Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1153

Briuselis, 2009 m. liepos 16 d.

Komisija priėmė naujas dujų tiekimo sutrikimo prevencijos ir sutrikimo padarinių šalinimo taisykles

Šiandien Europos Komisija priėmė naują reglamentą, kuriuo siekiama padidinti dujų tiekimo saugumą dujų vidaus rinkoje. Siūlomu reglamentu bus sustiprinta Europos Sąjungoje taikoma dujų tiekimo saugumo užtikrinimo sistema: bus užtikrinama, kad visos valstybės narės ir jų dujų rinkos dalyviai kuo anksčiau imtųsi veiksmingų priemonių, kad išvengtų galimo dujų tiekimo sutrikimo ir sušvelnintų jo padarinius. Be to, pagal šį reglamentą bus sukurtos valstybių narių bendradarbiavimo priemonės, kurios padės joms kartu veiksmingai spręsti galimo didelio dujų tiekimo sutrikimo problemas.

Komisijos Pirmininkas José Manuelis Bar roso sakė: „Energetinio saugumo didinimas artimiausiais metais bus vienas svarbiausių prioritetų. Turime dirbti tikėdamiesi geriausio, bet būti pasirengę blogiausiam. Europa privalo pasimokyti iš ankstesnių krizių ir užtikrinti, kad niekuo dėtiems Europos piliečiams nebetektų šalti. Šiuo Komisijos pasiūlymu valstybės narės būtų įpareigotos pasirengti dujų tiekimo sutrikimams, o dujų tiekimui sutrikus – kartu imtis veiksmų sutrikimui pašalinti.“

Už energetiką atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgas paragino Tarybą ir Europos Parlamentą skubiai priimti pasiūlymus. „Tai, kad mūsų turimų priemonių dujų tiekimo sutrikimo problemoms spręsti nepakanka, mums ne naujiena. 2009 m. sausio mėn. įvykęs Rusijos ir Ukrainos ginčas dėl dujų tik patvirtino mūsų nuogąstavimus. Visos valstybės narės sutinka, kad dujų tiekimo saugumo užtikrinimas turi būti grindžiamas visoms ES šalims galiojančiais bendrais standartais. Taigi šiandien ir siūlome tokius standartus“, – sakė ES Komisijos narys A. Piebalgas.

Naujuoju reglamentu valstybės narės raginamos tinkamai pasirengti dujų tiekimo sutrikimo atvejams, t. y. pasikonsultavus su visomis suinteresuotosiomis šalimis parengti aiškius ir veiksmingus ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kuriuose būtų tinkamai atsižvelgta į didelio dujų tiekimo sutrikimo poveikį Europos Sąjungai. Planai bus grindžiami tinkamais rizikos vertinimais.

Siūlomame reglamente dėl dujų tiekimo saugumo nustatytas bendrasis dideliam dujų tiekimo sutrikimui apibūdinti naudojamas rodiklis. Tai vadinamasis N-1 rodiklis, naudojamas apibūdinti pagrindinės dujų tiekimo infrastruktūros arba lygiavertės infrastruktūros (pvz., dujų importo dujotiekio arba dujų gamybos įrenginio) veikimo nutraukimą. Reglamente nustatyta, kad visos valstybės narės turės paskirti kompetentingą instituciją, kuriai bus pavesta stebėti dujų tiekimo pokyčius, vertinti dujų tiekimo riziką, parengti prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Be to, sutrikus dujų tiekimui valstybės narės turės glaudžiai bendradarbiauti: jos galės bendradarbiauti ir per sustiprintą Dujų tiekimo koordinavimo grupę, be to, galės bendrai naudotis patikima dujų tiekimo informacija ir duomenimis.

Siūlomu reglamentu bus užtikrinta, kad itin saugus dujų tiekimas būtų naudingas visiems ES vartotojams. Taikant šį reglamentą (kaip ir Europos ekonomikos atgaivinimo planą) bus pagerintos investicijų į naujas tarpvalstybines jungtis, naujus dujų importo koridorius, atgalinio dujų perdavimo pajėgumą ir saugyklas sąlygos. Reglamentu įtvirtinama didesnė dujų tiekėjų tarpusavio priklausomybė bendrojoje Europos dujų rinkoje. Be to, tai yra tvirtas pagrindas, kuriuo remdamasi ES gali veiksmingiau ginti savo interesus santykiuose su išoriniais dujų tiekėjais.

Rengiant siūlomą reglamentą glaudžiai bendradarbiauta su valstybėmis narėmis ir dujų sektoriaus atstovais, taip pat su Dujų tiekimo koordinavimo grupe. Jis parengtas Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Energetikos tarybos prašymu: 2009 m. vasario 19 d. už energetiką atsakingo ES Komisijos nario buvo paprašyta kuo skubiau parengti naują teisės aktą, kuriuo būtų patobulinta ES reagavimo į kritinį dujų tiekimo sutrikimą sistema ir kuriuo būtų pakeista 2004 m. dujų tiekimo saugumo direktyva.

ES suvartoja daug dujų, ir 2009 m. sausio mėn. sutrikęs dujų tiekimas atskleidė tiekimo sutrikimo padariniams šalinti taikomų priemonių trūkumus. Šiuo metu dujos sudaro daugiau kaip ketvirtadalį viso Europos Sąjungai tiekiamo energijos kiekio. Daugiau kaip pusė šio dujų kiekio gaunama iš išorės šaltinių, ir iki 2020 m. ES greičiausiai importuos daugiau kaip 80 % jai reikalingų dujų. Kai kurios valstybės narės jau yra visiškai priklausomos nuo dujų importo.

For more information see this website .


Side Bar