Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

Brüsszel, 2009. július 2.

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga: a tagállamok és az uniós polgárok érdekében a Bizottság útmutatást nyújt a 2004/38/EK irányelv nemzeti jogba való jobb átültetéséhez és alkalmazásához

A Bizottság ma iránymutatást fogadott el az Unió polgárainak és családtagjaiknak a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogá ról szóló 2004/38/EK irányelv nemzeti jogba való jobb átültetéséről és alkalmazásáról. Az iránymutatás tisztázza az uniós polgárok és családtagjaik jogait, valamint segítséget nyújt a tagállamoknak a bűnözés, a visszaélések és az érdekházasságok kezelésére irányuló intézkedésekhez.

Jacques Barrot alelnök, a jogérvényesülésért, szabadságért és biztonságért felelős biztos így nyilatkozott: „A külföldi élet és munkavállalás szabadsága az Európai Unió egyik sarokköve, amely az Unió polgárainak, tagállamainak és gazdaságaink versenyképességének érdekeit szolgálja. Nyolcmillió uniós polgár költözött másik tagállamba. Az Unió polgárainak tájékoztatást, a tagállamoknak pedig segítséget nyújtunk ma azáltal, hogy az irányelv nemzeti jogba való jobb átültetéséről és az alkalmazásáról szóló iránymutatást bocsátunk ki.”

Minden tagállamban nemzeti jogszabályokat fogadtak el az uniós polgárok és családtagjaik EU-n belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv átültetésére. 2008 decemberében a Bizottság elfogadta az irányelvben foglaltak alkalmazásáról szóló jelentést. A jelentés következtetései szerint az irányelv általános átültetése a nemzeti jogba csalódást okozott. Az irányelvet teljességében egyetlen tagállam sem ültette át hatékonyan és helyesen, sőt nincsen az irányelvnek egyetlen olyan cikke sem, amelyet valamennyi tagállam hatékonyan és helyesen ültetett volna át.

A Bizottság elkötelezte magát annak biztosítása mellett, hogy az uniós polgárok és a szabad mozgáshoz való jogot teljes mértékben élvezhessék. Ennek érdekében a Bizottság bejelentette, hogy bővebb tájékoztatást nyújt majd a polgároknak, valamint az irányelv teljes körű alkalmazásának biztosításáért szorosan együttműködik a tagállamokkal.

Az iránymutatás elfoga dása az első kézzelfogható eredménye annak a munkának, amit a Bizottság ezen cél eléréséért végez. Az iránymutatás célja, hogy mind a tagállamoknak, mind az Unió polgárainak tájékoztatást és segítséget nyújtson az átültetés vagy az alkalmazás során felmerült problémás kérdésekkel kapcsolatban, ideértve az elegendő források, az eltartott hozzátartozó, a közrend, a közbiztonság és a visszaélés definícióját. A Bizottság folytatja a tagállamok szakértőivel való technikai szintű együttműködést információgyűjtés és a legjobb gyakorlatok cseréje céljával.

A Bizottság dolgozik továbbá a polgárok részére készített egyszerűsített útmutató naprakész változatán, valamint a polgárok jogairól s zóló, Wikipediába szánt cikken.

A Bizottság továbbra is szoros figyelemmel követi majd a szabad mozgásról szóló irányelv gyakorlati alkalmazását, és a Szerződés által ráruházott hatásköröket teljes mértékben kiaknázza annak érdekében, hogy az Unió polgárai teljes mértékben élvezhessék jogaikat.


Side Bar