Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1116

Brussel, 13 juli 2009

De Europese Commissie en het bedrijfsleven investeren 3,2 miljard euro in economisch herstel om de economie van morgen sterker, groener en concurrerender te maken

De Europese Commissie en het bedrijfsleven hebben vandaag de eerste ronde uitnodigingen tot het indienen van voorstellen op het gebied van onderzoek uitgeschreven, waarbij zij 268 miljoen euro hebben geïnjecteerd in drie belangrijke sectoren om het economische herstel op gang te brengen en om de economie duurzamer en kennisgerichter te maken. In totaal is 3,2 miljard euro uitgetrokken voor Europese publiek-private partnerschappen (PPP’s) die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van de industrie, de bouw en de automobielsector. Deze vormen van samenwerking tussen de Europese Commissie en het bedrijfsleven stimuleren het algemene concurrentievermogen van Europese bedrijven, verminderen het buitensporige energieverbruik van de gebouwen in Europa (goed voor één derde van de CO 2 –uitstoot in de EU), en zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe en duurzame vormen van wegvervoer. De drie geplande partnerschappen zijn onderdeel van het Europees economisch herstelplan van de Commissie, dat in december 2008 door de Europese Raad is goedgekeurd en dat erop is gericht te bevorderen dat het algemeen belang en de inspanningen van het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek samenkomen.

Janez Poto čnik, EU-commissaris voor Wetenschap en onderzoek merkte hierover het volgende op: “Tegenwoordig wordt erkend dat investeringen in O&O al geen luxe zijn wanneer we in een gemakkelijke tijd leven, maar dat die pas echt noodzakelijk zijn wanneer moeilijke tijden aanbreken. Als Europa vandaag slim investeert in strategische sectoren, creëert dat morgen banen en zorgt dat voor duurzame groei. Met deze innovatieve partnerschappen bundelen de Commissie en het bedrijfsleven hun krachten om de ontwikkeling van schone technologieën te bevorderen en om Europa als leider op dit gebied te positioneren. Uit het feit dat we deze oproepen zo vroeg hebben doen uitgaan, blijkt dat we in staat zijn om samen snel te reageren op de onderzoeksvragen in het kader van het Europees economisch herstelplan.”

Viviane Reding, EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en media, zei hierover: “Gezamenlijke investeringen door de Commissie en het bedrijfsleven zijn een belangrijke stap in de richting van een koolstofarme kenniseconomie in de EU. Hoogstaand onderzoek en bundeling van krachten zijn van cruciaal belang om Europa uit de crisis tevoorschijn te doen komen als een sterke, duurzamere en concurrerender samenleving. Onderzoek naar informatie- en communicatietechnologieën kan zeer nuttig zijn bij de totstandbrenging van manieren om het Europese economische herstel te ondersteunen en om de Europese economie te vergroenen.”

“Wil Europa een koolstofarme kenniseconomie worden, dan moeten onderzoeksresultaten hun weg vinden naar doeltreffende toepassingen in het bedrijfsleven. De PPP's laten zien dat de Europese Commissie het bedrijfsleven helpt om ondanks de crisis, nu het bedrijfsleven in de verleiding zou kunnen komen om op de korte termijn te gaan denken, een "kritische massa” aan middelen te investeren in langetermijnonderzoek,” aldus Massimo Matucci namens de PPP “fabrieken van de toekomst”, Juan Manuel Mieres als vertegenwoordiger van de PPP “energie-efficiënte gebouwen” en Günter Lugert namens de PPP “groene auto’s”.

Vandaag zijn 800 vertegenwoordigers uit het Europese bedrijfsleven en de onderzoekswereld bijeengekomen ter gelegenheid van de aankondiging van de eerste reeks uitnodigingen tot het indienen van voorstellen die officieel op 30 juli van start gaat voor projecten die medio 2010 beginnen. Zij zullen 268 miljoen euro onderzoeksgeld investeren om bijvoorbeeld:

  • innovatieve industriële technologieën, materialen en processen te ontwikkelen om meer te produceren en toch minder materiaal en energie te gebruiken en minder afval te produceren;

  • de energie-efficiëntie van gebouwen te vergroten, zowel in de nieuwbouw als bij het “vergroenen” van bestaande gebouwen door nieuwe materialen en bouwtechnieken te ontwikkelen;

  • groenere auto’s en intelligentere vervoerssystemen te ontwikkelen, onder meer door elektrificatie van het weg‑ en het stadsvervoer en onderzoek naar hybride technologieën.

Achtergrond

Van 2010 tot en met 2013 wordt in totaal 3,2 miljard euro toegewezen aan onderzoek via de drie publiek-private partnerschappen, waarbij de helft van de middelen afkomstig is van het bedrijfsleven en de helft van de Europese Commissie via het zevende kaderprogramma voor O&O. De eerste, themaoverschrijdende uitnodigingen tot het indienen van voorstellen maken deel uit van drie PPP’s:

  • Fabrieken van de toekomst (1,2 miljard euro) – een initiatief om de fabrikanten in de EU, met name kleine en middelgrote ondernemingen, te helpen om zich aan de wereldwijde concurrentiedruk aan te passen door hun kennis te vergroten en door hen meer gebruik te laten maken van “technologieën van de toekomst”.

  • Energie-efficiënte gebouwen (1 miljard euro) – een initiatief om groene technologieën en de ontwikkeling van energie-efficiënte systemen en materialen in Europese gebouwen te stimuleren.

  • Groene auto’s (1 miljard euro) – een initiatief dat de nadruk legt op de ontwikkeling van hernieuwbare en niet-vervuilende energiebronnen, alsmede de veiligheid en de doorstroming van het autoverkeer. “Vergroening” is noodzakelijk om de streefcijfers van de EU en wereldwijd op het gebied van emissiereductie te halen.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over PPP’s, zie:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html

Voor de tekst van de gezamenlijke verklaring en het perspakket over het herstelplan in Onderzoeksactiviteiten, zie:

IP/09/520

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2009&na=ppp-310309

Voor de volledige tekst over het Europees economisch herstelplan , zie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:NL:PDF


Side Bar