Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR BG RO

IP/09/1114

Brüsszel, 2009. július 10.

Barroso elnök és Pielbags biztos üdvözlik a kormányközi Nabucco-megállapodás aláírását

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Andris Pielbags energiaügyi biztos üdvözlik a kormányközi Nabucco-megállapodás aláírását, amelyre hétfőn kerül sor Ankarában. A szóban forgó megállapodásban rögzítik, hogy a gáz milyen feltételekkel exportálható a Kaszpi-tengertől és a Közel-Keletről az Európai Unióba és Törökországba. A Nabucco-gázvezetéken keresztül potenciálisan az európai gázkereslet legfeljebb 5-10%-át elégíthetik ki, azokban az országokban azonban, amelyek gázellátása jelenleg teljes egészében egyetlen külső szállítási útvonaltól függ, azonnal érezhetően javulni fog az ellátás biztonsága.

„A Nabucco-projekt létfontosságú Európa energiabiztonsága, valamint a gázellátás és a szállítási útvonalak diverzifikációjára vonatkozó uniós politika szempontjából. A megállapodás aláírásával kifejezésre juttatjuk, hogy eltökélt szándékunk e gázvezeték mielőbbi megépítése. Büszke vagyok arra, hogy a Bizottság tevékeny szerepet játszott a megállapodás előkészítésében, továbbá nagy örömömre szolgál, hogy Törökország és az Európai Unió tagállamai olyan megállapodásra jutottak, amely a kölcsönös szolidaritás, az egyenlőség és az egymásrautaltság elvén alapul” – nyilatkozta Barroso elnök.

„Törökország és az Európai Unió kiegyensúlyozott megegyezésre jutott a kormányközi Nabucco-megállapodásban. Reménykedjünk abban, hogy ez további gyümölcsöző együttműködés kiindulópontja lesz kétoldalú kapcsolatainkban, valamint az ellátó és a fogyasztó országok között, továbbá hogy a megállapodás valamennyi fél számára lehetőséget biztosít érdekei biztos jogi keretek között történő érvényesítésére” – jelentette ki Andris Pielbags biztos.

A megállapodás Törökország és az Európai Unió négy tagállama (Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria) között jön létre. A gázvezeték Kelet- és Dél-Törökország és az ausztriai Baumgarten között fog húzódni, azaz áthalad majd az említett államok területét. A több éves alapos műszaki előkészítést igénylő megállapodás megkötését hat hónapig tartó intenzív tárgyalások előzték meg. A Bizottság szerepe a felek közötti tárgyalások elősegítése volt azáltal, hogy – miután az érintett államok felkérték e szerep betöltésére – megoldásokat próbált találni valós problémákra.

A kormányközi Nabucco-megállapodás teljes mértékben összhangban van a nemzetközi, az európai uniós és a török joggal. Ez a megállapodás első a maga nemében, hiszen eddig még nem volt olyan európai uniós gázvezeték, amelynek kiépítését ilyen átfogó megállapodás alapozta volna meg.

A kormányközi megállapodás értelmében az Európai Unió határáig az uniós jog érvényesül, Törökország tekintetében pedig egy különleges szabályozás alkalmazandó, amely összhangban van Törökország jogrendszerével. Az Európai Unión belül a harmadik felek számára biztosítani kell a gázvezetékhez való hozzáférést, kivéve, ha ettől eltérést állapítanak meg. A tagállamok közötti összeköttetésre például vonatkozhat ilyen eltérés. A gázvezeték valamely harmadik ország ellátási rendszerével való összekacsolása olyan folyamat keretében valósulhat meg, amely biztosítja az uniós rendszer és a harmadik országbeli rendszer kompatibilitását.

A Nabucco tekintetében az Európai Bizottság gondoskodott a törökországi és az uniós szabályozás összhangjáról. Ennek eredményeképpen a gázvezetéket használni kívánó vállalatoknak csupán egy tárgyalópartnerrel, a Nabucco International Company nevű vállalattal kell kapcsolatba lépniük ahhoz, hogy a gázt Kelet-Törökországból Európa szívébe szállítsák (vagy fordítva). Ez az „egyablakos” elv megkönnyíti a gáz különböző joghatóság alá eső területeken keresztül történő szállítását. A kormányközi megállapodás biztosítja a projekt szabályozási koherenciáját, és kompatibilissé teszi az Európai Unió belső gázpiacára alkalmazandó jogi előírásokkal.

A következő lépés a kapacitási szerződések megkötése, amelyek tulajdonképpen kötelezettségvállalások arra vonatkozóan, hogy a vezetékbe meghatározott időn keresztül gáz kerül. Ilyen kötelezettségvállalásokat a gáz vásárlói vagy eladói tehetnek, és ezek a kötelezettségvállalások alapozzák meg a gázvezeték finanszírozását. A projekt ezen szakasza 2009 második felében indul.

A Nabucco gázvezetékhez harmadik felek is hozzáférhetnek: kapacitásának legalább 50%-a a nyílt piacon kerül értékesítésre oly módon, hogy gázszállítás céljából bármely szállító vásárolhat kapacitást. A fennmaradó 50% első opcióként a gázvezeték tulajdonosait vagy társult vállalkozásaikat illeti meg. Amennyiben ezek a vállalatok nem élnek a lehetőséggel, a kapacitást meghirdetik a nyílt piacon.

A gázvezeték élénk érdeklődést keltett az azerbajdzsáni és iraki vállalatok körében, amelyek máris készek kötelezettségvállalásokat tenni. További gáz érkezhet Közép-Ázsiából és a Kaszpi-térségből. A gázvezeték számára rendelkezésre álló potenciális gázforrásokban nincs hiány, mivel a Kaszpi-/közel-keleti térségben találhatók a világ legnagyobb gáztartalékai.

Középtávon az Európai Unió és Törökország közösen megvizsgálja, hogyan hozható létre egy Kaszpi fejlesztési társaság, amely Türkmenisztán és egyéb lehetséges gázszállítók számára garantálná, hogy európai uniós és török vállalatok készek kötelezettséget vállalni a gáz vásárlására és kifizetésére.


Side Bar