Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1069

Briselē, 2009. gada 2. jūlijā

Komisija iesaka Latvijai līdz 2012. gadam novērst pārmērīgu budžeta deficītu un pieņem pozitīvu lēmumu par aizdevuma otro maksājumu.

Šodien Eiropas Komisija atbilstoši Padomes ieteikumam noteica Latvijai termiņu –2012. gadu – pārmērīga budžeta deficīta samazināšanai zem 3 % no IKP. Minētais termiņš atbilst Latvijā notiekošajam ekonomikas un budžeta korekcijas procesam un tās vidējā termiņa mērķim — ieviest euro —, kas ir budžeta korekcijas stratēģijas pamatā. Komisija arī nolēma atbalstīt aizdevuma otrā maksājuma EUR 1,2 miljardu apmērā izmaksu. Eiropas Savienība, ieskaitot vairākas ES dalībvalstis divpusēji, sniedz nozīmīgu finansiālo palīdzību EUR 5,3 miljardu apmērā, kas ir daļa no plašākas finansiālā atbalsta paketes, kurā arī SVF apņēmies ieguldīt EUR 1,7 miljardus. ES aizdevuma otrais maksājums EUR 1,2 miljardu apmērā tiks izmaksāts jūlijā pēc Papildus Saprašanās Memoranda parakstīšanas un aizņemšanās starptautiskajos finanšu tirgos.

"Latvijā norit ļoti nepatīkams budžeta deficīta novēršanas process, bet ES sniedz vērā ņemamu atbalstu ar maksājumu bilances aizdevumu, kas veido lielāko starptautiskās finanšu palīdzības daļu .. ES atbalsts izpaužas arī kā ES fondu avansa maksājumi un Eiropas finanšu institūciju papildu aktivitātes. Novēršot lielo budžeta un makroekonomisko nelīdzsvarotību, valsts atkal būs ceļā uz euro ieviešanu un ilgtspējīgu izaugsmi, kas veicinās nodarbinātības kāpumu," teica Hoakins Almunja, Eiropas Ekonomikas un monetāro lietu komisārs, vienlaikus aicinot "'veltīt uzmanību tam, lai mazinātu deficīta novēršanas procesa negatīvo ietekmi uz sabiedrības nabadzīgāko daļu."

Šodien Komisārs Alminja parakstīja lēmumu, kas dod zaļo gaismu, lai veiktu nepieciešamās procedūras otrā maksājuma no kopējā EUR 3.1 miljardu aizdevuma (ko janvārī atbalstīja ES Padome) veikšanai. Maksājums tiks pārskaitīts jūlija otrajā pusē pēc tam, kad Latvijas valdības pārstāvji un Komisārs Almunja būs parakstījuši Papildus Saprašanās Memorandu, kas tika pieņemts šodien, un tiks veiktas nepieciešamās aizņemšanās procedūras starptautiskajos finanšu tirgos.

Šodien Komisija arī saskaņā ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (EK līguma 104. panta 5. līdz 7. punkts) adresēja ieteikumus Padomei par Latviju. Tā bija pēdējā valsts, par ko bija nepieciešami ieteikumi pēc paziņojuma saņemšanas par valsts budžeta stāvokli 2008. gadā. Komisija jau februārī pieņēma ziņojumu saskaņā ar 104. panta 3. punktu (skatīt IP/09/274 ), kas ir pirmais posms pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrā.

