Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1155

Bryssel 16. heinäkuuta 2009

Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä 30-vuotiaana tehokkaampi kuin koskaan

Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä RASFF täyttää tänä vuonna 30 vuotta. RASFF-järjestelmän merkitys on suuri EU:n pyrkiessä varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuuden. Järjestelmän vuosiraportti 2008 on julkaistu tänään, ja siinä esitetyt luvut osoittavat, että järjestelmä on nyt tehokkaampi kuin koskaan aiemmin. Kiireellisten ilmoitusten määrä oli vuonna 2008 lähes puolet pienempi kuin vuonna 2007, ja ilmoitusten kokonaismäärä oli entistä tasoa, noin 7 000. Tämä ei tarkoita sitä, että vuonna 2008 olisi ollut vähemmän raportoitavia ongelmia. Pikemminkin on kyse siitä, että järjestelmän osapuolet paneutuvat riskeihin tarkemmin ja tekevät kiireellisiä ilmoituksia vain silloin, kun ne pitävät riskejä vakavina ja kun tuotetta on jo tarjolla markkinoilla. Tuolloin jäsenvaltioiden on reagoitava riskeihin ripeästi. Vuonna 2008 järjestelmään tehtiin noin 3 000 ilmoitusta, jotka johtivat 528 kiireelliseen ilmoitukseen. Lisäksi komissio sai noin 4 000 seurantailmoitusta, jotka se välitti kaikille jäsenvaltioille.

”Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä on ehdottoman tärkeä, kun pyrimme varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuuden Euroopassa”, totesi terveysasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou tänään kansainvälisessä RASFF-konferenssissa ”Keeping An Eye on Your Food”. Vassilioun mukaan järjestelmästä on tullut 30 vuoden aikana erittäin arvokas kanava, jonka kautta eri toimijat vaihtavat reaaliajassa tietoa elintarvikkeiden ja rehun turvallisuuden takaamiseksi toteuttamistaan toimista. ”RASFF-järjestelmä on loistava esimerkki elintarviketurvallisuuden varmistamiseen tähtäävästä EU:n kokonaisvaltaisesta toimintalinjasta, jossa hyödynnetään viestintää ja yhteistyötä mahdollisimman tehokkaasti”, sanoi Vassiliou.

Elintarviketurvallisuuteen liittyviä huomionarvoisia tapauksia

Vuonna 2008 RASFF joutui jälleen koetukselle, kun hoidettavana oli eräitä viime vuosien suurimpia elintarviketurvallisuuteen liittyviä tapauksia: Ukrainasta peräisin olevasta auringonkukkaöljystä löytyi mineraaliöljyä (39 maata, 99 seurantailmoitusta), Kiinasta peräisin olevista elintarvikkeista löytyi melamiinia (maailmanlaajuiset vaikutukset, 84 RASFF-ilmoitusta ja 101 seurantailmoitusta), Irlannista peräisin olevasta sianlihasta löytyi dioksiineja (54 maata, 230 seurantailmoitusta) jne.

Kussakin näistä tapauksista pystyttiin RASFF-järjestelmän avulla koordinoimaan jäsenvaltioiden toimia ja minimoimaan saastumisen seurauksia. Melamiinitapaus on erinomainen osoitus siitä, miten RASFF-järjestelmä toimi maailmanlaajuisessa ongelmatilanteessa ja miten sen avulla vaihdettiin tietoja Maailman terveysjärjestön INFOSAN-verkoston ( International Food Safety Authorities Network ) kanssa.

Tuontituotteiden turvallisuuden parantaminen

Vuonna 2008 yli neljä ilmoitusta kymmenestä koski sellaisia tuotteita, jotka oli hylätty EU:n rajalla elintarviketurvallisuuteen kohdistuvan riskin vuoksi. Kun tällainen tuote havaitaan, RASFF ilmoittaa asiasta kyseessä olevalle kolmannelle maalle, jotta ongelma ei toistuisi. Vuonna 2008 kolmansille maille lähetettiin 2 342 ilmoitusta niiden alueelta peräisin olevista vaarallisista tuotteista. Jos ongelma on vakava ja toistuva, komissio lähettää kyseisen kolmannen maan viranomaisille kirjeen, jotta ne korjaisivat tilanteen esimerkiksi poistamalla laitoksia asianomaisista luetteloista, estämällä viennin tai tehostamalla valvontaa.

Kiireelliset ilmoitukset, tiedoksi annetut ilmoitukset ja ilmoitukset rajatarkastuksissa hylätyistä tuotteista

RASFF-järjestelmän vuosiraportissa ilmoitusten kokonaismäärä jaotellaan seuraavasti: kiireelliset ilmoitukset (528), tiedoksi annetut ilmoitukset (1 138) sekä ilmoitukset rajatarkastuksissa hylätyistä tuotteista (1 377). Kiireellinen ilmoitus lähetetään silloin, kun vakavan riskiin aiheuttava elintarvike tai rehu on jo markkinoilla ja kun on toimittava aikailematta. Valtaosa (62 %) vuoden 2008 kiireellisistä ilmoituksista koski EU:n alueelta peräisin olevia tuotteita, ja useimmat kyseisistä ongelmista havaittiin markkinoilla suoritetun valvonnan yhteydessä. Tähän luokkaan kuuluville ilmoituksille oli tyypillistä, että elintarvikkeissa tai rehussa havaitut riskit olivat useimmiten mahdollisia patogeenisiä mikro-organismeja, raskasmetalleja ja mykotoksiineja.

Ilmoituksia lähetetään tiedoksi silloin, kun riski on havaittu mutta muiden jäsenvaltioiden ei tarvitse ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin. Useimmat (54 %) vuonna 2008 tiedoksi annetut ilmoitukset koskivat kolmansista maista peräisin olevia tuotteita. Tähän luokkaan kuuluville ilmoituksille oli tyypillistä, että havaitut riskit olivat useimmiten mahdollisia patogeenisiä mikro-organismeja, torjunta-ainejäämiä ja elintarvikelisäaineita.

Vuonna 2008 otettiin käyttöön uusi ilmoitustyyppi: rajatarkastuksissa hylätyt tuotteet. Aiemmin tällaiset tapaukset kuuluivat tiedoksi annettuihin ilmoituksiin. Uudentyyppiset ilmoitukset koskevat sellaisia tuotteita, joilta on evätty pääsy yhteisöön, jotka on ohjattu toiseen määräpaikkaan tai jotka on tuhottu. Yhteensä 56 prosenttia rajatarkastuksissa hylätyistä tapauksista koski tuotteita, joita ei päästetty yhteisön alueelle liian suuren mykotoksiinipitoisuuden vuoksi.

RASFF-järjestelmän ansiot

RASFF-järjestelmän ansiosta on mahdollista vaihtaa nopeasti ja tehokkaasti tietoja jäsenvaltioiden ja komission välillä, kun elintarvike- ja rehuketjussa havaitaan ihmisten terveyteen kohdistuvia riskejä. Kaikki RASFF-järjestelmän jäsenet (EU27-maat, komissio, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Norja, Liechtenstein ja Islanti) ovat ottaneet käyttöön ympärivuorokautisen palvelun, jonka avulla voidaan lähettää ja vastaanottaa kiireellisiä ilmoituksia ja reagoida niihin mahdollisimman nopeasti. RASFF-järjestelmän ansiosta on estetty monia elintarvikkeiden turvallisuutta vaarantavia tapauksia jo ennen kuin niistä on aiheutunut vahinkoa kuluttajille.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/rasff

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2008_en.pdf

MEMO/09/ 339


Side Bar