Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1116

Bruxelles, 13 iulie 2009

Comisia Europeană și sectorul privat vor investi 3,2 miliarde de euro în redresarea economică pentru o economie mai puternică, mai ecologică și mai competitivă

Comisia Europeană și sectorul privat au anunțat astăzi prima rundă de apeluri pentru propuneri în domeniul cercetării, prin care se vor injecta 268 de milioane de euro în trei segmente-cheie ale pieței pentru a stimula redresarea economică și pentru a o face mai sustenabilă și mai solid bazată pe cunoștințe. Un total de 3,2 miliarde de euro este destinat parteneriatelor public-privat (PPP) dedicate dezvoltării de noi tehnologii în sectoarele industriei producătoare, construcțiilor și automobilelor. Aceste colaborări dintre Comisie și sectorul privat vor stimula competitivitatea globală a întreprinderilor europene, vor reduce consumul excesiv de energie al clădirilor europene care generează o treime din emisiile de CO 2 ale UE și vor crea forme noi și sustenabile de transport rutier. Cele trei parteneriate prevăzute fac parte din Planul european de redresare economică propus de Comisie și aprobat de Consiliul European în decembrie 2008, urmărind promovarea convergenței dintre interesul public și angajamentele sectorului în domeniul cercetării.

Comisarul UE pentru știință și cercetare, Janez Potočnik, a declarat:: „Acum se știe că investițiile in cercetare și dezvoltare nu sunt un lux în vremuri bune, ci o necesitate în vremuri grele. Dacă Europa va face astăzi investiții «inteligente» în sectoare strategice, mâine se vor crea locuri de muncă și creștere economică sustenabilă. Prin intermediul acestor parteneriate inovatoare, Comisia și sectorul privat își unesc forțele pentru a stimula crearea de tehnologii nepoluante și pentru a plasa Europa pe primul loc în acest domeniu. Lansarea timpurie a apelurilor demonstrează totodată capacitatea noastră de a reacționa împreună rapid la cererile legate de cercetare formulate în Planul european de redresare economică.”

Viviane Reding, Comisarul UE pentru societatea informațională și media, a declarat: „O investiție comună a Comisiei și a sectorului privat reprezintă un pas important către o economie cu emisii scăzute de carbon, bazată pe cunoștințe. Este crucial să obținem excelența în cercetare și să ne unim eforturile pentru ca, la ieșirea din criză, Europa să fie o societate puternică, mai sustenabilă și mai competitivă. Cercetarea în sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor poate juca un rol deosebit de folositor în crearea instrumentelor necesare pentru a ajuta redresarea economică a Europei și ecologizarea economiei noastre europene.”

„Trebuie să se găsească modul în care rezultatele cercetărilor să fie puse efectiv în aplicare în industrie dacă se dore ște ca Europa să se îndrepte către o economie cu emisii scăzute de carbon, bazată pe cunoștințe. Parteneriatele public-privat arată că industria este ajutată de Comisia Europeană pentru a investi o masă critică de resurse în cercetarea pe termen lung chiar și în aceste vremuri de criză, când aceasta este tentată să gândească pe termen scurt ,” au declarat Massimo Matucci în numele PPP-ului „Fabrici pentru viitor”, Juan Manuel Mieres, reprezentantul PPP‑ului „Clădiri eficiente din punct de vedere energetic” și Günter Lugert pentru PPP-ul „Mașini ecologice”.

Peste 800 de reprezentanți ai sectoarelor industriei și cercetării din Europa s-au adunat astăzi pentru a marca anunțarea primei runde de apeluri pentru propuneri care vor fi lansate oficial la 30 iulie pentru proiecte ce urmează să se deruleze până la mijlocul anului 2010. Prin acestea se vor injecta fonduri alocate cercetării în valoare de 268 milioane EUR pentru a se crea, de exemplu:

  • tehnologii, materiale și procese de producție inovatoare destinate să producă mai mult cu un consum mai mic de materiale și energie și cu o producție mai mică de deșeuri;

  • clădiri mai eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv construcții noi și ecologizarea clădirilor existente, noi materiale și tehnici de construcție;

  • mașini mai ecologice și sisteme de transport mai inteligente, inclusiv electrificarea transportului rutier și urban și cercetarea în domeniul tehnologiilor hibride.

Context

Între 2010 și 2013, se vor aloca cercetării 3,2 miliarde EUR în total prin intermediul a trei parteneriate public-privat, jumătate din fonduri provenind de la întreprinderi și jumătate de la Comisia Europeană prin cel de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare. Primele apeluri pentru propuneri transtematice fac parte din trei PPP:

  • Fabrici pentru viitor (1,2 miliarde EUR) – O inițiativă destinată a ajuta producătorii UE, în special întreprinderile mici și mijlocii, să se adapteze la presiunile concurențiale globale prin creșterea nivelului lor de cunoștințe și a gradului de utilizare a tehnologiilor viitorului.

  • Clădiri eficiente din punct de vedere energetic (1 miliard EUR) – O inițiativă destinată promovării tehnologiilor ecologice și creării de sisteme și materiale eficiente din punct de vedere energetic în sectorul clădirilor europene.

  • Ma șini ecologice (1 miliard EUR) – O inițiativă care stimulează dezvoltarea de surse de energie regenerabile și nepoluante, precum și sporirea siguranței și a fluidității traficului în domeniul automobilelor. Ecologizarea este necesară pentru atingerea obiectivelor comunitare și mondiale de reducere a emisiilor.

Pentru informa ții suplimentare

Pentru informații suplimentare despre PPP-uri, a se vedea:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html

Pentru textul Declara ției comune și mapa de presă privind Planul de redresare în domeniul activităților de cercetare, a se vedea:

IP/09/520

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2009&na=ppp-310309

Pentru textul complet al Planului de redresare economică, a se vedea:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:EN:PDF


Side Bar