Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1064

Bruksela, dnia 1 lipca 2009 r.

Koniec zawyżania opłat roamingowych: dzięki UE od dziś spadają koszty wysyłania wiadomości tekstowych, wykonywania połączeń i przeglądania stron internetowych za granicą

Od dziś wysłanie wiadomości tekstowej z zagranicy na obszarze UE kosztuje maksymalnie 0,11 euro, niemal trzy razy taniej w stosunku do poprzedniej średniej unijnej wynoszącej 0,28 euro (bez VAT). Połączenie z zagranicą wykonane w innym państwie UE nie może kosztować więcej niż 0,43 euro za minutę, a połączenie odebrane – nie więcej niż 0,19 euro. Od dziś, za połączenia w roamingu, opłaty będą naliczane sekundowo, a nie minutowo, po pierwszych trzydziestu sekundach za rozmowy wychodzące, a od pierwszej sekundy za rozmowy przychodzące. Zarówno urlopowicze, jak i osoby przebywające zagranicą służbowo mogą również przeglądać strony internetowe, pobierać filmy i wysyłać zdjęcia za pomocą telefonu komórkowego bez obawy, że doznają szoku przy otwieraniu rachunku za telefon, gdyż hurtowa opłata za megabajt pobieranych danych wynosi teraz 1 euro. Oczekuje się, że dzięki tym środkom opłaty roamingowe dla konsumentów w UE zmaleją o dalsze 60% i zwiększy się wykorzystanie telefonii komórkowej. UE pierwszy raz zajęła się tą sprawą w 2007 r., redukując koszt rozmów w roamingu o 70%.

Od dziś wszyscy Europejczycy dzwoniący lub wysyłający SMS-y z telefonów komórkowych mogą przekonać się, jak działa jednolity rynek bez granic. Dzięki zdecydowanym działaniom Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i wszystkich 27 państw członkowskich skończy się zawyżanie opłat roamingowych”, powiedziała komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding. „Spodziewam się, że dzięki nowym unijnym przepisom dotyczącym roamingu przeglądanie stron internetowych w telefonie komórkowym za granicą na obszarze UE będzie dużo tańsze. Obecnie przepisy unijne ograniczają się do zmniejszenia opłat w rozliczeniach między operatorami. Zwracam się do przedstawicieli branży telefonii komórkowej, by niezwłocznie przenieśli te oszczędności na klientów przesyłających dane w roamingu. Komisja i krajowe organy regulacyjne będą uważnie przyglądać się opłatom za przesyłanie danych w roamingu i w przyszłym roku ocenią, czy rynek międzynarodowych usług roamingowych w końcu staje się konkurencyjny”.

Nowe, obowiązujące od dziś unijne przepisy dotyczące roamingu:

  • Ograniczają cenę, jaką konsument płaci za wysłanie wiadomości tekstowej z zagranicy do 0,11 euro (bez VAT), w porównaniu z obecną średnią 0,28 euro.

  • Jeszcze bardziej obniżają wysokość opłat za połączenia telefonii komórkowej w roamingu. Z dniem dzisiejszym pułapy te wynoszą 0,43 euro za połączenia wykonywane z zagranicy i 0,19 euro za połączenia otrzymywane za granicą, przy czym spadną do poziomu odpowiednio 0,39 euro i 0,15 euro od 1 lipca 2010 r., a następnie do 0,35 euro i 0,11 euro od 1 lipca 2011 r. (opłaty za minutę, bez VAT). Do wczoraj maksymalna opłata wynosiła 0,46 euro za połączenia wykonywane z zagranicy i 0,22 euro za połączenia otrzymywane za granicą. Latem 2005 r., zanim UE podjęła działania, połączenie wykonywane z zagranicy na obszarze UE mogło kosztować około 1,70 euro w przypadku konsumenta z Niemiec przebywającego w Austrii, 1,47 euro w przypadku Brytyjczyka dzwoniącego z Włoch i 2,50 euro w przypadku obywatela Belgii telefonującego z Cypru ( MEMO/05/247 ).

