Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

V Bruselu dne 2. července 2009

Svoboda pohybu a práva pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků: ku prospěchu členských států a občanů EU vydává Komise pokyny určené pro lepší provádění a používání směrnice 2004/38/ES.

Komise dnes přijala pokyny pro lepší provádění a používání směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Pokyny ujasňují práva občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a nabízejí pomoc členským státům s opatřeními, která mohou přijmout za účelem boje s kriminalitou, zneužitím a účelovými sňatky.

Místopředseda Jacques Barrot, komisař zodpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti uvedl: „Svoboda žít a pracovat v jiném členském státě je jedním ze základních pilířů Evropské unie. Mají z ní prospěch jak občané a země Evropské unie, tak konkurenceschopnost našich ekonomik. Osm milionů občanů Evropské unie se přestěhovalo, aby žilo v jiném členském státě. Vydáním pokynů k zajištění lepšího provádění a použití směrnice dnes přinášíme informace občanům Evropské unie a nabízíme pomoc členským státům.“

Všechny členské státy přijaly vnitrostátní právní předpisy provádějící směrnici 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. V prosinci 2008 přijala Komise zprávu o používání směrnice. Z této zprávy vyplynulo, že celkový stav provedení směrnice je spíše neuspokojivý. Ani jeden členský stát neprovedl směrnici účinně a správně v její úplnosti. Ani jeden článek směrnice nebyl proveden účinně a správně všemi členskými státy.

Úlohou Komise je zabezpečit, aby občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mohli účinně využívat jejich práva svobody pohybu. Ke splnění tohoto závazku Komise oznámila, že poskytne občanům více informací a bude spolupracovat s členskými státy, aby zajistila plné použití této směrnice.

Dnešní přijetí pokynů je prvním hmatatelným výsledkem úsilí, které Komise společně s členskými státy za tímto účelem vynakládá. Pokyny mají přinést informace a nabídnout pomoc jak členským státům, tak občanům Evropské unie v oblastech, které byly při provádění nebo používání směrnice identifikovány jako problematické, jako je definice dostatečných prostředků, závislosti, veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti a zneužití. Komise bude nadále na technické úrovni spolupracovat s odborníky členských států za účelem sběru informací a výměny osvědčených metod.

Komise rovněž pracuje na aktualizované verzi zjednodušeného průvodce pro občany a na článku do Wikipedie o právech občanů.

Komise bude i nadále věnovat zvýšenou pozornost používání směrnice o volném pohybu v členských státech a využije všech svých pravomocí, které ji svěřuje Smlouva, aby zajistila, že občané Evropské unie mohou účinně využívat svých práv.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website