Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1128

Bruxelles, den 13 . juli 2009

Kommissionen godkender offentlig støtte til planlægningsfasen for transportforbindelsen over Femernbæltet mellem Tyskland og Danmark

Europa-Kommissionen godkendte i dag den offentlige finansieringsmodel for planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femernbæltet ud fra den betragtning, at den ikke falder ind under EU's konkurrenceregler om statsstøtte. Finansieringsmodellen, som Danmark har anmeldt, omfatter offentlig støtte til Femern Bælt A/S, som er et fuldstændigt statsejet selskab, der er oprettet specielt med henblik på planlægningen af projektet. Budgettet for planlægningsfasen anslås til 1,445 mia. DKK (194 mio. EUR).

Fastforbindelsesprojektet for Femernbæltet vil omfatte bygning og drift af enten en bro eller en tunnel, som skal skabe fast vej- og jernbaneforbindelse over det 19 km brede Femernstræde mellem det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark. Det forventes, at den faste forbindelse vil blive åbnet for trafik i 2018. Femernpassagen betragtes som et afgørende element i færdiggørelsen af den centrale nord-sydrute, som forbinder Centraleuropa og de nordiske lande, og af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

De danske myndigheder underrettede Kommissionen om den offentlige finansiering af forberedelsen og planlægningen af projektet, som forventes at vare mindst tre år og bl.a. vil gøre det muligt at vurdere projektets miljøvirkninger.

Femern Bælt A/S, som er et fuldt ud statsejet selskab, er oprettet specifikt med henblik på at forestå den indledende fase af projektet og skal udføre det forberedende arbejde i samarbejde med de danske myndigheder. I den sammenhæng består de anmeldte foranstaltninger af kapitalindskud og lånegarantier, der optages af Femern Bælt A/S til finansiering af denne planlægningsfase.

Kommissionen finder, at Femern Bælt A/S handler som en offentlig myndighed, hvad angår dets medvirken i planlægningsprocessen for den pågældende infrastruktur. Derfor udgør den offentlige finansiering, der ydes til det udelukkende med henblik på planlægningen af projektet, ikke statsstøtte i den forstand, der er fastlagt i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Kommissionen tilføjer, at en sådan offentlig støtte under alle omstændigheder ville være forenelig med det indre marked i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b), da den fremmer gennemførelsen af et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.


Side Bar