Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1077

Bruxelles, 2 iulie 2009

Dreptul la liberă circulație și ședere al cetățenilor Uniunii Europene și al familiilor acestora: Comisia adoptă orientări pentru o mai bună transpunere și aplicare a Directivei 2004/38/CE, în beneficiul statelor membre și al cetățenilor UE

Comisia a adoptat astăzi orientări pentru o mai bună transpunere și aplicare a Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii UE și membrii familiilor acestora. Orientările oferă precizări privind drepturile cetățenilor UE și ale membrilor familiilor acestora și oferă asistență statelor membre privind măsurile pe care le pot adopta pentru combaterea criminalității, a abuzurilor de drept și a căsătoriilor de conveniență.

Jacques Barrot, vicepreședintele Comisiei și comisarul pentru justiție, libertate și securitate, a declarat: „Libertatea de a trăi și de a lucra în străinătate este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Este în interesul cetățenilor UE, al țărilor UE și al competitivității economiilor noastre. Opt milioane de cetățeni ai UE trăiesc în prezent într-un alt stat membru. Publicând astăzi orientările pentru o mai bună transpunere și aplicare a directivei, punem informații la dispoziția cetățenilor Uniunii și oferim asistență statelor membre.

Toate statele membre au adoptat legi naționale care transpun Directiva 2004/38 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii UE și membrii familiilor acestora. În decembrie 2008, Comisia a adoptat un raport privind aplicarea acestei directive. Concluzia raportului este că, în general, transpunerea acestei directive a fost mai degrabă dezamăgitoare. Niciun stat membru nu a transpus directiva integral, eficient și corect. Niciun articol din directivă nu a fost transpus în mod eficient și corect de către toate statele membre.

Comisia se angajează să vegheze ca cetățenii UE și membrii familiilor acestora să își poată valorifica efectiv dreptul la liberă circulație. În acest sens, Comisia a anunțat că va pune la dispoziția cetățenilor mai multe informații și că va lucra în parteneriat cu statele membre pentru a asigura aplicarea integrală a directivei.

Faptul că astăzi au fost adoptate orientări în acest sens constituie primul rezultat tangibil al acțiunilor întreprinse de Comisie și de statele membre în acest scop. Orientările sunt menite să ofere informații și asistență atât statelor membre, cât și cetățenilor UE privind aspectele identificate ca fiind problematice din punctul de vedere al transpunerii sau al aplicării, cum ar fi definirea resurselor suficiente, a dependenței, a politicii publice și a securității publice, precum și a abuzurilor de drept. Comisia va continua să colaboreze la nivel tehnic cu experții din statele membre în ceea ce privește culegerea de informații și schimbul de bune practici.

Comisia lucrează, de asemenea, la actualizarea ghidului simplificat pentru cetățeni și la un articol pentru Wikipedia privind drepturile cetățenilor.

Comisia va monitoriza în continuare aplicarea la fața locului a Directivei privind libera circulație și își va exercita pe deplin competențele care i-au fost conferite prin tratat pentru a se asigura că cetățenii Uniunii își pot valorifica efectiv drepturile.


Side Bar