Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1064

Briuselis, 2009 m. liepos 1 d.

Galas grobuoniškoms tarptinklinio ryšio kainoms. ES dėka nuo šiandien tarptinkliniu ryšiu siųsti SMS, skambinti ir naršyti internete kur kas pigiau

Nuo šiandien tarptinkliniu ryšiu iš kitos Europos Sąjungos valstybės išsiųsti SMS kainuoja daugiausiai 0,11 EUR, arba beveik tris kartus mažiau už ankstesnę vidutinę kainą (0,28 EUR be PVM). Tarptinklinio ryšio skambučio iš kitos ES valstybės kaina negali būti didesnė kaip 0,43 EUR/min., o atsiliepto skambučio – 0,19 EUR/min. Nuo šiol tarptinklinio ryšio skambučiai po pirmųjų 30 sekundžių apmokestinami ne minučių, o sekundžių tikslumu; atsiliepiant sekundžių tikslumu apmokestinama nuo pirmosios sekundės. Atostogautojai ir verslo reikalais keliaujantys asmenys gali savo mobiliaisiais telefonais naršyti internete, parsisiųsti filmų arba išsiųsti nuotraukų tarptinkliniu ryšiu nesibaimindami milžiniškų sąskaitų, nes nustatyta didžiausia leistina didmeninė kaina – 1 EUR už megabaitą (MB) atsisiųstų duomenų. Tikimasi, kad dėl šių priemonių kainos, kurias ES vartotojai moka už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu, sumažės dar 60 %, o mobiliaisiais telefonais bus naudojamasi daugiau. Pirmą kartą priemonių dėl tarptinklinio ryšio ES ėmėsi 2007 m. – tada tarptinklinių balso skambučių kaina buvo sumažinta 70 %.

„Nuo šiandien mobiliaisiais telefonais skambinantys arba SMS siunčiantys europiečiai galės įsitikinti, kad bendroji ES rinka be sienų tikrai veikia. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir 27 valstybės narės ryžtingais veiksmais užbaigė grobuoniškų tarptinklinio ryšio kainų erą, – sakė už telekomunikacijas atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Tikiuosi, kad įsigaliojus naujoms ES tarptinklinio ryšio taisyklėms mobiliaisiais telefonais naršyti internete kitoje ES valstybėje bus kur kas pigiau. Kol kas ES taisyklėmis sumažinti tik ryšio operatorių tarpusavio mokesčiai. Judriojo ryšio operatorius raginu pasistengti, kad šią sutaupytų lėšų naudą netrukus pajustų duomenis tarptinkliniu ryšiu siunčiantys klientai. Komisija ir nacionalinės reguliavimo tarnybos įdėmiai stebės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas ir kitais metais įvertins, ar tarptinklinio ryšio rinka pagaliau tampa konkurencinga.“

Nuo šiandien galioja šios ES tarptinklinio ryšio taisyklės:

  • Didžiausia kaina, kurią vartotojai moka už užsienyje išsiųstą SMS, negali būti didesnė kaip 0,11 EUR (be PVM) – lig šiol vidutinė kaina buvo 0,28 EUR.

  • Toliau mažinamos judriojo tarptinklinio ryšio skambučių kainos. Dabar taikomos didžiausios leistinos skambinimo iš užsienio ir užsienyje atsilieptų skambučių kainos atitinkamai yra 0,43 ir 0,19 EUR, o nuo 2010 m. liepos 1 d. jos bus dar sumažintos iki 0,39 ir 0,15 EUR, o nuo 2011 m. liepos 1 d. – iki 0,35 ir 0,11 EUR (minutės kaina nurodyta be PVM). Dar vakar didžiausia skambinimo iš užsienio kaina buvo 0,46 EUR, o užsienyje atsiliepti kainavo 0,22 EUR. 2005 m. vasarą, kai dar nebuvo imtasi ES priemonių, tarptinklinio ryšio skambutis Europos Sąjungoje vidutiniškai kainavo 1,70 EUR/min. po Austriją keliaujantiems vokiečiams, 1,47 EUR/min. – po Italiją keliaujantiems britams ir 2,50 EUR/min. – iš Kipro skambinantiems belgams ( MEMO/05/247 ).

