Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

Bruselj, 2. julija 2009

Pravice državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja: Komisija v pomoč državam članicam in državljanom EU sprejela smernice za boljši prenos Direktive 2004/38/ES ter njeno učinkovitejšo uporabo

Komisija je danes sprejela smernice za boljši prenos Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic ter njeno učinkovitejšo uporabo. V smernicah so pojasnjene pravice državljanov EU in njihovih družinskih članov ter je ponujena pomoč državam članicam pri ukrepih, ki jih lahko sprejmejo za reševanje problema kriminala, zlorab in navidezno sklenjenih zakonskih zvez.

Jacques Barrot, podpredsednik Komisije in komisar z a pravosodje, svobodo in varnost, je povedal: „Pravica do prebivanja in dela v tujini je eden od temeljev Evropske unije, ki ne koristi samo državljanom EU ter državam članicam, ampak tudi konkurenčnosti naših gospodarstev. Osem milijonov državljanov EU se je že preselilo v drugo državo članico. Namen smernic za boljši prenos Direktive ter njeno učinkovitejšo uporabo, ki jih objavljamo danes, je informirati državljane EU ter zagotoviti pomoč državam članicam.“

Vse države članice so sprejele nacionalne predpise za prenos Direktive 2004/38 o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja v EU. Komisija je decembra 2008 sprejela poročilo o uporabi te direktive, v katerem je ugotovljeno, da je prenos Direktive na splošno nezadovoljiv. Niti ena sama država članica ni prenesla Direktive učinkovito in v celoti pravilno. Niti enega od členov Direktive niso učinkovito in pravilno prenesle vse države članice.

Komisija mora državljanom EU in njihovim družinskim članom zagotoviti, da lahko učinkovito izvršujejo svojo pravico do prostega gibanja. Zato je objavila, da bo državljanom zagotovila več informacij in bo sodelovala z državami članicami, da se zagotovi učinkovita uporaba Direktive v celoti.

Današnje sprejetje smernic je prvi dejanski rezultat dela, ki ga Komisija v ta namen izvaja skupaj z državami članicami. Njihov cilj je informirati države članice in državljane EU ter jim zagotoviti pomoč pri vprašanjih, ki bi se lahko izkazala za težavna pri prenosu ali uporabi, kot so opredelitev zadostnih sredstev, odvisnost, javni red in javna varnost ter zloraba. Komisija bo s strokovnjaki iz držav članic tudi nadaljevala delo na tehnični ravni pri izbiranju informacij in izmenjavi najboljših praks.

Komisija prav tako pripravlja posodobljeno različico poenostavljenih smernic za državljane in članek o pravicah državljanov v Wikipedii.

Komisija bo še naprej podrobno spremljala uporabo Direktive o prostem gibanju ter bo uporabila vsa svoja pooblastila iz Pogodbe, da bo državljanom EU zagotovila učinkovito izvrševanje njihovih pravic.


Side Bar