Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1087

Брюксел, 3 юли 2009 г.

Защита на потребителите: Нова предназначена за икономическия сектор „информационна система“ за уведомяване относно опасни потребителски продукти

Днес в обръщение към провеждания в Хелзинки конгрес на водещите представители на икономическия сектор в Европа (European Business Leaders Convention) европейският комисар по защита на потребителите Меглена Кунева ще представи новата предназначена за икономическия сектор информационна система в рамките на Директивата относно общата безопасност на продуктите: онлайн система, която е на разположение на производители и дистрибутори, за да уведомяват органите в държавите-членки относно опасни потребителски продукти на пазара в ЕС. Съгласно Директивата относно общата безопасност на продуктите (ДОБП 2001/9 5 /ЕО) при установяването на опасни стоки на пазара производителите и дистрибуторите са задължени да предупредят всички държави-членки, като досега тези уведомления се изпращаха отделно до всяка държава-членка. Новата онлайн система ще предостави възможност на представителите на икономическия сектор с едно единствено действие да предупреждават едновременно всички засегнати държави-членки, като по този начин се улесни и ускори процедурата. Това на свой ред е от решаващо значение за евентуално застрашените от такива продукти потребители.

Европейският комисар по въпросите, свързани с потребителите, Меглена Кунева заяви: „Въвеждането на предназначената за икономическия сектор информационна система има за цел да гарантира, че всички открити на пазара опасни продукти се оповестяват още по-бързо отколкото преди. Освен това, в настоящия период на икономическа криза това средство представлява спестени време и средства за представителите на икономическия сектор, тъй като те ще имат възможност за продължат да спазват задълженията си към потребителите посредством по-бързи и по-лесни средства за уведомяване.“

Как действа системата?

Предназначената за икономическия сектор инфо рмационна система в рамките на ДОБП представлява защитена интернет система, която е в действие от май 2009 г. Компаниите имат достъп до нея посредством уебсайта на Комисията https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/ , от който могат да се снабдят с формуляра на уведомлението. След като бъде попълнено, уведомлението се подава в базата данни на системата, посредством която органите на държавите-членки придобиват достъп до него.

Достъпът до базата данни е ограничен и е предоставен само на органите на държавите-членки, като нито представителите на икономическия сектор, нито потребителите разполагат с достъп.

Докладът RAPEX (Система за бързо предупреждение за опасни потребителски стоки) за 2008 г. показа, че 48 % от получените през 2008 г. в системата на ЕС 1866 уведомления са направени от икономическия сектор. Целта на предназначената за икономическия сектор информационна система в рамките на ДОБП е да се опрости и ускори процедурата за представителите на икономическия сектор във връзка с уведомяването на органите относно опасни продукти, за бъдат могат да бъдат предприети най-неотложните мерки в интерес на безопасността на потребителите. В бъдеще системата може да се доразвие в европейска база данни с информация относно най-значимите кампании за изтегляне от обращение на стоки, проведени в ЕС от производители и дистрибутори. Това ще позволи на компетентните национални органи да наблюдават по-добре сигурността на потребителските стоки на пазара в ЕС.

За повече информация относно предназначената за икономическия сектор информационна система в рамките на ДОБП (включително ръководство с обяснения относно начина на изготвяне на уведомление и относно задължението на производителите и дистрибуторите да уведомяват за опасни продукти) вж. уебсайта на Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/guidelines_business_en.htm


Side Bar