Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1126

Bruxelles, den 13 . juli 2009

Kommissionen har erklæret statsstøtten til det danske transportselskab Combus uforenelig med fællesmarkedet

Europa-Kommissionen har i dag fastsat, at den danske statsstøtte til selskabet Combus er uforenelig med fællesmarkedet. Combus A/S modtog mellem 1999 og 2001 to kapitaltilførsler på samlet 471,8 mio. danske kroner (63,7 mio. EUR) i forbindelse med selskabets omstrukturering.

Efter en grundig undersøgelse, der blev indledt i marts 2005 (se IP/05/233 ), har Kommissionen konkluderet, at den støtte, som Danmark har ydet til transportselskabet Combus A/S, udgør statsstøtte i henhold til EF-traktaten. Støtten er uforenelig med fællesmarkedet og skal tilbagebetales af selskabet, der har modtaget støtten.

Kommissionen besluttede i marts 2005 at indlede en undersøgelsesprocedure, efter at Retten i Første Instans i marts 2004 1 havde annulleret Kommissionens tidligere beslutning fra marts 2001 2 , hvor disse to kapitaltilførsler blev erklæret forenelige med fællesmarkedet.

1 :

Førsteinstansrettens dom af 16. marts 2004 i sag T-157/01 , Danske Busvognmænd mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sml. 2004, s. II-917).

2 :

Europa-Kommissionens beslutning af 28. marts 2001, SG(2001) D/287297 .


Side Bar