Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR HU RO

IP /09/1114

Брюксел, 10 юли 2009 г.

Председателят Барозу и комисар Пиебалгс приветстват подписването на междуправителственото споразумение „Набуко“.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и комисарят по въпросите на енергетиката Андрис Пиебалгс приветстват подписването в понеделник в Анкара на междуправителственото споразумение „Набуко“, което определя условията, при които от Каспийско море и Близкия Изток може да бъде изнасян газ за Европейския съюз и Турция. Потенциално „Набуко“ може да доставя до 5-10 % от потребявания от Европа газ, но в страни, които понастоящем разчитат 100 % на един външен път на доставка, споразумението ще осигури незабавна и осезаема сигурност на доставките.

„Проектът „Набуко“ е от основно значение за енергийната сигурност на Европа и нейната политика на разнообразие на доставките на газ и транспортните маршрути. Подписването ще покаже, че сме решени да направим този газопровод действителност колкото е възможно по-скоро. Горд съм от ролята, която изпълняваше Комисията, и съм изключително доволен, че Турция е държавите-членки на Европейския съюз постигнаха съгласие въз основа на принципите на взаимна солидарност, равнопоставеност и взаимообвързаност“ — заяви председателят Барозу.

„Турция и Европейският съюз намериха точния баланс в междуправителственото споразумение „Набуко“ — да се надяваме, че това е начало на по-нататъшно плодотворно сътрудничество в нашите двустранни отношения, между страни-доставчици и потребители, и да дадем на всички участници свободата да следват своите интереси в рамките на сигурна правна рамка“ — заяви комисар Пиебалгс.

Споразумението е между Турция и четири държави-членки на Европейския съюз (България, Румъния, Унгария и Австрия). Газопроводът ще се простира между източна и южна Турция и Баумгартен в Австрия и следователно пресича територията на тези държави. За споразумението бяха необходими шест месеца на интензивни преговори, имащи за основа много години на търпелива техническа работа. Комисията изпълняваше улесняваща роля в преговорите за всички страни, помагайки в намирането на решения за действителните проблеми, след като бе поканена да поеме тази роля от заинтересованите държави.

Междуправителственото споразумение „Набуко“ е напълно съвместимо с международното право, европейското право и законите на Турция. Споразумението е първо по рода си; няма друг проект за газопровод в Европейския съюз, чието развитие да се основава на толкова всеобхватно споразумение.

За междуправителственото споразумение до границата на Европейския съюз се прилага правото на ЕС, а след това в Турция се прилага специфичен режим, съвместим с вътрешната правна ситуация в Турция. Вътре в ЕС даден газопровод трябва да бъде отворен за достъп от трети страни, освен ако не се ползва с дерогация от правилата. Междинносвързващ газопровод между държавите-членки може да получи такава дерогация. Един газопровод до трета държава изисква процес, гарантиращ съвместимостта на режима, който се прилага в рамките на Европейския съюз, с режима, действащ извън съюза.

По отношение на „Набуко“ Европейската Комисия е осигурила съвместимостта на режимите в Турция и в Европейския съюз. Резултатът е, че компания, която желае да използва газопровода, трябва да комуникира само с един субект — международната компания „Набуко“ (Nabucco International Company), за да доставя газ от източна Турция до сърцето на Европейския съюз (или обратно). Това е принципът на „обслужване на едно гише“, който улеснява доставянето на газ при множество юрисдикции. Междуправителственото споразумение гарантира регулаторната съгласуваност на този проект и го прави съвместим с правните изисквания, действащи на вътрешния пазар на газ на Европейския съюз.

Следващият етап е да се сключат договори за преносен капацитет. Това са ангажименти за подаване на газ по газопровода за определен срок. Тези ангажименти могат да бъдат поемани или от купувачите на газ, или от продавачите на газ. Тези ангажименти са в основата на финансирането на газопровода. Този етап ще започне през втората половина на 2009 г.

„Набуко“ е газопровод за достъп на трети страни; поне 50 % от неговия капацитет ще бъде продаван на свободния пазар, така че всеки доставчик може да купува преносен капацитет, за да доставя газ. Останалите 50 % се дават поначало на собствениците на газопровода ли на техни филиали; ако тези компании не използват тази възможност, преносният капацитет се предлага на свободния пазар.

Съществува силен интерес към незабавни ангажименти от страна на компании в Азербайджан и Ирак. Освен това газ може да постъпва от централна Азия и района на каспийско море. Недостиг на потенциални източници на газ за газопровода няма, тъй като районът на Каспийско море/Близкия изток е с най-големите газови запаси в света.

В средносрочен план Европейският съюз и Турция заедно ще търсят начини за изграждане на Каспийска развойна корпорация за осигуряване на гаранции за Туркменистан и други потенциални доставчици, че Европейският съюз и турските компании могат да поемат ангажименти за закупуване и плащане на газ.


Side Bar