Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

Brussel , 2 juli 2009

Vrij verkeer en verblijf van EU‑burgers en hun familie: Commissie helpt lidstaten en burgers met richtsnoeren voor betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG

De Commissie heeft vandaag richtsnoeren vastgesteld voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf van EU‑burgers en hun familieleden. De richtsnoeren verduidelijken de rechten van de EU‑burgers en hun familieleden en helpen de lidstaten bij het nemen van maatregelen tegen criminaliteit, misbruik en schijnhuwelijken.

Vice voorzitter Jacques Barrot, als Commissielid belast met justitie, vrijheid en veiligheid, verklaarde: "De vrijheid om in het buitenland te gaan wonen en werken is een van de hoekstenen van de Europese Unie. Niet alleen de EU‑burgers hebben daar profijt van: het is ook goed voor de lidstaten en voor onze concurrentiekracht. Acht miljoen EU‑burgers zijn in een andere lidstaat gaan wonen. Vanaf vandaag is er informatie voor de burgers en hulp voor de lidstaten in de vorm van richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van de richtlijn."

Alle lidstaten hebben nationale wetten vastgesteld ter omzetting van Richtlijn  2004/38 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf in de EU voor de burgers van de Unie en hun familieleden. In december 2008 heeft de Commissie een verslag gepubliceerd over de toepassing van de richtlijn. Daaruit bleek dat de omzetting nogal teleurstellend was. Geen enkele lidstaat heeft de richtlijn volledig en correct omgezet. Geen enkel artikel van de richtlijn is door alle lidstaten correct omgezet.

De Commissie vindt het belangrijk dat EU‑burgers en hun familieleden hun recht van vrij verkeer daadwerkelijk kunnen uitoefenen . Daarom wil zij de burgers meer informatie geven en er samen met de lidstaten voor zorgen dat de richtlijn volledig wordt toegepast.

De richtsnoeren van vandaag zijn het eerste tastbare resultaat van de werkzaamheden van de Commissie en de lidstaten op dit gebied . De richtsnoeren moeten de lidstaten en de EU‑burgers informatie en hulp bieden op de punten die problemen opleveren bij de omzetting of de toepassing, zoals de definitie van begrippen als "voldoende bestaansmiddelen", "ten laste komen", "openbare orde", "openbare veiligheid" en "misbruik". De Commissie blijft samenwerken met de deskundigen van de lidstaten om informatie te verzamelen en goede methoden uit te wisselen.

De Commissie werkt ook aan een nieuwe versie van de gids voor de burger en aan een Wikipedia‑artikel over de rechten van de burgers.

De Commissie zal de toepassing van de richtlijn voor vrij verkeer nauwlettend blijven volgen , en zal gebruikmaken van alle bevoegdheden die zij volgens het Verdrag heeft om ervoor te zorgen dat EU‑burgers daadwerkelijk hun rechten kunnen uitoefenen.


Side Bar