Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1116

Bruselj, 13. julija 2009

Evropska komisija in industrija bosta investirali 3,2 milijarde evrov v okrevanje gospodarstva, da bo to jutri močnejše, bolj zeleno in konkurenčnejše

Evropska komisija in industrija sta danes napovedali prvi krog javnih razpisov za zbiranje predlogov s področja raziskav, v okviru katerih nameravata trem glavnim področjem trga nameniti 268 milijonov evrov in s tem sprožiti okrevanje gospodarstva ter zagotoviti, da bo vzdržnejše in da bo bolj temeljilo na znanju. Vsega 3,2 milijarde evrov je predvidenih za evropska javno-zasebna partnerstva, ki naj bi razvila nove tehnologije v predelovalni industriji, gradbeništvu in avtomobilskem sektorju. To sodelovanje med Komisijo in industrijo bo povečalo svetovno konkurenčnost evropskih podjetij, zmanjšalo prekomerno porabo energije evropskih stavb, ki povzročajo eno tretjino emisij CO 2 v EU, in pomagalo razviti nove in vzdržne oblike cestnega prometa. Vsa tri načrtovana partnerstva so del načrta za okrevanje evropskega gospodarstva, ki ga je pripravila Komisija in podprl Evropski svet decembra 2008 ter s katerim naj bi se uskladili javni interes in prizadevanja industrije na področju raziskav.

Evropski komisar za znanost in raziskave Janez Potočnik je dejal: „Splošno znano je, da naložbe v raziskave in razvoj niso razkošje niti v dobrih časih, v hudih časih pa so nujno potrebne. Če bo Evropa danes pametno investirala v strateške sektorje, bo to jutri ustvarilo delovna mesta in zagotovilo vzdržno rast. S temi inovativnimi partnerstvi sta Komisija in industrija združili moči, da bi spodbudili razvoj čistih tehnologij in zagotovili vodilno vlogo Evrope na tem področju. Da bodo razpisi objavljeni tako hitro, priča tudi o tem, da lahko skupaj hitro ukrepamo in se odzovemo na zahteve s področja raziskav, ki so določene v evropskem načrtu za okrevanje gospodarstva.“

Evropska komisarka za informacijsko družbo in medije Viviane Reding je dejala: „Skupne naložbe Komisije in industrije pomenijo pomemben korak pri doseganju na znanju temelječega in nizkoogljičnega gospodarstva EU. Doseganje odličnosti na področju raziskav in združevanje prizadevanj sta ključna za to, da bo Evropa po krizi postala močna, vzdržnejša in konkurenčnejša družba. Raziskave na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij so lahko zelo koristne pri razvijanju novih orodij, ki bodo pripomogla k temu, da bo evropsko gospodarstvo okrevalo in „ozelenelo“.“

„Če se želi Evropa razviti v nizkoogljično in na znanju temelječe gospodarstvo, mora industrija rezultate raziskav učinkovito uporabiti. Javno-zasebna partnerstva so dokaz, da Evropska komisija pomaga industriji pri investiranju kritične mase sredstev v dolgoročne raziskave tudi v teh težkih kriznih časih, ko se ta nagiba k kratkoročnosti,“ so dejali Massimo Matucci v imenu partnerstva „Tovarne prihodnosti“, Juan Manuel Mieres, predstavnik partnerstva „Energijsko učinkovite stavbe“, in Günter Lugert za partnerstvo „Zeleni avtomobili“.

Danes se je zbralo 800 predstavnikov evropske industrije in sektorjev za raziskave, da bi obeležilo napovedani prvi sklop razpisov za zbiranje predlogov, ki bo uradno objavljen 30. julija za projekte, ki se bodo izvajali do sredine leta 2010. Raziskavam bo namenjenih 268 milijonov evrov, s katerimi naj bi npr. razvili:

  • inovativne predelovalne tehnologije, materiale in postopke z večjo proizvodnjo, vendar manjšo porabo materiala in energije ter manjšo proizvodnjo odpadkov,

  • energijsko učinkovitejše stavbe, vključno z novimi gradnjami in „ozelenitvijo“ obstoječih gradenj, ter nove materiale in gradbene tehnike,

  • bolj zelene avtomobile in pametnejše prevozne sisteme, vključno z elektrifikacijo cestnega in mestnega prometa, in spodbudili raziskave na področju hibridnih tehnologij.

Ozadje

Med leti 2010 in 2013 bo raziskavam v okviru treh javno-zasebnih partnerstev namenjenih vsega 3,2 milijarde evrov, od tega bo polovico sredstev zagotovila industrija, polovico pa Evropska komisija v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj. Prvi medresorski razpis za zbiranje predlogov je del treh javno-zasebnih partnerstev:

  • Tovarne prihodnosti (1,2 milijarde evrov) – pobuda, ki bo evropskim proizvajalcem, zlasti malim in srednjim podjetjem, pomagala, da se prilagodijo na pritiske svetovne konkurence tako, da povečajo svoje znanje in uporabljajo tehnologije prihodnosti.

  • Energijsko učinkovite stavbe (1 milijarda evrov) – pobuda, ki bo spodbujala zelene tehnologije ter razvoj energijsko učinkovitih sistemov in materialov v evropskih stavbah.

  • Zeleni avtomobili (1 milijarda evrov) – pobuda, ki poudarja razvoj obnovljivih energijskih virov in virov, ki ne onesnažujejo, kot tudi varnost in pretočnost cestnega prometa v avtomobilski panogi. „Ozelenitev“ je nujna, če želimo doseči cilje zmanjšanja emisij v EU in po svetu.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije o javno-zasebnih partnerstvih najdete na:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html

Besedilo skupne izjave in paket sporočil za medije o načrtu za okrevanje na področju raziskav najdete na:

IP/09/520

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2009&na=ppp-310309

Celotno besedilo evropskega načrta za okrevanje gospodarstva najdete na:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:EN:PDF


Side Bar