Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1096

Briselē, 2009. gada 8. jūlijā

Mācības ārzemēs - Komisija uzsāk sabiedrisko apspriešanos par jauniešu mobilitātes iespējām

Eiropas Komisija šodien publicēja Zaļo grāmatu par jauniešu mācību mobilitātes veicināšanu nolūkā uzsākt debates par to, kā vislabāk sekmēt Eiropas jauniešu iespējas uzlabot zināšanas un prasmes, dodoties uz ārzemēm. Pavadīt kādu laiku ārzemēs, studējot, mācoties vai strādājot algotu vai brīvprātīgu darbu, ir viena no jauniešu nozīmīgākajām iespējām uzlabot savas nodarbinātības izredzes un veicināt personisko izaugsmi. Ar šo Zaļo grāmatu Komisija sāk sabiedrisko apspriešanos, kas ilgs līdz 2009. gada 15. decembrim. Atbildes apkopos, izmantojot anketu tiešsaistē un rakstiskus komentārus.

Komentējot Zaļo grāmatu, Eiropas Izglītības, mācību, kultūras un jaunatnes lietu komisārs Jāns Figeļs skaidroja, ka "mācību mobilitāte ir noderīga indivīdiem, skolām, universitātēm, mācību iestādēm un sabiedrībai kopumā . Tā palīdz veidot prasmes, apgūt valodas un izprast dažādas kultūras un sekmē indivīdu un organizāciju inovācijas spējas un spējas konkurēt starptautiskā mērogā. Mums jāsekmē mobilitāte tā, lai došanās mācīties uz ārzemēm kļūtu par normu, nevis izņēmumu. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu ātru un ilgtspējīgu Eiropas Savienības ekonomikas atlabšanu un Eiropas sabiedrības sociālo kohēziju 21. gadsimtā.”

Pašreizējā situācija

ES jau ilgu laiku atbalsta jauniešus, izmantojot dažādas programmas un iniciatīvas. Erasmus programma, kura pastāv jau 22 gadus, piemēram, ir atbalstījusi 2 miljonus studentu, lai tie varētu daļu no savām studijām vai prakses veikt ārzemēs. Taču ES atbalsts aptver daudz plašāku jomu klāstu – no augstākās izglītības līdz pat uzņēmējdarbībai, pētniecībai, profesionālajai un mācekļu izglītībai, no vidusskolas izglītības līdz jauniešu apmaiņai un brīvprātīgajam darbam, un no kultūras jomas līdz pat jaunajiem uzņēmējiem un pilsoniskajai sabiedrībai.

Turklāt Eiropas Komisija ir palīdzējusi izstrādāt vairākus instrumentus, lai atvieglotu jauniešiem došanos uz ārzemēm mācību nolūkos, tostarp Europass un Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu (ECTS) augstākajā izglītībā.

Kopumā pastāvošās mobilitātes programmas, instrumenti un iniciatīvas vērstas uz Eiropas jauniešiem dažādās situācijās un kontekstā. Taču došanās uz ārzemēm vēl joprojām ir izņēmums, nevis norma, un dažām grupām, piemēram, studentiem, šis pasākums ir pieejamāks nekā citām, piemēram, profesionālās izglītības dalībniekiem un mācekļiem. Pateicoties Eiropas programmu atbalstam, 2006. gadā uz ārzemēm varēja doties aptuveni 310 000 jauniešu. Tie ir tikai 0,3 % no ES jauniešiem vecuma grupā no 16 līdz 29 gadiem, kas liecina par to, ka šajā jomā varētu darīt daudz vairāk.

Zaļā grāmata – atrast pareizo stratēģiju

Pēdējos gados starp ekspertiem un politiskā līmenī ir notikušas daudzas diskusijas un pārdomas par mācību mobilitātes priekšrocībām. Komisija uzskata, ka ir pienācis īstais brīdis, lai šo jautājumu apspriestu plašā sabiedrībā. Tā ir arī Komisijas atbilde uz 2008. gada novembra Ministru Padomes prasību, ar kuru dalībvalstis un Komisiju aicināja turpināt attīstīt mobilitātes jēdzienu un aptvert visus jauniešus, kuri piedalās mācību procesā, piemēram, skolā, augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā, praksē, mācekļu izglītībā vai brīvprātīgajā darbā.

Sabiedriskā apspriešana

Zaļā grāmata uzdod virkni jautājumu un meklē atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  • Kā pārliecināt vairāk jauniešu doties uz ārzemēm, lai iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi?

  • Kādi šķēršļi ir jāpārvar mobilitātes jomā?

  • Kā visi dalībnieki – Komisija, dalībvalstis, reģioni, izglītības un mācību iestādes un NVO – var apvienot spēkus jaunā partnerībā mācību mobilitātei?

Apspriešanās ilgs līdz 2009. gada 15. decembrim . Pēc tam Komisija izvērtēs saņemtos komentārus un sagatavos priekšlikumus praktiskiem turpmākajiem pasākumiem.

Komisija aicina visas ieinteresētās personas paust savu viedokli par Zaļajā grāmatā uzdotajiem jautājumiem un sūtīt savus komentārus pa e-pastu uz adresi eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu vai pa pastu uz adresi

Green Paper

DG EAC/B3

MADO 11/14

European Commission

B-1049 Bruxelles

No 15. jūlija anketa ar atbilžu variantiem būs pieejama

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

Papildinformācija

Eiropas Komisija. COM(2009)329 “ Zaļā grāmata: Jauniešu mācību mobilitātes veicināšana ”, 2009. gada 8. jūlijs.

Eiropas Komisija. Atbalsts mobilitātei

Eiropas Komisija. Sabiedriskā apspriešanās

Eiropas Komisija. Paziņojums presei IP/08/1126 2008. gada 10. jūlijā “ Expert group says: Make periods of learning abroad a rule, rather than the exception ”.


Side Bar