  • Wprowadzają naliczanie sekundowe opłat po 30 sekundach połączenia wykonywanego za granicą i od pierwszej sekundy połączenia otrzymywanego za granicą. Do tej pory konsumenci płacili nawet do 24% więcej niż wynikało to z rzeczywistego czasu połączenia wykonywanego lub otrzymywanego.

  • Obniżają koszty przeglądania stron internetowych i pobierania filmów lub programów wideo za pomocą telefonu komórkowego podczas przebywania za granicą, dzięki nowemu pułapowi opłaty hurtowej na poziomie 1 euro za 1 MB pobranych danych, w porównaniu z obecną ceną hurtową wynoszącą średnio 1,68 euro za 1 MB, a niekiedy dużo więcej (nawet 6,82 euro w Irlandii, 5,30 euro w Grecji czy 5,10 euro w Estonii). Maksymalna opłata hurtowa za pobieranie danych spadnie w ciągu następnych dwóch lat: do 0,80 euro w 2010 r. i 0,50 euro w 2011 r. Konsumenci będą informowani o opłatach za transfer danych, gdyż nowe przepisy zobowiązują operatorów telefonii komórkowej do dostarczenia swoim klientom (za pomocą wiadomości tekstowej lub okienka pop-up) darmowych, dotyczących danego kraju informacji na temat opłat roamingowych w momencie, gdy wyjadą oni do innego państwa członkowskiego i skorzystają z usługi transferu danych. Nowe przepisy będą chronić konsumentów przed przyprawiającymi o ból głowy rachunkami za telefon dzięki wprowadzeniu mechanizmu odcinającego w momencie, gdy rachunek osiągnie kwotę 50 euro, chyba że konsument wybierze wyższy limit (niedawno obywatel niemiecki, który przebywając we Francji pobrał za pomocą telefonu komórkowego program telewizyjny, otrzymał rachunek na kwotę 46 tys. euro). Operatorzy mają czas na wprowadzenie tego mechanizmu odcinającego do marca 2010 r.

Nowe przepisy dotyczące roamingu, będące kontynuacją pierwszego rozporządzenia UE w sprawie roamingu ( IP/07/870 ), będą obowiązywać do lata 2012 r. Parlament Europejski i Rada zwróciły się do Komisji o przedstawienie sprawozdania w sprawie funkcjonowania nowych przepisów do lata 2010 r. Komisja mogłaby następnie, w razie potrzeby, zaproponować nowe przepisy do końca czerwca 2011 r.

Kontekst

W unijnym rozporządzeniu w sprawie roamingu z 2007 r. wprowadzono pułapy, tzw. „eurotaryfy” za połączenia wykonywane i odbierane za granicą na obszarze UE. W rezultacie konsumenci korzystający za granicą z „eurotaryfy” zaoszczędzili średnio 70% w porównaniu z rokiem 2005, zanim UE podjęła działania.

W 2008 r., po dokonaniu przeglądu przepisów dotyczących roamingu, Komisja zaproponowała, by przedłużyć okres ich obowiązywania o kolejne 3 lata i dodać nowe zapisy odnośnie do wiadomości tekstowych i transferu danych. Parlament Europejski znaczną większością głosów zatwierdził nowe przepisy UE dotyczące roamingu w kwietniu 2009 r. ( IP/09/620 ). Dnia 8 czerwca w jego ślady poszła Rada UE w składzie ministrów właściwych do spraw telekomunikacji ( IP/09/880 ) .

Od objęcia urzędu przez obecną Komisję Europejską w 2004 r. wykorzystanie telefonii komórkowej, mierzone liczbą abonamentów, wzrosło z 84,6% do 119% wszystkich obywateli UE ( IP/09/473 ).

