Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1072

Bruselj, 2. julija 2009

Državne pomoči: Komisija posodobila pravila za državno financiranje javnih radiotelevizij

Evropska komisija je sprejela novo sporočilo o državnih pomočeh za financiranje javnih radiotelevizij. Sporočilo postavlja jasen okvir za razvoj storitev javne radiotelevizije ter krepi pravno varnost za naložbe javnih in zasebnih medijskih hiš. Novo sporočilo nadomešča Sporočilo o radiodifuziji, ki ga je Komisija sprejela leta 2001 (glej IP/01/1429 ). Med najpomembnejšimi spremembami je večji poudarek na odgovornosti in učinkovitem nadzoru na nacionalni ravni, vključno s preglednim vrednotenjem splošnega vpliva novih medijskih storitev, ki se financirajo iz javnih virov.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je izjavila: „V novem sporočilu se uravnoteženo upoštevajo interesi javnih in zasebnih medijskih hiš, da se v zelo hitro razvijajočem se medijskem okolju zagotovi zdrava konkurenca, ki bo koristila evropskim državljanom. Javne radiotelevizije bodo lahko izkoristile prednosti razvoja digitalne tehnologije in internetnih storitev ter tako ponudile visokokakovostne storitve v vseh medijskih oblikah, ne da bi pri tem neupravičeno izkrivljale konkurenco na račun drugih medijskih ponudnikov.“

Komisarka za informacijsko družbo in medije Viviane Reding je dejala: „Sprejetje tega sporočila bo zagotovilo dodatno pravno varnost medijskemu sektorju v Evropi ter pošteno konkurenco med javnimi radiotelevizijami in zasebnimi medijskimi hišami. Eden glavnih ciljev Komisije je, da se ohrani razgibana medijska pokrajina v spletnem prostoru. Zato je zlasti treba zagotoviti, da spletne ponudbe javnih radiotelevizij ne izkrivljajo konkurence v škodo ponudb ponudnikov spletnih storitev in tiskanih medijev. Danes sprejeto sporočilo je jasen in učinkovit odgovor na ta izziv.“

Novo sporočilo prinaša naslednje pomembne novosti:

  • predhodni nadzor pomembnih novih storitev, ki jih uvedejo javne radiotelevizije (uravnavanje tržnega učinka takih novih storitev z njih ovim javnim pomenom),

  • pojasnila v zvezi z vključitvijo plačljivih storitev v opravljanje javne službe,

  • učinkovitejše omejevanje plačevanja čezmernih nadomestil in nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti javne službe na nacionalni ravni,

  • večjo finančno prilag odljivost javnih radiotelevizij.

Namen sporočila je zagotoviti visokokakovostne storitve javne radiotelevizije v različnih medijskih oblikah, od interneta do zaslonov na javnih mestih. Poleg tega bodo lahko evropski državljani in zainteresirane strani, preden javne radiotelevizije uvedejo na trg kakršno koli novo storitev, predstavili svoje poglede na javnih posvetovanjih. Kot davkoplačevalci bodo imeli državljani koristi tudi od odgovornejše, preglednejše in bolj sorazmerne porabe javnih sredstev v tem sektorju.

Sporočilo je bilo sprejeto po obsežnem javnem posvetovanju (glej IP/08/24 , IP/08/1626 in IP/09/564 ) ter temelji na osnovnih načelih financiranja storitev javne radiotelevizije iz protokola k Amsterdamski pogodbi (glej ozadje, predstavljeno spodaj). Natančneje to pomeni, da sporočilo priznava pravico držav članic, da opredelijo obveznosti javne službe javnih radiotelevizij, naloga Komisije pa je, da ohranja pošteno konkurenco.

Besedilo sporočila je na voljo na:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadcasting .

Končna različica bo objavljena v Uradnem listu EU in bo začela veljati z dnem objave.

Ozadje

Evropske radiotelevizije prejmejo letno več kot 22 milijard EUR iz licenčnin ali v obliki neposrednih državnih pomoči, kar pomeni, da so tretji največji prejemniki državnih pomoči, takoj za podjetji iz kmetijskega in prometnega sektorja.

V protokolu k Amsterdamski pogodbi 1 je pojasnjeno, da so sistemi javne radiotelevizije neposredno povezani z demokratičnimi, socialnimi in kulturnimi potrebami družbe. Protokol zato državam članicam zagotavlja pravico financiranja storitev javne radiotelevizije, če je takšno financiranje odobreno za opravljanje javne službe, kakor jo naloži, opredeli in organizira vsaka država članica, ter če ne vpliva neupravičeno na trgovino in konkurenco v EU.

Da bi pojasnila svoje razumevanje tega protokola, je Komisija leta 2001 sprejela Sporočilo o uporabi pravil o državni pomoči za storitve javne radiodifuzije (glej IP/01/1429 ). Od takrat je sprejela več kot 20 odločb na tem področju, v katerih je nadalje pojasnila uporabo pravil. Taka praksa je z več vidikov okrepila načela iz sporočila iz leta 2001. Pregled posameznih odločb je na voljo na:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf .

Najnovejše odločbe o državni pomoči s področja storitev javne radiotelevizije v Nemčiji (glej IP/07/543 in MEMO/07/150 ), na Irskem (glej IP/08/317 ) ter v Belgiji (glej IP/08/316 ) odražajo ta pristop Komisije, zlasti kar zadeva opredelitev javne službe v novem medijskem okolju, npr. ko radiotelevizije upravljajo spletišča ali oddajajo prek mobilnih telefonov.

1 :

http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre347.html .


Side Bar