maisto saugos tarybos tinklu INFOSAN.

Importo saugos užtikrinimas

2008 m. iš kiekvienos dešimties gautų pranešimų daugiau nei keturi buvo susiję su produktais, kurių dėl pavojaus maisto saugai nebuvo leista įvežti į ES. Nustačius tokius produktus susijusi trečioji šalis informuojama naudojantis RASFF sistema, kad problema nesikartotų. 2008 m. trečiosioms šalims perduoti 2 342 informaciniai pranešimai apie pavojingus jų kilmės produktus. Nustačius rimtą ir nuolatinę problemą, Komisija siunčia raštą susijusios trečiosios šalies valdžios institucijoms, kad jos įgyvendintų taisomąsias priemones, kaip antai išbrauktų iš sąrašo įmones, nutrauktų eksportą ar sugriežtintų kontrolę.

Įspėjamieji pranešimai, informaciniai pranešimai ir pranešimai apie draudimą įvežti į ES

RASFF metinėje ataskaitoje bendras pranešimų skaičius 2008 m. padalijamas į įspėjimus (528), informacinius pranešimus (1 138) ir pranešimus apie draudimą įvežti (1 377). Įspėjamieji pranešimai siunčiami, jei maisto produktai ar pašarai, dėl kurių kyla rimtas pavojus, yra tiekiami rinkai ir būtina imtis skubių veiksmų. Dauguma (62  % ) 2008 m. gautų įspėjamųjų pranešimų buvo susiję su ES kilmės produktais ir daugeliu atvejų problema nustatyta atlikus rinkos kontrolę. Šiuose pranešimuose dažniausiai nurodomas dėl maisto produktų ar pašarų kylantis pavojus, susijęs su potencialiais patogeniniais mikroorganizmais, sunkiaisiais metalais ir mikotoksinais.

Informaciniai pranešimai siunčiami, jei nustatomas pavojus, bet valstybės narės neturi imtis skubių veiksmų. 2008 m. dauguma (54  % ) informacinių pranešimų buvo susiję su trečiųjų šalių kilmės produktais. Šiuose pranešimuose dažniausiai nurodytas pavojus, susijęs su potencialiais patogeniniais mikroorganizmais, pesticidų likučiais ir maisto priedais.

2008 m. papildomai nustatyti naujos rūšies pranešimai – pranešimai apie draudimą įvežti. Seniau tokie pranešimai buvo priskiriami prie informacinių. Šiais pranešimais informuojama apie produktus, kurių neleista įvežti į Bendriją ir kurie buvo įvežti į kitą šalį arba sunaikinti. 56  % draudimo įvežti atvejų buvo susiję su produktais, kurių neleista įvežti dėl pernelyg didelio mikotoksinų lygio.

RASFF veikla

RASFF sudaro galimybę valstybėms narėms ir Komisijai greitai ir veiksmingai dalytis informacija tais atvejais, kai maisto ar pašarų grandinėje nustatomas pavojus žmonių sveikatai. Visi RASFF nariai (27 ES šalys, Komisija, EMST ir Norvegija, Lichtenšteinas ir Islandija) turi budinčias tarnybas, kurios užtikrina, kad skubūs pranešimai kuo greičiau išsiunčiami, gaunami ir į juos atsakoma kuo skubiau. RASFF dėka daugelio pavojų maisto saugai pavyko išvengti anksti, kol jie nepadarė žalos vartotojams.

Daugiau informacijos galima rasti

http://ec.europa.eu/rasff

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2008_en.pdf

MEMO/09/339


Side Bar