Przegląd aktualnych opłat roamingowych w poszczególnych krajach UE można znaleźć na unijnej stronie internetowej poświęconej roamingowi :

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

MEMO/09/ 309

ANNEX

Retail caps for roamed voice calls without VAT ( € cents) – as of 1 July 2009

Voice calls

Calls made

43

Calls received

19

SMS

SMS sent

11

SMS received

Free of charge

Roamed calls made

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Roamed calls received

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Roamed SMS

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Prices for making a roamed call including VAT

(1 minute)

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.93

0.52

Belgium

Cyprus

1.80

0.52

Bulgaria

Austria

n/a

0.52

Cyprus

Belgium

3.00

0.50

Czech Republic

United Kingdom

1.99

0.51

Denmark

Slovakia

1.52

0.54

Estonia

Germany

1.01

0.52

Finland

Spain

0.88

0.53

France

Poland

1.50

0.51

Germany

France

1.49

0.51

Greece

Estonia

2.02

0.51

Hungary

Denmark

1.35

0.54

Ireland

Italy

1.34

0.52

Italy

Czech Republic

2.00

0.52

Latvia

France

1.81

0.52

Lithuania

Germany

1.15

0.51

Luxembourg

France

1.20

0.50

Malta

Portugal

1.52

0.51

Netherlands

Finland

1.38

0.51

Poland

Germany

1.28

0.53

Portugal

Sweden

1.07

0.52

Romania

Spain

n/a

0.51

Slovakia

Ireland

1.53

0.51

Slovenia

United Kingdom

2.10

0.52

Spain

Cyprus

1.80

0.50

Sweden

The Netherlands

1.10

0.54

United Kingdom

Portugal

1.45

0.50

Prices for receiving a roamed call including VAT

(1 minute)

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.52

0.23

Belgium

Cyprus

1.38

0.23

Bulgaria

Austria

n/a

0.23

Cyprus

Belgium

0.28

0.22

Czech Republic

United Kingdom

n/a

0.23

Denmark

Slovakia

0.68

0.24

Estonia

Germany

0.45

0.23

Finland

Spain

0.53

0.23

France

Poland

0.68

0.23

Germany

France

0.69

0.23

Greece

Estonia

n/a

0.23

Hungary

Denmark

0.48

0.24

Ireland

Italy

0.99

0.23

Italy

Czech Republic

1.50

0.23

Latvia

France

0.59

0.23

Lithuania

Germany

0.87

0.23

Luxembourg

France

n/a

0.22

Malta

Portugal

0.94

0.22

Netherlands

Finland

0.75

0.23

Poland

Germany

0.50

0.23

Portugal

Sweden

0.55

0.23

Romania

Spain

n/a

0.23

Slovakia

Ireland

0.77

0.23

Slovenia

United Kingdom

0.55

0.23

Spain

Cyprus

1.10

0.22

Sweden

The Netherlands

0.59

0.24

United Kingdom

Portugal

1.10

0.22

Prices for sending a text message including VAT

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.25

0.13

Belgium

Cyprus

0.40

0.13

Bulgaria

Austria

n/a

0.13

Cyprus

Belgium

0.24

0.13

Czech Republic

United Kingdom

0.27

0.13

Denmark

Slovakia

0.27

0.14

Estonia

Germany

0.25

0.13

Finland

Spain

0.42

0.13

France

Poland

0.30

0.13

Germany

France

0.32

0.13

Greece

Estonia

0.49

0.13

Hungary

Denmark

0.37

0.14

Ireland

Italy

0.59

0.13

Italy

Czech Republic

0.50

0.13

Latvia

France

0.27

0.13

Lithuania

Germany

0.26

0.13

Luxembourg

France

0.31

0.13

Malta

Portugal

0.43

0.13

Netherlands

Finland

0.75

0.13

Poland

Germany

0.53

0.13

Portugal

Sweden

0.65

0.13

Romania

Spain

n/a

0.13

Slovakia

Ireland

0.27

0.13

Slovenia

United Kingdom

0.38

0.13

Spain

Cyprus

0.87

0.13

Sweden

The Netherlands

0.32

0.14

United Kingdom

Portugal

0.69

0.13


Side Bar