Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1153

Bruxelles, 16 iulie 2009

Comisia adoptă noi norme pentru prevenirea și gestionarea crizelor aprovizionării cu gaze naturale

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat un nou regulament pentru ameliorarea securității aprovizionării cu gaze în cadrul pieței interne a gazelor naturale. Regulamentul propus ar consolida sistemul existent de securitate a aprovizionării cu gaze din Uniunea Europeană, garantând că toate statele membre și actorii de pe piețele gazelor naturale ale acestora adoptă cu anticipație măsuri eficace de prevenire și de atenuare a consecințelor unei eventuale întreruperi a aprovizionării cu gaze naturale. De asemenea, regulamentul ar institui mecanisme pentru a permite statelor membre să colaboreze în scopul de a face față în mod eficace oricăror întreruperi grave ale aprovizionării cu gaze care ar putea apărea.

Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat : „Creșterea securității energetice va fi una dintre prioritățile principale ale anilor următori. Trebuie să facem eforturi pentru a obține cele mai bune rezultate, dar să ne asigurăm că suntem pregătiți pentru ce este mai rău. Europa trebuie să învețe din lecțiile crizelor trecute și să se asigure că cetățenii europeni nu vor mai fi lăsați să sufere de frig fără a avea vreo vină. Această propunere a Comisiei ar obliga statele membre să fie pregătite și să coopereze în cazul unor întreruperi viitoare ale aprovizionării cu gaze naturale.”

Comisarul pentru energie Andris Piebalgs a invitat Consiliul și Parlamentul European să adopte rapid propunerea. „Instrumentele de care dispunem, în acest moment, pentru a face față urgențelor din sectorul gazelor s-au dovedit deja de câtva timp a fi insuficiente. Disputa pe tema gazelor dintre Rusia și Ucraina din ianuarie 2009 ne-a confirmat temerile. Toate statele membre recunosc că avem nevoie de standarde comune pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale a întregii UE. Și acestea sunt standardele pe care le propunem astăzi” a declarat comisarul Piebalgs.

Noul regulament solicită statelor membre să fie pe deplin pregătite în cazul unei întreruperi a aprovizionării, prin intermediul unor planuri de urgență clare și eficace care să implice toate părțile interesate și să încorporeze în totalitate dimensiunea comunitară a unei întreruperi g rave. Planurile se vor baza pe evaluarea adecvată a riscurilor.

Regulamentul propus privind securitatea aprovizionării cu gaze ar furniza un indicator comun pentru definirea întreruperii grave a aprovizionării cu gaze. Acesta este cunoscut sub numele de N-1 și corespunde închiderii unei infrastructuri majore de aprovizionare sau a unei structuri echivalente (de exemplu o conductă pentru import sau o instalație de producție). Regulamentul ar impune statelor membre să creeze o autoritate competentă care să fie responsabilă cu monitorizarea evoluției aprovizionării cu gaze naturale, evaluarea riscurilor care planează asupra aprovizionării, instituirea unor planuri de acțiune preventivă și elaborarea unor planuri de urgență. De asemenea, el ar impune statelor membre o colaborare strânsă în cazul unei crize, inclusiv prin intermediul unui Grup de coordonare pentru gaz mai consolidat și prin accesul comun la informații și date fiabile relative la aprovizionare.

Regulamentul propus ar permite tuturor consumatorilor din UE să beneficieze de niveluri ridicate de securitate a aprovizionării cu gaze. Acesta ar ameliora cadrul pentru investiții în noi interconexiuni transfrontaliere, noi coridoare pentru import, capacități de inversare a fluxului de gaze și instalații de stocare, care sunt sprijinite și de Planul european de redresare economică. Regulamentul confirmă interdependența sporită a surselor de aprovizionare cu gaze în cadrul unei piețe europene unice a gazelor naturale și oferă UE o bază solidă pentru a-și apăra interesele într-un mod mai eficace în relațiile sale cu furnizorii externi de gaze.

Regulamentul propus a fost elaborat în strânsă colaborare cu statele membre și sectorul gazelor naturale, inclusiv cu Grupul de coordonare pentru gaz. El răspunde unei cereri specifice a Consiliului European, Parlamentului European și Consiliului Energie, care, la 19 februarie 2009, au solicitat comisarului pentru energie să pregătească imediat un nou instrument pentru ameliorarea capacității de reacție a UE în cazul unei urgențe în sectorul gazelor naturale, care să înlocuiască Directiva privind securitatea aprovizionării cu gaze din 2004.

Uniunea Europeană este un consumator important de gaze naturale, iar criza gazelor din ianuarie 2009 a scos în evidență slăbiciunile mecanismului actual de gestionare a întreruperilor aprovizionării. Gazele naturale constituie, pentru moment, mai mult de un sfert din aprovizionarea cu energie a UE. Mai mult de jumătate din aceste gaze naturale provin din surse externe, iar până în 2020 este probabil ca mai mult de 80% din gazele naturale ale UE să fie importate. Unele state membre depind deja în totalitate de importul de gaze.

For more information see this website .


Side Bar