Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

V Bruselu dne 2. července 2009

Svoboda pohybu a práva pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků: ku prospěchu členských států a občanů EU vydává Komise pokyny určené pro lepší provádění a používání směrnice 2004/38/ES.

Komise dnes přijala pokyny pro lepší provádění a používání směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Pokyny ujasňují práva občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a nabízejí pomoc členským státům s opatřeními, která mohou přijmout za účelem boje s kriminalitou, zneužitím a účelovými sňatky.

Místopředseda Jacques Barrot, komisař zodpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti uvedl: „Svoboda žít a pracovat v jiném členském státě je jedním ze základních pilířů Evropské unie. Mají z ní prospěch jak občané a země Evropské unie, tak konkurenceschopnost našich ekonomik. Osm milionů občanů Evropské unie se přestěhovalo, aby žilo v jiném členském státě. Vydáním pokynů k zajištění lepšího provádění a použití směrnice dnes přinášíme informace občanům Evropské unie a nabízíme pomoc členským státům.“

Všechny členské státy přijaly vnitrostátní právní předpisy provádějící směrnici 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. V prosinci 2008 přijala Komise zprávu o používání směrnice. Z této zprávy vyplynulo, že celkový stav provedení směrnice je spíše neuspokojivý. Ani jeden členský stát neprovedl směrnici účinně a správně v její úplnosti. Ani jeden článek směrnice nebyl proveden účinně a správně všemi členskými státy.

Úlohou Komise je zabezpečit, aby občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mohli účinně využívat jejich práva svobody pohybu. Ke splnění tohoto závazku Komise oznámila, že poskytne občanům více informací a bude spolupracovat s členskými státy, aby zajistila plné použití této směrnice.

Dnešní přijetí pokynů je prvním hmatatelným výsledkem úsilí, které Komise společně s členskými státy za tímto účelem vynakládá. Pokyny mají přinést informace a nabídnout pomoc jak členským státům, tak občanům Evropské unie v oblastech, které byly při provádění nebo používání směrnice identifikovány jako problematické, jako je definice dostatečných prostředků, závislosti, veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti a zneužití. Komise bude nadále na technické úrovni spolupracovat s odborníky členských států za účelem sběru informací a výměny osvědčených metod.

Komise rovněž pracuje na aktualizované verzi zjednodušeného průvodce pro občany a na článku do Wikipedie o právech občanů.

Komise bude i nadále věnovat zvýšenou pozornost používání směrnice o volném pohybu v členských státech a využije všech svých pravomocí, které ji svěřuje Smlouva, aby zajistila, že občané Evropské unie mohou účinně využívat svých práv.


Side Bar