Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1153

V Bruselu dne 16. července 2009

Komise přichází s novými pravidly pro prevenci a  řešení krizí v dodávkách plynu

Evropská komise dnes přijala nové nařízení s cílem zlepšit zabezpečení dodávek plynu v rámci vnitřního trhu s plynem. Navrhované nařízení by mělo posílit stávající systém EU pro zabezpečení dodávek plynu. K tomu by měla sloužit aktivní účast všech členských států a subjektů podílejících se na trhu s plynem, tak aby reagovali v dostatečném časovém předstihu a aby se tak předešlo případným dopadům poruch v dodávkách plynu, resp. aby se takové následky zmírnily. Nařízení by rovněž mělo vytvořit mechanismus pro spolupráci členských států při aktivním řešením jakýchkoli závažných přerušení dodávek plynu, ke kterým by mohlo dojít.

Předseda Komise José Manuel Barroso řekl: „Lepší zajištění dodávek energií bude v příštích letech jednou z hlavních priorit. Musíme se snažit o nejlepší, zároveň však musíme být připraveni na nejhorší. Evropa se musí poučit z předchozích krizí a musí zajistit, aby Evropané již nikdy nemuseli bez vlastního zavinění mrznout. Tento návrh Komise by zavázal členské státy, aby byly připraveny a aby v případě přerušení dodávek v budoucnosti spolupracovaly.“

Komisař pro energetiku Andris Piebalgs vyzval Radu a Evropský parlament, aby návrh rychle přijaly. „To, že stávající opatření ke zvládání havarijních situací v oblasti plynu jsou nedostatečná, je známo již určitou dobu. Spor Ruska a Ukrajiny o plyn, který proběhl v lednu roku 2009, tyto obavy potvrdil. Všechny členské státy uznávají, že potřebujeme společné normy pro zabezpečení dodávek plynu, a to pro celou EU. Právě takové normy dnes navrhujeme“, řekl komisař Piebalgs.

Nové nařízení vyzývá členské státy, aby se na přerušení dodávek plně připravily, a to s pomocí jasných a účinných havarijních plánů, na nichž se budou podílet všechny zainteresované subjekty a jejichž plnohodnotnou součástí bude pro případ jakéhokoli závažného přerušení i hledisko celé EU. Plány budou vycházet z odpovídajícího posouzení rizik.

Navrhované nařízení o bezpečnosti dodávek plynu by mělo dát společný základ pro vymezení pojmu „závažné přerušení dodávek plynu“. To je označováno jako N-1, tj. uzavření infrastruktury významné pro dodávky nebo jejího ekvivalentu (např. dovozního plynovodu nebo těžebního zařízení). Členské státy by měly mít kompetentní orgán, jenž by byl odpovědný za sledování vývoje v dodávkách plynu, posuzování rizika dodávek, vypracovávání preventivních akčních plánů a havarijních plánů. Členské státy by měly v případě krize povinnost úzce spolupracovat, a to i prostřednictvím posílené koordinační skupiny pro otázky plynu. Pomoci by měl i sdílený přístup ke spolehlivým údajům a informacím o dodávkách.

Navrhované nařízení by také umožnilo, aby všichni spotřebitelé v EU měli značnou jistotu, že dodávky plynu jsou zabezpečeny. Zlepšilo by to i investiční prostředí pro nová přeshraniční propojení, nové importní koridory, zajištění zpětného toku, skladovací prostory, to vše rovněž s podporou plánu evropské hospodářské obnovy. Potvrzuje zvýšenou vzájemnou závislost dodávek na jednotném evropském trhu s plynem. Je rovněž solidním základem pro účinnější hájení zájmů EU v jejích vztazích s externími dodavateli plynu.

Navrhované nařízení bylo vypracováno v úzké spolupráci s členskými státy a plynárenským průmyslem, a to včetně koordinační skupiny pro otázky plynu. Reaguje na konkrétní požadavek Evropské rady, Evropského parlamentu a Rady ve složení pro energetiku, jež dne 19. prosince 2009 požádaly komisaře pro energetiku, aby neprodleně připravil nový nástroj pro zlepšení rámce, v němž EU může reagovat na havarijní situace v oblasti plynu a jenž nahradí směrnici o zabezpečení dodávek plynu z roku 2004.

EU je jedním z hlavních odběratelů plynu a krize z ledna 2009 odhalila slabé stránky stávajícího mechanismu určeného k řešení situací, kdy dojde k přerušení dodávek. Plyn dnes v rámci EU představuje více než čtvrtinu energetických dodávek. Více než polovina je z externích zdrojů a do roku 2020 by se mělo do EU dovážet přes 80 % plynu. Některé členské státy jsou na plynu z dovozu zcela závislé již dnes.

For more information see this website .


Side Bar