  • Tarptinklinio ryšio skambučiai sekundžių tikslumu nuo šiol apmokestinami po pirmųjų 30 sekundžių, o atsiliepiant užsienyje – nuo pirmosios sekundės. Iki šiol vartotojai mokėjo iki 24 % daugiau, nei iš tiesų naudojosi tarptinkliniu ryšiu skambindami ar atsiliepdami į skambučius.

  • Sumažinta kaina už naršymą internete ir filmų ar vaizdo medžiagos atsisiuntimą mobiliaisiais telefonais užsienyje; nauja didžiausia leistina didmeninė atsisiųstų duomenų megabaito kaina – 1 EUR; ankstesnė vidutinė didmeninė megabaito kaina buvo 1,68 EUR; atsisiųsti duomenų brangiausiai kainavo Airijoje (6,82 EUR), Graikijoje (5,30 EUR) ir Estijoje (5,10 EUR). Per artimiausius dvejus metus didžiausia kaina už duomenų atsisiuntimą bus dar sumažinta iki 0,80 EUR 2010 m. ir iki 0,50 EUR 2011 m. Vartotojams bus pranešama, kiek jie mokės už duomenų perdavimo paslaugas, nes naujose taisyklėse reikalaujama, kad savo klientams, atvykusiems į kitą valstybę narę ir ketinantiems naudotis duomenų perdavimo paslaugomis, ryšio operatoriai SMS žinutėmis arba iškylančiuosiuose naršyklių languose nemokamai pateiktų informaciją, kokie tarptinklinio ryšio mokesčiai nustatyti tam tikroje šalyje. Naujomis taisyklėmis nuo milžiniškų sąskaitų vartotojai apsaugoti nustačius mechanizmą, pagal kurį paslaugų teikimas nutraukiamas, kai sąskaitos suma pasiekia 50 EUR, nebent vartotojai pasirinktų didesnę sąskaitos ribą (neseniai vienas Vokietijos pilietis, tarptinkliniu ryšiu Prancūzijoje atsisiuntęs televizijos laidą, gavo 46 tūkst. EUR sąskaitą). Šias sąskaitų ribojimo priemones ryšio operatoriai turi įgyvendinti iki 2010 m. kovo mėn.

Pirmuoju ES tarptinklinio ryšio reglamentu ( IP/07/870 ) pagrįstos naujos tarptinklinio ryšio taisyklės bus taikomos iki 2012 m. vasaros. Europos Parlamentas ir Taryba paprašė Komisiją iki 2010 m. vasaros pateikti naujų taisyklių taikymo ataskaitą. Tuomet iki 2011 m. birželio mėn. Komisija prireikus galėtų pasiūlyti daugiau naujų taisyklių.

Pagrindiniai faktai

2007 m. ES tarptinklinio ryšio reglamentu nustatytos eurotarifo ribos, taikomos, kai skambinama arba į skambučius atsiliepiama keliaujant po Europos Sąjungą. Todėl tarptinkliniu ryšiu pagal eurotarifą besinaudojantys vartotojai sutaupė apie 70 %, palyginti su 2005 m., kai ES priemonės dar nebuvo taikomos.

Tarptinklinio ryšio taisykles persvarsčiusi Komisija 2008 m. pasiūlė jas taikyti dar trejus metus ir nustatyti naujas SMS ir duomenų perdavimo taisykles. 2009 m. balandžio mėn. naujoms ES tarptinklinio ryšio taisyklėms didele balsų dauguma pritarė Europos Parlamentas ( IP/09/620 ), o birželio 8 d. joms pritarė ES Telekomunikacijų Ministrų Taryba (IP/09/880).

Nuo dabartinės sudėties Komisijos darbo pradžios (2004 m.) judriojo ryšio naudotojų Europos Sąjungoje padaugėjo nuo 84,6 iki 119 % visų gyventojų skaičiaus ( IP/09/473 ).

Kiekvienoje ES valstybėje nustatytų tarptinklinio ryšio tarifų apžvalgą žr. ES tarptinklinio ryšio svetinėje :

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm .

