Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1064

Bryssel den 1 juli 2009

Slut på orimliga priser för roaming: från och med i dag rasar priserna för sms, mobilsamtal och datatjänster, tack vare EU:s insatser

Från och med i dag kostar det högst 0,11 euro att skicka ett sms från utlandet i EU. Det bara ungefär en tredjedel av det tidigare EU-genomsnittet på 0,28 euro (exklusive moms). Mobilsamtal som rings från ett annat EU-land får inte längre kosta mer än 0,43 euro per minut, och det får högst kosta 0,19 euro att ta emot ett samtal. Från och med i dag ska man dessutom debiteras per sekund efter de första 30 sekunderna när man ringer från ett annat EU-land än det där man är registrerad, i stället för per minut, och samtal man tar emot debiteras per sekund från första början. Semesterresenärer och affärsresande kan också surfa på nätet, ladda ned filmer eller skicka foton med mobilen när de är utomlands, utan att vara rädda för ”räkningschocker”, tack vare ett tak för grossisttaxan på 1 euro per megabyte (MB) som laddas ned. Tillsammans förväntas dessa initiativ minska EU-konsumenternas roamingavgifter med ytterligare 60 % och bidra till ökad användning av mobiltelefoner. EU tog sig an roamingfrågan redan 2007, när man sänkte kostnaderna för roaming av mobilsamtal med 70 %.

”Från och med i dag kan alla i EU som ringer eller skickar sms på mobilen uppleva vår inre marknad utan gränser. Det är slut med de orimliga priserna för roaming, tack vare kraftfulla insatser från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och alla 27 medlemsstater ”, sade EU-kommissionären för telekommunikationsfrågor, Viviane Reding. ”Jag räknar med att de nya EU-bestämmelserna om roaming kommer att göra det mycket billigare att surfa på nätet på mobilen när man reser utomlands inom EU. Hittills har EU-reglerna bara inneburit att avgifterna mellan operatörer. Jag uppmanar mobilbranschen att snarast möjligt överföra dessa besparingar på dataroamingkunderna. Kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna kommer att övervaka dataroamingavgifterna mycket noga, för att nästa år kunna bedöma om roamingmarknaden äntligen har blivit konkurrensutsatt.”

Följande nya roamingbestämmelser gäller i EU från och med i dag:

  • Konsumentpriset för att skicka ett sms när man befinner sig utomlands begränsas till 0,11 euro (exklusive moms), jämfört med det nuvarande genomsnittet på 0,28 euro.

  • Avgifter för mobilsamtal utomlands sänks ytterligare. Från och med i dag gäller följande högsta avgifter: 0,43 euro för ringda samtal och 0,19 euro för mottagna samtal när man befinner sig utomlands, och detta ska sjunka ytterligare, till 0,39 euro respektive 0,15 euro den 1 juli 2010, och till 0,35 euro respektive´0,11 euro den 1 juli 2011 (priser per minut, exklusive moms). Fram till i går var maxpriset 0,46 för ringda samtal och 0,22 euro för mottagna samtal utomlands. Under sommaren 2005, innan EU vidtog åtgärder, kunde ett roamingsamtal inom EU kosta cirka 1,70 euro per minut för en tysk som ringde från Österrike, 1,47 euro per minut för en engelsman i Italien, och 2,50 euro per minut för en belgare som ringde från Cypern ( MEMO/05/247 ).

  • Det införs debitering per sekund efter de första 30 sekunderna för ringda samtal och från och med den första sekunden för samtal som tas emot utomlands. Hittills har konsumenterna betalat upp till 24 % mer än den tid de faktiskt har ringt eller tagit emot ett samtal.

  • Avgifter för att surfa på nätet och ladda ned filmer eller videoprogram med en mobiltelefon när man är utomlands sänks kraftigt genom att det införs ett tak för grossisttaxan på 1 euro per nedladdad megabyte, att jämföra med ett genomsnittspris på 1,68 euro per megabyte, där de dyraste länderna är Irland (6,82 euro), Grekland (5,30 euro) och Estland (5,10 euro). Taket för grossisttaxan för nedladdning kommer att sänkas under de kommande två åren, till 0,80 euro 2010 och 0,50 euro 2011. Konsumenterna kommer att informeras om vad de betalar för datatjänster, eftersom de nya reglerna innebär att mobiloperatörer måste tillhandahålla gratis, landsspecifik information om roamingavgifter till sina kunder när de reser till ett annat land och använder datatjänster (informationen ska ges i form av ett sms eller ett popupfönster. De nya reglerna ska skydda konsumenterna mot ”räkningschocker” med hjälp av en avstängningsfunktion som träder in när räkningen uppgår till 50 euro, eller ett högre belopp om kunden så väljer (nyligen fick en tysk som laddat ned ett tv-program med roaming när han var i Frankrike en räkning på 46 000 euro). Operatörerna ska införa denna avstängningsfunktion senast i mars 2010.

De nya roamingreglerna, som bygger på den första EU-förordningen om roaming ( IP/07/870 ), kommer att gälla till och med sommaren 2012. Europaparlamentet och rådet har begärt att kommissionen ska lämna en rapport om hur de nya reglerna fungerar sommaren 2010. Kommissionen kan sedan vid behov föreslå ytterligare regler i slutet av juni 2011.

