Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR HU BG

IP/09/1114

Bruxelles, 10 iulie 2009

Pre ședintele Barroso și comisarul Piebalgs salută semnarea acordului interguvernamental Nabucco

Pre ședintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și comisarul pentru energie, Andris Piebalgs, au salutat semnarea luni, la Ankara, a acordului interguvernamental Nabucco care stabilește termenii și condițiile exportului de gaze naturale din zona Mării Caspice și Orientul Mijlociu spre Uniunea Europeană și Turcia. Gazoductul Nabucco ar putea acoperi până la 5-10% din cererea de gaze la nivel european, dar va constitui și o sursă de avantaje palpabile și imediate în ceea ce privește securitatea aprovizionării pentru țările care, la ora actuală, depind 100% de o singură rută de import.

„Proiectul Nabucco are o importan ță crucială pentru securitatea energetică a Europei și pentru politica europeană de diversificare a surselor de furnizare a gazelor și a rutelor de transport”, a apreciat președintele Barroso. „Semnarea acordului va arăta că suntem hotărâți să transpunem acest proiect în realitate cât mai repede cu putință. Sunt mândru de rolul pe care l-a jucat Comisia și mă bucur enorm că Turcia și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord bazat pe principiile solidarității reciproce, egalității și interdependenței.”

„Turcia și Uniunea Europeană au găsit echilibrul just în cazul acordului interguvernamental Nabucco. Să sperăm că acesta va fi punctul de plecare pentru noi colaborări fructuoase în relația noastră bilaterală, între țări furnizoare și țări consumatoare, dând posibilitatea tuturor participanților să-și urmărească propriile interese într-un cadru juridic sigur”, a declarat comisarul Piebalgs.

Acordul încheiat de Turcia și de patru state membre ale Uniunii Europene - Bulgaria, Romania, Ungaria și Austria - prevede construirea unui gazoduct care va traversa toate aceste state și va lega estul și sudul Turciei de localitatea Baumgarten din Austria. Acordul este rezultatul a șase luni de negocieri intense, la capătul multor ani de muncă tehnică perseverentă. Misiunea asumată de Comisie, la invitația statelor în cauză, a fost aceea de a se implica în facilitarea negocierilor pentru toate părțile, contribuind la identificarea unor soluții la problemele concrete.

Acordul interguvernamental Nabucco este în perfectă conformitate cu legile interna ționale, cu legislația europeană și cu cea a Turciei. În același timp, acordul este o premieră: niciun alt proiect de conductă de import spre UE nu se bazează pe un acord atât de cuprinzător.

Acordul interguvernamental aplică legile UE până la frontiera externă a Uniunii Europene, după care, în Turcia aplică un regim specific, în concordan ță cu situația juridică internă din această țară. În interiorul UE, în absența unor derogări de la normele în vigoare, orice conductă trebuie să asigure accesul terților. Un proiect de interconectare între statele membre poate obține o asemenea derogare. În plus, orice conductă de conectare cu o țară terță are nevoie de un proces prin care să se asigure că regimul aplicat în Uniunea Europeană este compatibil cu cel care se aplică în afară.

În ceea ce prive ște Nabucco, Comisia Europeană a asigurat compatibilitatea de regimuri dintre Turcia și Uniunea Europeană. Ca urmare a acestui fapt, orice societate care vrea să utilizeze conducta, ca să aducă gaze naturale din estul Turciei până în inima Uniunii Europene sau invers, nu are de tratat decât cu un singur interlocutor – Nabucco International Company (Compania Internațională Nabucco). Se aplică, așadar, principiul ghișeului unic care simplifică transportul gazului pe teritoriul diferitelor jurisdicții traversate de conductă. Acordul interguvernamental asigură coerența legislativă a proiectului și, totodată, compatibilitatea lui cu condițiile juridice valabile pe piața internă a gazelor din Uniunea Europeană.

Următorul stadiu va consta în încheierea contractelor legate de capacită ți, adică a angajamentelor de a introduce un anumit volum de gaz pe conductă pe o anumită perioadă. Aceste angajamente, pe care și le pot lua atât cumpărătorii de gaz, cât și vânzătorii, vor sta la baza finanțării gazoductului. Această etapă va demara în a doua jumătate a lui 2009.

Nabucco va fi o conductă cu acces pentru ter ți; cel puțin 50% din capacitate se va vinde la liber, astfel încât orice transportator va putea să cumpere capacitate ca să transporte gaze. Pentru cealaltă jumătate, proprietarii sau afiliații lor vor avea drept de preempțiune, iar dacă aceste companii nu vor uza de dreptul respectiv, capacitatea se va pune în vânzare pe piața liberă.

Mai multe companii din Azerbaidjan și Irak s-au arătat foarte interesate să încheie imediat angajamente. Alte cantități de gaz ar putea veni din Asia Centrală și regiunea Mării Caspice. Conducta nu duce lipsă de surse potențiale de alimentare, întrucât Caspica și Orientul Mijlociu dețin cele mai mari rezerve de gaze naturale la nivel mondial.

Pe termen mediu, Uniunea Europeană și Turcia vor studia împreună modalitățile de a înființa consorțiul de achiziționare a gazului, așa-numita „Caspian Development Corporation”, astfel încât Turkmenistanul și alți potențiali furnizori să aibă garanția că firmele din UE și din Turcia sunt capabile să se angajeze să cumpere gaz și să-l plătească.


Side Bar