MEMO/09/ 309

ANNEX

Retail caps for roamed voice calls without VAT ( € cents) – as of 1 July 2009

Voice calls

Calls made

43

Calls received

19

SMS

SMS sent

11

SMS received

Free of charge

Roamed calls made

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Roamed calls received

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Roamed SMS

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Prices for making a roamed call including VAT

(1 minute)

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.93

0.52

Belgium

Cyprus

1.80

0.52

Bulgaria

Austria

n/a

0.52

Cyprus

Belgium

3.00

0.50

Czech Republic

United Kingdom

1.99

0.51

Denmark

Slovakia

1.52

0.54

Estonia

Germany

1.01

0.52

Finland

Spain

0.88

0.53

France

Poland

1.50

0.51

Germany

France

1.49

0.51

Greece

Estonia

2.02

0.51

Hungary

Denmark

1.35

0.54

Ireland

Italy

1.34

0.52

Italy

Czech Republic

2.00

0.52

Latvia

France

1.81

0.52

Lithuania

Germany

1.15

0.51

Luxembourg

France

1.20

0.50

Malta

Portugal

1.52

0.51

Netherlands

Finland

1.38

0.51

Poland

Germany

1.28

0.53

Portugal

Sweden

1.07

0.52

Romania

Spain

n/a

0.51

Slovakia

Ireland

1.53

0.51

Slovenia

United Kingdom

2.10

0.52

Spain

Cyprus

1.80

0.50

Sweden

The Netherlands

1.10

0.54

United Kingdom

Portugal

1.45

0.50

Prices for receiving a roamed call including VAT

(1 minute)

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.52

0.23

Belgium

Cyprus

1.38

0.23

Bulgaria

Austria

n/a

0.23

Cyprus

Belgium

0.28

0.22

Czech Republic

United Kingdom

n/a

0.23

Denmark

Slovakia

0.68

0.24

Estonia

Germany

0.45

0.23

Finland

Spain

0.53

0.23

France

Poland

0.68

0.23

Germany

France

0.69

0.23

Greece

Estonia

n/a

0.23

Hungary

Denmark

0.48

0.24

Ireland

Italy

0.99

0.23

Italy

Czech Republic

1.50

0.23

Latvia

France

0.59

0.23

Lithuania

Germany

0.87

0.23

Luxembourg

France

n/a

0.22

Malta

Portugal

0.94

0.22

Netherlands

Finland

0.75

0.23

Poland

Germany

0.50

0.23

Portugal

Sweden

0.55

0.23

Romania

Spain

n/a

0.23

Slovakia

Ireland

0.77

0.23

Slovenia

United Kingdom

0.55

0.23

Spain

Cyprus

1.10

0.22

Sweden

The Netherlands

0.59

0.24

United Kingdom

Portugal

1.10

0.22

Prices for sending a text message including VAT

 

 

 

travelling to

2005

2009 reg. prices

Austria

Greece

0.25

0.13

Belgium

Cyprus

0.40

0.13

Bulgaria

Austria

n/a

0.13

Cyprus

Belgium

0.24

0.13

Czech Republic

United Kingdom

0.27

0.13

Denmark

Slovakia

0.27

0.14

Estonia

Germany

0.25

0.13

Finland

Spain

0.42

0.13

France

Poland

0.30

0.13

Germany

France

0.32

0.13

Greece

Estonia

0.49

0.13

Hungary

Denmark

0.37

0.14

Ireland

Italy

0.59

0.13

Italy

Czech Republic

0.50

0.13

Latvia

France

0.27

0.13

Lithuania

Germany

0.26

0.13

Luxembourg

France

0.31

0.13

Malta

Portugal

0.43

0.13

Netherlands

Finland

0.75

0.13

Poland

Germany

0.53

0.13

Portugal

Sweden

0.65

0.13

Romania

Spain

n/a

0.13

Slovakia

Ireland

0.27

0.13

Slovenia

United Kingdom

0.38

0.13

Spain

Cyprus

0.87

0.13

Sweden

The Netherlands

0.32

0.14

United Kingdom

Portugal

0.69

0.13


Side Bar