Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1095

Brussel, 8 juli 2009

Concentraties: Commissie hecht goedkeuring aan overname van Noble European Holdings door ArcelorMittal

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening de voorgenomen verwerving van de Nederlandse onderneming Noble European Holdings B.V., een dochteronderneming van het Amerikaanse Noble International Ltd., door het Luxemburgse ArcelorMittal goedgekeurd. Na de transactie te hebben onderzocht heeft de Commissie geconcludeerd dat deze de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (EER) of een wezenlijk deel daarvan niet op significante wijze zou belemmeren.

ArcelorMittal is een wereldwijde onderneming die is gespecialiseerd in de productie, de distributie, de marketing en de verkoop van staalproducten en, in mindere mate, van staalproducten in eerste graad van bewerking. ArcelorMittal heeft ook activiteiten op het gebied van de mijnbouw.

Noble European Holdings is de houdstermaatschappij van verscheidene ondernemingen die op maat gelaste plaatjes vervaardigen. Op maat gelaste plaatjes worden hoofdzakelijk in de automobielindustrie gebruikt en worden vervaardigd door het op maat snijden en aan elkaar lassen van verscheidene stukken beklede plaat, waardoor complexe vormen van uiteenlopende kwaliteit en dikte kunnen worden vervaardigd. Met op maat gelaste plaatjes kunnen auto-onderdelen met een minimumhoeveelheid staal worden geproduceerd en kan aldus het totale gewicht van voertuigen worden verminderd terwijl de veiligheid wordt vergroot. ArcelorMittal verwerft door de voorgenomen overname opnieuw de zeggenschap over de activiteiten op het gebied van op maat gelaste plaatjes in Europa, die de onderneming in 2007 aan Noble International Ltd had verkocht. Deze activiteiten worden op dit ogenblik verricht door Noble European Holdings B.V., een dochteronderneming van Noble International Ltd.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de activiteiten van de partijen op het gebied van op maat gelaste plaatjes elkaar in de EER niet overlappen en op mondiaal niveau slechts tot een beperkte overlapping leiden.

Door de voorgenomen overname ontstaat een verticale betrekking aangezien ArcelorMittal aanwezig is op de stroomopwaartse markt van vlakstaalproducten die bij de vervaardiging van op maat gelaste plaatjes worden gebruikt. Aangezien Noble European Holdings vrijwel geheel door ArcelorMittal wordt bevoorraad, heeft het onderzoek van de Commissie bevestigd dat de concentratie de structuur van de markt in de EER niet op significante wijze zal veranderen en dat op de markten voor platte koolstofstaalproducten concurrentie van verscheidene andere ondernemingen zal blijven bestaan. De Commissie kwam derhalve tot de conclusie dat de voorgenomen concentratie geen aanleiding zal geven tot mededingingsbezwaren.

Meer informatie over deze zaak is beschikbaar op de volgende website:

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m110.html#m_5545


Side Bar