Bakgrund:

Med 2007 års EU-förordning om roaming infördes europeiska avgiftstak för samtal som rings och tas emot när man reser i EU. Därmed sparade konsumenterna som använde roaming inom EU cirka 70 % jämfört med 2005 innan EU vidtog åtgärder.

Efter översyn av roamingbestämmelserna föreslog kommissionen 2008 att förlänga dem med ytterligare 3 år, med nya bestämmelser för sms och datatjänster. Europaparlamentet godtog de nya roamingbestämmelserna för EU med stor majoritet i april 2009 ( IP/09/620 ), följt av rådet (telekom) den 8 juni ( IP/09/880 ).

Sedan den nuvarande EU-kommissionen tillträdde 2004 har användningen av mobiltelefoni i EU ökat från 84,6 % till 119 % av EU:s hela befolkning ( IP/09/473 ).

En översikt över roamingavgifterna i de olika EU-länderna finns på EU:s roaming-webbplats :

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

MEMO/09/ 309

ANNEX

Retail caps for roamed voice calls without VAT ( € cents) – as of 1 July 2009

Voice calls

Calls made

43

Calls received

19

SMS

SMS sent

11

SMS received

Free of charge

Roamed calls made

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Roamed calls received

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Roamed SMS

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Prices for making a roamed call including VAT

(1 minute)

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.93

0.52

Belgium

Cyprus

1.80

0.52

Bulgaria

Austria

n/a

0.52

Cyprus

Belgium

3.00

0.50

Czech Republic

United Kingdom

1.99

0.51

Denmark

Slovakia

1.52

0.54

Estonia

Germany

1.01

0.52

Finland

Spain

0.88

0.53

France

Poland

1.50

0.51

Germany

France

1.49

0.51

Greece

Estonia

2.02

0.51

Hungary

Denmark

1.35

0.54

Ireland

Italy

1.34

0.52

Italy

Czech Republic

2.00

0.52

Latvia

France

1.81

0.52

Lithuania

Germany

1.15

0.51

Luxembourg

France

1.20

0.50

Malta

Portugal

1.52

0.51

Netherlands

Finland

1.38

0.51

Poland

Germany

1.28

0.53

Portugal

Sweden

1.07

0.52

Romania

Spain

n/a

0.51

Slovakia

Ireland

1.53

0.51

Slovenia

United Kingdom

2.10

0.52

Spain

Cyprus

1.80

0.50

Sweden

The Netherlands

1.10

0.54

United Kingdom

Portugal

1.45

0.50

Prices for receiving a roamed call including VAT

(1 minute)

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.52

0.23

Belgium

Cyprus

1.38

0.23

Bulgaria

Austria

n/a

0.23

Cyprus

Belgium

0.28

0.22

Czech Republic

United Kingdom

n/a

0.23

Denmark

Slovakia

0.68

0.24

Estonia

Germany

0.45

0.23

Finland

Spain

0.53

0.23

France

Poland

0.68

0.23

Germany

France

0.69

0.23

Greece

Estonia

n/a

0.23

Hungary

Denmark

0.48

0.24

Ireland

Italy

0.99

0.23

Italy

Czech Republic

1.50

0.23

Latvia

France

0.59

0.23

Lithuania

Germany

0.87

0.23

Luxembourg

France

n/a

0.22

Malta

Portugal

0.94

0.22

Netherlands

Finland

0.75

0.23

Poland

Germany

0.50

0.23

Portugal

Sweden

0.55

0.23

Romania

Spain

n/a

0.23

Slovakia

Ireland

0.77

0.23

Slovenia

United Kingdom

0.55

0.23

Spain

Cyprus

1.10

0.22

Sweden

The Netherlands

0.59

0.24

United Kingdom

Portugal

1.10

0.22

Prices for sending a text message including VAT

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.25

0.13

Belgium

Cyprus

0.40

0.13

Bulgaria

Austria

n/a

0.13

Cyprus

Belgium

0.24

0.13

Czech Republic

United Kingdom

0.27

0.13

Denmark

Slovakia

0.27

0.14

Estonia

Germany

0.25

0.13

Finland

Spain

0.42

0.13

France

Poland

0.30

0.13

Germany

France

0.32

0.13

Greece

Estonia

0.49

0.13

Hungary

Denmark

0.37

0.14

Ireland

Italy

0.59

0.13

Italy

Czech Republic

0.50

0.13

Latvia

France

0.27

0.13

Lithuania

Germany

0.26

0.13

Luxembourg

France

0.31

0.13

Malta

Portugal

0.43

0.13

Netherlands

Finland

0.75

0.13

Poland

Germany

0.53

0.13

Portugal

Sweden

0.65

0.13

Romania

Spain

n/a

0.13

Slovakia

Ireland

0.27

0.13

Slovenia

United Kingdom

0.38

0.13

Spain

Cyprus

0.87

0.13

Sweden

The Netherlands

0.32

0.14

United Kingdom

Portugal

0.69

0.13


Side Bar