Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1096

Bruselj, 8. julija 2009

Učenje v tujini – Komisija začela javno posvetovanje o možnostih mobilnosti za mlade

Evropska komisija je danes objavila zeleno knjigo „Spodbujanje učne mobilnosti za mlade“, s katero želi sprožiti razpravo, kako čim bolje ustvariti čim več možnosti za mlade v Evropi, da lahko razvijajo znanje in spretnosti z učenjem v tujini. Začasno bivanje v drugi državi za študij, učenje, delovne izkušnje ali prostovoljno delo je ena od poti k večji zaposljivosti mladih v prihodnosti, hkrati pa je tudi pot osebnega razvoja. S to zeleno knjigo Komisija začenja javno posvetovanje, ki bo odprto do 15. decembra 2009. Odgovori se bodo zbirali s spletnim vprašalnikom in pisnimi prispevki.

Pri komentiranju zelene knjige je evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade, Jàn Figel', pojasnil, da je „ učna mobilnost dobra za posameznike, šole, univerze, zavode za usposabljanje in širšo družbo. Pripomore k pridobivanju spretnosti, znanja jezikov in medkulturnih zmožnosti ter pri posameznikih in organizacijah krepi sposobnost za inovativnost in mednarodno konkurenco. Moramo spodbujati mobilnost, da bo učenje v tujini postalo pravilo in ne izjema. To je ravno tako pomembno za moč in vzdržnost gospodarske oživitve EU kakor za socialno povezanost v evropskih družbah 21. stoletja.

Trenutno stanje

EU že dolgo podpira mlade z raznimi programi in pobudami. V 22 letih obstoja je program Erasmus na primer podprl dva milijona študentov, da so del svojega študija ali delovne prakse lahko opravili v tujini. Vendar sega podpora EU še veliko dlje in vključuje področja od visokega šolstva do podjetij, raziskav, poklicnega izobraževanja in vajeništva, srednješolskega izobraževanja, izmenjav mladih, prostovoljnega dela, kulturnih dejavnosti, mladih podjetnikov in civilne družbe.

Poleg tega je Evropska komisija pomagala pri razvoju vrste pripomočkov, ki mladim olajšujejo učenje v tujini, vključno z Europassom in evropskim sistemom zbiranja in prenašanja kreditnih točk (ECTS) za visoko šolstvo.

Gledano v celoti so sedanji programi, pripomočki in pobude za mobilnost namenjeni mladim Evropejcem v širokem razponu različnih razmer in okoliščin. Bivanje v tujini pa ostaja še vedno bolj izjema kot pravilo ter je dostopnejše nekaterim skupinam, kot so študentje, kot drugim, na primer pripravnikom v poklicnem usposabljanju in vajencem. Leta 2006 je okrog 310 000 mladih lahko odšlo v tujino s podporo evropskih programov. To je zgolj 0,3 % starostne skupine od 16 do 29 let v EU, kar kaže, da je na tem področju mogoče storiti še veliko več.

Zelena knjiga – iskanje prave strategije

V zadnjih letih so v strokovnih krogih in na politični ravni veliko razpravljali in razmišljali o koristih učne mobilnosti. Komisija meni, da je zdaj pravi čas za obširno javno razpravo o tem vprašanju. S tem se Komisija odziva tudi na zahtevo Sveta ministrov iz novembra 2008, ki je pozval vse države članice in Komisijo, da dodatno razvijajo zamisel mobilnosti za vse mlade v različnih učnih okoljih, kot so šola, visoko šolstvo, poklicno usposabljanje, pripravništvo, vajeništvo ali prostovoljno delo.

Javno posvetovanje

Zelena knjiga postavlja številna vprašanja in išče povratne informacije za vprašanja, kot na primer:

  • Kako lahko prepričamo več mladih, da gredo v tujino po novo znanje, spretnosti in izkušnje?

  • Katere ovire pri mobilnosti moramo premagati?

  • Kako lahko vse zainteresirane strani – Komisija, države članice, regije, zavodi za izobraževanje in usposabljanje, nevladne organizacije – združijo moči v novem partnerstvu za učno mobilnost?

Posvetovalno obdobje se konča 15. decembra 2009 . Komisija bo nato ovrednotila povratne informacije in pripravila predlog za nadaljnje ukrepanje v praksi.

Komisija vabi vse zainteresirane strani, da dajo svoje pripombe k vprašanjem, ki jih obravnava zelena knjiga, in pošljejo svoje prispevke po e-pošti na eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu ali navadni pošti na:

Green Paper

DG EAC/B3

MADO 11/14

European Commission

B-1049 Bruxelles

Od 15. julija bo s pletni vprašalnik z izbirnimi odgovori dostopen na:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

Več o tem dobite v:

Evropska komisija: COM(2009) 329 „ Zelena knjiga: Spodbujanje učne mobilnosti za mlade “, 8. julij 2009

Evropska komisija: Podpora mobilnosti

Evropska komisija: Javna posvetovanja

Evropska komisija: Sporočilo za javnost IP/08/1126, 10. julij 2008, „ Skupina strokovnjakov pravi: obdobja učenja v tujini naj bodo pravilo in ne izjema


Side Bar