Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1107

Brussel, 9 juli 2009

Staatssteun: Commissie zet licht op groen voor herstructureringssteun Kaupthing Bank Luxembourg

De Europese Commissie heeft, op grond van de staatssteunregels van het EG-Verdrag, toestemming gegeven voor een lening van 320 miljoen EUR die Luxemburg ten behoeve van de herstructurering van Kaupthing Bank Luxembourg verleent. Deze maatregel levert een geschikte bijdrage aan de stabiliteit van het financiële bestel, zonder dat de mededinging buitensporig wordt verstoord. Zoals in de richtsnoeren van de Commissie inzake staatssteun voor banken in crisissituaties is uitgelegd (zie IP/08/1495 ), is deze steun daarom verenigbaar met artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag.

Eurocommissaris voor Mededinging Neelie Kroes: "Dankzij deze steun aan Kaupthing Bank moeten alle depositohouders van de bank opnieuw bij hun tegoeden kunnen. Deze oplossing moet het vertrouwen van het publiek in de banksector helpen te versterken, zonder dat dit concurrentieproblemen oplevert."

Op 10 juni 2009 heeft de Luxemburgse overheid bij de Commissie aanmelding gedaan van de beschikbaarstelling van een lening van 320 miljoen EUR. Het gaat om een lening die de Luxemburgse Staat aan Kaupthing Bank Luxembourg zal verstrekken in het kader van de herstructurering van de bank.

Omdat deze lening in hoofdzaak moet dienen om de depositohouders van het Belgische bijkantoor van Kaupthing Bank Luxembourg schadeloos te stellen, heeft de Belgische Staat besloten om voor 160 miljoen EUR financieel aan deze operatie deel te nemen. Volgens het herstructureringsplan worden de deposito's van het Belgische bijkantoor van Kaupthing Bank Luxembourg aan het Landbouwkrediet/Keytrade Bank verkocht. Het Luxemburgse gedeelte van de private banking-activiteiten wordt overgenomen door het Britse beleggingsfonds Blackfish Capital. Al deze activiteiten zijn in het kader van een transparante tenderprocedure aan de hoogste bieder verkocht. De overige activa van de bank worden geliquideerd binnen een Special Purpose Vehicle (SPV), waarvan de inkomsten zullen dienen om de schuldeisers te vergoeden en de staatssteun terug te betalen.

De Commissie was van oordeel dat de voorgestelde maatregel geschikt was voor de herstructurering van de activiteiten van de banken. Daardoor zullen de depositohouders opnieuw bij hun deposito's kunnen. De steun is evenredig omdat de vroegere aandeelhouders van de bank geen onterechte schadevergoeding krijgen. Voorts bieden de inkrimping van de activiteiten van de bank en haar opsplitsing na een open en transparante tenderprocedure de zekerheid dat de steun geen concurrentieverstoringen oplevert.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer N344/2009 . Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State aid Weekly e-News .


Side Bar