Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1077

Βρυξέλλες 2 Ιουλίου 2009

Δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής για τους πολίτες της ΕΕ και τις οικογένειές τους: η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη ενσωμάτωση και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ προς όφελος των κρατών μελών και των πολιτών της ΕΕ

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη ενσωμάτωση και εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Οι κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους και παρέχουν συνδρομή στα κράτη μέλη όσον αφορά τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της κατάχρησης δικαιωμάτων και των εικονικών γάμων.

Ο Αντιπρόεδρος Jacques Barrot, Επίτροπος αρμόδιος για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, δήλωσε ότι «Η ελευθερία διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες της ΕΕ, οι χώρες της ΕΕ και η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας επωφελούνται από αυτή την ελευθερία. Οκτώ εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ επέλεξαν να εγκατασταθούν σε άλλο κράτος μέλος. Σήμερα, με την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της καλύτερης ενσωμάτωσης και εφαρμογής της οδηγίας ενημερώνουμε τους πολίτες της ΕΕ και συνδράμουμε τα κράτη μέλη.»

Όλα τα κράτη μέλη εξέδωσαν εθνικούς νόμους για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2004/38 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα εντός της ΕΕ. Η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής τον Δεκέμβριο του 2008. Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενσωμάτωση της οδηγίας, ήταν στο σύνολό της, μάλλον απογοητευτική. Ούτε ένα κράτος μέλος δεν ενσωμάτωσε αποτελεσματικά και ορθά ολόκληρη την οδηγία. Ούτε ένα άρθρο της οδηγίας δεν έχει ενσωματωθεί αποτελεσματικά και ορθά από όλα τα κράτη.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει τη δέσμευση να εξασφαλίσει στους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους την πραγματική άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες στους πολίτες και ότι θα εργάζεται από κοινού με τα κράτη μέλη για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας.

Η έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών σήμερα αποτελεί το πρώτο συγκεκριμένο αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλλει η Επιτροπή μαζί με τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό. Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να προσφέρουν πληροφορίες και συνδρομή τόσο στα κράτη μέλη όσο και στους πολίτες της ΕΕ αναφορικά με ζητήματα των οποίων η ενσωμάτωση ή η εφαρμογή παρουσιάζει προβλήματα, όπως η έννοια των επαρκών πόρων, της εξάρτησης, της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας καθώς και της κατάχρησης δικαιωμάτων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται σε τεχνικό επίπεδο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών.

Επίσης, η Επιτροπή εκπονεί ενημερωμένη έκδοση του απλουστευμένου οδηγού για τον πολίτη και συντάσσει λήμμα σχετικό με τα δικαιώματα των πολιτών που προορίζεται για την Wikipedia.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επαγρυπνά για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στα κράτη μέλη και θα χρησιμοποιεί πλήρως τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται από τη Συνθήκη ώστε να εξασφαλίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν πράγματι να ασκούν τα δικαιώματά τους.


Side Bar