Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1123

Brüsszel, 2009. július 13.

Állami támogatások: A Bizottság jóváhagyta a pénzügyi válság sújtotta háztartások megsegítését célzó magyar lakáshitel-támogatási programot

Az Európai Bizottság az EK-Szerződésben foglalt állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a magyar lakáshitel-támogatási programot, amelynek célja a jelenlegi gazdasági visszaesés által sújtott lakástulajdonosok támogatása. A program értelmében a magyar állam úgynevezett áthidaló kölcsönökre vállal kezességet, amelyekből a tulajdonosok – legfeljebb két éven keresztül – az eredeti lakáscélú kölcsön havi részleteinek egy részét törleszthetik. A Bizottság megállapította, hogy az intézkedés összeegyeztethető az EK-Szerződés 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjával, amely bizonyos körülmények között lehetővé teszi a magánszemély fogyasztóknak nyújtott állami támogatást. A támogatás ugyanis szociális jellegű, és megkülönböztetés nélkül nyújtják.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőképpen fogalmazott a támogatással kapcsolatb an: „A lakáscélú kölcsönökre nyújtott magyarországi kezességi program azokat a tulajdonosokat támogatja, akiket annak veszélye fenyeget, hogy nem tudják törleszteni lakáscélú kölcsönük részleteit. A jelenlegi pénzügyi válság közepette nagyon fontos, hogy ne csak a nehéz helyzetbe jutott bankok részesüljenek támogatásban, hanem mindenekelőtt maguk a rászoruló háztartások is.”

Magyarország 2009. június 16-án jelentette be az intézkedést, amely azoknak a lakástulajdonosoknak segíthet, akik munkahelyük elvesztése vagy más átmeneti jövedelemkiesés miatt olyan helyzetbe kerültek, hogy nem biztos, hogy tudják törleszteni lakáscélú kölcsönük részleteit. A program értelmében a támogatható hitelfelvevők úgynevezett áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszerződést köthetnek a bankkal, amely legfeljebb két évig fedezi részben kölcsönük havi részleteinek törlesztését. Az állami kezességgel támogatott áthidaló kölcsön tehát levegővételhez juttathatja az érintetteket, akiknek így lehetősége nyílik a törlesztés átütemezésére, és nem veszítik el otthonukat.

A magyar állam az áthidaló kölcsönök legfeljebb 80%-ának visszafizetéséért vállal kezességet. A támogatási program, amely a 2009. június 30. előtt megkötött hitelszerződésekre alkalmazandó, 2010. június 30-áig tart, mivel Magyarország várakozásai szerint eddig lesz hatással a visszaesés a foglalkoztatásra és a lakóingatlanok lefoglalásának ütemére.

A tartozás azon része után, amelyet az áthidaló kölcsön nem fedez, a hitelező viseli a nemfizetés kockázatát. A kezességgel biztosított áthidaló kölcsönt az első két év elteltével vissza kell fizetni; a magyar állam csak akkor fizet a kezesség ellenében, ha a természetes személy nem képes törleszteni az áthidaló kölcsönt.

A Bizottság megállapította, hogy ugyan az intézkedés célja elsősorban a háztartások támogatása, nem zárható ki, hogy a hitelfelvevőkön kívül a támogatás közvetett kedvezményezettjeiként a kezességi programban részt vevő bankokat is bizonyos előnyhöz juttatja. Ugyanakkor a Bizottság azt is megállapította, hogy a támogatási intézkedés pontosan körülírt közösségi érdekű célkitűzésekre irányul; megfelelő kialakítású a kitűzött célok megvalósításához, és a versenytorzulás mértéke korlátozott. A Bizottság a programot az EK-Szerződés 87. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján hagyta jóvá, mivel a program szociális jellegű támogatást nyújt az ideiglenes jövedelemkieséssel sújtott és otthonuk elvesztését kockáztató magánszemélyeknek, és mindezt megkülönböztetés nélkül nyújtja, hiszen valamennyi, Magyarországon lakáscélú kölcsönt folyósító bank előtt nyitva áll.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján N 358/2009 ügyszámon teszik közzé az állami támogatások nyilvántartásában ( State Aid Register ). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.


Side Bar