Kad pagājušajā rudenī pastiprinājās pasaules ekonomikas un finanšu krīze, Latvijas ekonomiku jo īpaši destabilizēja ļoti lielais tekošā konta deficīts, kas uzkrāts pēdējos gados, un mājsaimniecību lielās parādsaistības ārzemju valūtā. Latvijā pašreiz tiek īstenota ekonomikas un budžeta stabilizācijas programma; lai to izpildītu, pērnā gada decembrī valstij tika nodrošināta starptautiska finansiāla palīdzība EUR 7,5 miljardu apmērā. Maksājumu bilances aizdevuma veidā ES sniedz gandrīz pusi (EUR 3,1 miljardi) no atvēlētajiem līdzekļiem. Aizdevuma pirmā daļa (EUR 1 miljards) tika izmaksāta 25. februārī; gaidāms, ka otro daļu (EUR 1,2 miljardi) izmaksās jūlijā. Finansiālās palīdzības atlikušo daļu apņēmās piešķirt Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Somija un Igaunija (kopā EUR 1,9 miljardi), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Polija un Čehija (vēl EUR 0,4 miljardi), Starptautiskais valūtas fonds (EUR 1,7 miljardi) un Pasaules banka (EUR 0,4 miljardi).

Šodien paziņotajos ieteikumos Latvijas iestādes tiek aicinātas pilnībā īstenot parlamenta 2009. gada 16. jūnijā pieņemtos budžeta papildinājumus, lai šogad samazinātu valsts budžeta deficītu līdz mazāk par 10 % no IKP. 2008. gadā tas bija -4,0%. Pamatojoties uz šogad īstenoto konsolidāciju, Latvijas iestādes tiek aicinātas pieņemt un strikti īstenot budžetu 2010. gadam, tādējādi turpinot samazināt budžeta deficītu un pakāpeniski panākot to, ka līdz 2012. gadam deficīts ir mazāks par 3 %.

Tāpēc Latvijas iestādes tiek aicinātas veicināt fiskālo pārvaldību un pārskatāmību un uzlabot budžeta izpildes uzraudzību gada gaitā. Latvijas iestādēm arī jāpadara saistošāki vidējā termiņa budžeta noteikumi.

Budžeta konsolidācijas pasākumiem jānodrošina valsts budžeta bilances noturīga uzlabošanās, vienlaikus uzlabojot publisko finanšu kvalitāti un sekmējot strukturālas reformas, jo īpaši izglītībā un veselības aprūpē, lai stimulētu ekonomikas izaugsmes potenciālu, Jāņem vērā arī budžeta deficīta korekcijas sekas un jāmazina šā procesa negatīvā ietekme uz sabiedrības nabadzīgāko daļu.

Vispārēja informācija

Šī ir devītā ES valsts, par kuru Komisija šogad ir pieņēmusi ieteikumus, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu. Pārmērīga budžeta deficīta procedūra jau ir uzsākta attiecībā uz četrām valstīm: Franciju, Grieķiju, Īriju un Spāniju (skatīt IP/09/458 ), kas pievienojās Ungārijai un Apvienotajai Karalistei – valstīm, kuru budžeta stāvoklis jau tika pastiprināti uzraudzīts vēl pirms krīzes pastiprināšanās. ES finanšu ministri 7. jūlija sanāksmē izskatīs attiecībā uz Latviju, Maltu, Lietuvu, Poliju un Rumāniju (skatīt IP/09/990 ) pieņemtos ieteikumus, kā arī Ungārijai adresētos jaunos ieteikumus atbilstīgi 104. panta 7. punktam.

Janvārī ES finanšu ministri (skatīt IP/09/18 ) vienojās par atbalsta piešķiršanu Latvijai ES maksājumu bilances programmas ietvaros. Turklāt Latvijai, Ungārijai un Rumānijai piešķirts arī maksājumu bilances aizdevums. Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, ES finanšu ministri aprīlī maksājumu bilances finansiālā atbalsta noteikumos (Regula 322/2002) dubultoja aizdevumu piešķiršanas limitu līdz EUR 50 miljardiem (skatīt IP/09/559 ), turklāt limits decembrī jau reiz tika dubultots. Pagaidām kopējā summa EUR 14,6 miljardi ir sadalīta šādi: Ungārijai EUR 6,5 miljardi, Latvijai EUR 3,1 miljardi un Rumānijai EUR 5 miljardi.

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15503_en.htm


Side Bar